Hãy bảo đảm rằng bạn lập phạm vi cho dự án để biết bạn sẽ cố gắng đạt được bao nhiêu từ dự án. Giữ một lộ trình rõ ràng cho những gì bạn xác định là cần hoàn thành và những gì nằm ngoài phạm vi của dự án (và, sẽ được thực hiện trong phiên bản tiếp theo, nếu có thể). Phạm vi của bạn trực tiếp ảnh hưởng và xác định các tính năng nào sẽ có hoặc không có khi tạo ứng dụng.

Bạn đang xem: Phạm vi dự án là gì

Để xác định phạm vi của dự án, bạn nên xem xét các yếu tố ràng buộc sau:

Thời gian: Đặt ra thời hạn hoàn thành các mục tiêu của dự án. Với các dự án nhỏ, giá trị này có thể là một vài tuần, còn các dự án lớn hơn thì có thể mất vài tháng.

Nhân sự: Bạn có sẵn bao nhiêu người cho dự án?

Ngân sách: Nếu bạn cần hạch toán thù lao cho khoảng thời gian mà bạn và các đồng nghiệp đã bỏ ra hoặc nếu bạn cần thuê chuyên gia, thì bạn sẽ cần thiết lập ngân sách.

Tính khả thi: Bạn có thể nhận ra mình bị hạn chế vì thiếu kiến thức chuyên môn có sẵn, thiếu quyền truy nhập vào dữ liệu bạn cần hoặc vì mức độ thay đổi mà tổ chức của bạn mong muốn.

Bạn cũng nên xét đến những phần chức năng có thể cung cấp trong các khối có thể sử dụng. Sẽ chẳng ai nhận được lợi ích gì nếu ứng dụng của bạn chỉ cung cấp nửa vời trên một số tính năng, hãy lập kế hoạch phân phối từng thành phần trong một biểu mẫu làm việc được, hoàn thiện từ đầu đến cuối. Ngay cả khi ứng dụng chưa có mọi tính năng bạn muốn, thì hãy cung cấp thứ gì đó có thể sử dụng được. Kế hoạch dự án của bạn cần chỉ định những gì bạn sẽ cung cấp ở từng giai đoạn.

Xem thêm: Incorporation Là Gì – Nghĩa Của Từ Incorporation

Ví dụ: Phạm vi của dự án báo cáo chi phí

Hãy nhìn vào quy trình công việc của chúng tôi, nó được chia thành năm nhiệm vụ chính:

Tạo báo cáo chi phí

Phê duyệt báo cáo chi phí

Tải dữ liệu vào hệ thống thanh toán tài chính

Đánh giá thông tin phân tích ngân sách hằng tuần

Kiểm tra

*

Chúng tôi nghĩ mình có kiến thức chuyên môn để tạo ra một ứng dụng báo cáo chi phí và quy trình phê duyệt. Các yêu cầu về kiểm tra dường như trùng lặp khá nhiều với những gì chúng tôi cần cho việc phê duyệt báo cáo chi phí.

Sau khi làm xong việc tạo báo cáo chi phí, chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc giải quyết vấn đề phân tích ngân sách. Trên thực tế, ngay khi chúng tôi thiết lập được mô hình dữ liệu, chúng tôi đã có thể bố trí một nhóm chuyên gia Power BI riêng để triển khai song song dự án đó.

Nhưng chúng tôi không chắc chắn về việc tải trực tiếp dữ liệu vào hệ thống tài chính, bởi vì nó đòi hỏi kiến thức chuyên môn về hệ thống mà hiện giờ chúng tôi chưa có. Vậy nên, phần đó hiện nằm ngoài phạm vi của dự án, nhưng rất có thể chúng tôi sẽ bổ sung nó ở giai đoạn sau.

Xem thêm: i’d là gì

Nhiệm vụ tổng thể của dự án luôn được bảo đảm (“Tạo một quy trình hiệu quả cho nhân viên và bộ phận kế toán, cho phép theo dõi ngân sách nhanh hơn và giảm bớt thiếu sót trong lúc kiểm toán”), nên chúng tôi nghĩ rằng phạm vi của dự án như thế là phù hợp.

Chuyên mục: Hỏi Đáp