Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Phạm trù là gì

*
*
*

phạm trù

*

– dt. 1. Khái niệm phản ánh những mối quan hệ chung, cơ bản nhất của các hiện tượng. 2. Khái niệm biểu thị một cách chung nhất các hiện tượng, đặc trưng của sự vật: các phạm trù ngữ pháp.


(triết), khái niệm rất rộng, phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung nhất và bản chất nhất vốn có trong bản thân sự vật khách quan. Chẳng hạn, trong sinh học thì đó là những PT loài, đồng hoá, dị hoá, vv., trong kinh tế chính trị học đó là: sản xuất, giá trị, trao đổi, vv., trong triết học đó là: vật chất, vận động, ý thức, phản ánh, cái chung, cái riêng, vv. Khác với các PT của ngành khoa học cụ thể, các PT triết học phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung nhất của cả tự nhiên, xã hội và tư duy, chứ không chỉ của một lĩnh vực cụ thể nào đó. Chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng các PT là những hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, là những bậc thang của quá trình nhận thức. Nội hàm của các PT không ngừng được bổ sung phong phú thêm cùng với sự phát triển của nhận thức khoa học. Trong lịch sử triết học, Arixtôt (Aristote) là người đầu tiên đưa thuật ngữ PT vào triết học, và cũng là người đầu tiên từ những nghiên cứu, tổng hợp và hệ thống hoá sự phát triển của các khoa học trong vài trăm năm trước đó, xây dựng nên một hệ thống các PT triết học.

hd.1. Khái niệm khoa học phản ánh những thuộc tính và mối quan hệ chung, cơ bản nhất của các hiện tượng. Vật chất, vận động, không gian là những phạm trù của triết học. 2. Khái niệm khoa học biểu thị loại sự vật, hiện tượng hay những đặc trưng chung nhất của chúng. Các phạm trù ngữ pháp.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Value Trong Excel, Cách Sửa Lỗi #value Trong Excel

*

*

*

Xem thêm: Tải Game Trái Cây – Download Tải Game Nối Trái Cây

phạm trù

phạm trù noun categorycategoricaltiên đề phạm trù: categorical axiomcategoryđánh giá phạm trù xuống cấp: Degradation Category Rating (DCR)phạm trù Abel: Abelian categoryphạm trù Aben: Abelian categoryphạm trù các không gian TÔPÔ: category of topological spacesphạm trù các không gian tôpô có điểm cơ sở: category of topological spaces with basic pointphạm trù các tập hợp: category of setsphạm trù chuẩn tắc: normal categoryphạm trù có đẳng hóa: category having equalizersphạm trù có đối đẳng hóa: category having co-equalizersphạm trù có đối hạt nhân: category having co-kernelsphạm trù có hạt nhân: category having kernelsphạm trù có nhóm Aben: category of abelian groupsphạm trù cộng tính: additive categoryphạm trù đầy đủ: complete categoryphạm trù đối: opposite categoryphạm trù đối chuẩn tắc: canonical categoryphạm trù đối chuẩn tắc: co-normal categoryphạm trù đối đầy đủ: co-complete categoryphạm trù đối đầy đủ: complete categoryphạm trù đối ngẫu: dual categoryphạm trù đúng: exact categoryphạm trù được cân bằng: balanced categoryphạm trù khớp: exact categoryphạm trù tập hợp: category of setsphạm trù trừu tượng: abstract categorytập (hợp) phạm trù thứ nhất/ hai: set of the first/ second categorytập hợp phạm trù thứ nhất (thứ hai): set of the first (second) categorytrật tự của các phạm trù: hierarchy of categorytrục phạm trù: axis of categoryspeciesloài, loại, phạm trù: speciesphạm trù một tập hợp điểm: species of a set pointscác loại tin báo, phạm trù tin báoMessage Categories (MC)đối phạm trùco-categoryphạm trù consubcategoryphạm trù con đầyfull subcategoryphạm trù một tập hợp điểmset of points

Chuyên mục: Hỏi Đáp