Answer4 hZWYl5dilWmXk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ–oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRlp2TiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE. 2

Bạn đang xem: Personal assistant là gì

*

Xem thêm: Complexity Là Gì – Complexity Có Nghĩa Là Gì

Tôi đã từng có nhiều năm kinh nghiệm làm trợ lý cho CEO của cả sếp người Việt lẫn người nước ngoài. Tôi thấy vị trí này có rất nhiều thứ cần phải mổ xẻ. Tôi chưa thấy một trường nào đào tạo người làm vị trí này cả bởi cái quan trọng đầu tiên để một người được làm vị trí Executive Assistant to CEO hay Personal Assistant là kinh nghiệm và sự phù hợp trong công việc với nhà lãnh đạo. Mà hai cái này thì không để dạy trong trường được. Ở Việt Nam hay có quan niệm đánh đồng Assistant với Secretary (Trợ lý với Thư ký). Tôi lại cho rằng vai trò của Trợ Lý đòi kỹ năng và kinh nghiệm ở mức độ cao và phức tạp hơn nhiều so với vị trí Thư Ký. Nếu người Thư Ký chủ yếu làm các công việc liên quan tới hành chính văn phòng như soạn thảo công văn giấy tờ, quản lý tài liệu, quản lý lịch làm việc v.v… thì người Trợ Lý, đặc biệt là Trợ lý điều hành (EA) được đòi hỏi phải thể hiện tốt trong quá trình điều hành, quản lý công việc. Họ phải am hiểu các vấn đề kỹ thuật, kỹ năng giao tiếp, đàm phán. Họ có khả năng đại diện người lãnh đạo trong các hoạt động hay sự kiện quan trọng nếu người lãnh đạo đó đi vắng. Tóm lại, họ được tuyển dụng để trở thành cánh tay phải cho lãnh đạo. 

Qua thời gian làm Trợ lý, tôi nhận ra rằng vị trí này có rất nhiều áp lực. Từ người sếp trực tiếp của mình, từ đồng nghiệp, từ cấp dưới. Thậm chí, nếu ở các doanh nghiệp mà CEO được thuê về làm giám đốc, thì câu hỏi “Trợ lý cần phải trung thành với ai” rất khó trả lời. Đặc biệt khi người chủ sở hữu của Công Ty và CEO bỗng dưng có mẫu thuẫn, vị trí của người Trợ lý cho CEO lúc này sẽ trở nên rất bấp bênh. Lúc này vấn đề đặt ra là Người làm Trợ Lý phải giải quyết và vượt qua khủng hoảng như thế nào?

Nếu các anh chị nào ở đây đang làm công việc Trợ lý, hoặc đã từng có kinh nghiệm về công việc này rất mong được cùng chia sẻ. 

Xem thêm: Caldihasan Là Thuốc Gì, Thuốc Caldihasan Hộp 30 Viên

Answer4 hZWYl5dilWmXk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ–oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRlp2TiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE. 2

Chuyên mục: Hỏi Đáp