*

“Số phân vị Pth là một giá trị mà tại đó nhiều nhất có P% số trường hợp quan sát trong tập dữ liệu có giá trị thấp hơn giá trị này và nhiều nhất là (100 – P)% của trường hợp có giá trị lớn hơn giá trị này“.

Bạn đang xem: Percentile là gì


Trong thống kê mô tả, việc sử dụng giá trị bách phân vị là phương pháp để ước tính tỷ lệ dữ liệu trong một tập số liệu rơi vào vùng cao hơn hoặc vùng thấp hơn một giá trị cho trước. Số phân vị Pth là một giá trị mà tại đó nhiều nhất có P% số trường hợp quan sát trong tập dữ liệu có giá trị thấp hơn giá trị này và nhiều nhất là (100 – P) % của trường hợp có giá trị lớn hơn giá trị này.
Số lượng điểm dữ liệu trong một tập hợp đặt ra các hạn chế về những bách phân vị nào có thể được thực hiện:
* Do Bách phân vị là thuật ngữ được dùng khá phổ biến trong y học nên bài viết xin được tổng hợp thêm dưới đây dành cho những bạn cần tham khảo ở các lĩnh vực khác:
“Số phân vị Pth là một giá trị mà tại đó nhiều nhất có P% số trường hợp quan sát trong tập dữ liệu có giá trị thấp hơn giá trị này và nhiều nhất là (100 – P)% của trường hợp có giá trị lớn hơn giá trị này.”
Hiểu đơn giản: Số phân vị 25th – 20. Tại giá trị là 20 có nhiều nhất 25% số trường hợp quan sát thấp hơn 20 và nhiều nhất là (100-25) % trường hợp lớn hơn 20.

*

Ta hiểu như sau: Tại mức lương cơ bản là 719 có nhiều nhất là 10% những mức lương cơ bản khác thấp hơn mức lương 719 và có nhiều nhất là (100-10) % những mức lương cơ bản khác cao hơn mức lương 719.

Xem thêm: Switching Cost Là Gì – Mọi điều Cần Biết Về Customer Program

+ Lập một vùng trong exel là các ô chứa các gí trị về mức giá or tỷ suất xác định được (có thể là một cột or 1 dòng).
PERCENTILE (Vùng cần tính, tham số) (PERCENTILE (array, k): Công thức tìm phân vị thứ k của các giá trị trong một mảng dữ liệu).
+Bách phân vị thứ 25 là giá trị của hàm PERCENTILE với tham số bằng 0.25 (bách phân vị thứ 25 tương đương với tứ phân vị thứ nhất của phép toán thống kê xác suất tứ phân vị).

Xem thêm: Tội Phạm Là Gì – Các Yếu Tố Cấu Thành Tội Phạm

+Bách phân vị thứ 75 là giá trị của hàm PERCENTILE với tham số bằng 0.75 (Bách phân vị thứ 75 tương đương với tứ phân vị thứ ba của phép toán thống kê xác suất tứ phân vị).

*

*

Chuyên mục: Hỏi Đáp