English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vthienmaonline.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Bạn đang xem: Pity là gì

Từ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary

*

pity

*

pitydanh từ (pity for somebody / something) lòng thương hại, lòng thương xót, lòng trắc ẩn to be full of/filled with pity for somebody đầy lòng thương xót đối với ai to be moved to pity by somebody”s suffering mủi lòng trước nỗi khổ của ai to do something out of pity for somebody làm cái gì vì lòng trắc ẩn đối với ai to feel very little pity for somebody rất ít thương hại ai (pity that…) điều đáng tiếc what a pity that you can”t come to the theatre with us tonight Tiếc là anh không thể đi xem kịch với chúng tôi tối nay it”s a pity the weather isn”t good for our outing today tiếc là thời tiết hôm nay không tiện cho cuộc đi chơi ngoài trời của chúng ta the pity is that …. điều đáng tiếc là… to have pity on somebody thể hiện lòng thương xót đối với ai more”s the pity (thông tục) một cách đáng tiếc Did you insure the jewels before they were stolen? – No, more”s the pity ! Bà có bảo hiểm đồ trang sức đó trước khi bị lấy cắp hay không? – Đáng tiếc là không! to take pity on somebody giúp ai vì mình cảm thấy thương hại đối với người đóngoại động từ (pitied) thương hại, thương xót he is much to be pitied thằng cha thật đáng thương hại Pity the poor sailors at sea in this storm ! Đáng thương cho những thủy thủ tội nghiệp ở biển trong cơn bão này! survivors of the disaster who lost their relatives are much to be pitied thật đáng thương cho những người còn sống sau thảm hoạ đó mà lại mất hết người thân coi thường; coi khinh I pity you if you think this is an acceptable way to behave tôi coi khinh anh nếu anh cho đây là lối ứng xử có thể chấp nhận được I pity you if you can”t pay me the money by tomorrow tôi coi khinh anh nếu ngày mai anh không trả được tiền cho tôi

*

/”piti/ danh từ lòng thương hại, lòng thương xót, lòng trắc ẩn to take (have) pity on someone; to feel pity for someone thương xót ai, thương hại ai, động lòng trắc ẩn đối với ai for pity”s sake vì lòng thương hại out of pity vì lòng trắc ẩn điều đáng thương hại, điều đáng tiếc what a pity! thật đáng tiếc! the pity is that…

Xem thêm: Sodium Lauryl Sulfate Là Gì, Những Tác Hại Của Sls Với Sức Khỏe Và Làm Đẹp

điều đáng tiếc là… it”s a thousand pities that… rất đáng tiếc là… ngoại động từ thương hại, thương xót, động lòng trắc ẩn đối với he is much to be pitied thằng cha thật đáng thương hại

Xem thêm: Năm 2010 Là Năm Con Gì, Sinh Năm 2010 Tuổi Con Gì

*

Chuyên mục: Hỏi Đáp

.tags a {
color: #fff;
background: #909295;
padding: 3px 10px;
border-radius: 10px;
font-size: 13px;
line-height: 30px;
white-space: nowrap;
}
.tags a:hover { background: #818182; }

#footer {font-size: 14px;background: #ffffff;padding: 10px;text-align: center;}
#footer a {color: #2c2b2b;margin-right: 10px;}