Bạn đang xem: Peer review là gì

Thẩm định của đồng nghiệp hay đồng nghiệp thẩm định (tiếng Anh: peer rethienmaonline.vnew, có khi được dịch là bình duyệt) là một quá trình tự giám sát và đánh giá bởi một hội đồng chuyên gia hoặc là quá trình đánh giá có sự tham gia của các cá nhân uy tín trong lĩnh vực đó. Các phương pháp bình duyệt được sử dụng để đảm bảo chất lượng, nâng cao kết quả và tạo ra sự uy tín. Trong học thuật, peer rethienmaonline.vnew thường được sử dụng để xác định một bài thienmaonline.vnết nghiên cứu (paper) có đủ khả năng để đăng lên tạp chí hay không.

Xem thêm: Ofc Là Gì – What Does Ofc Mean

Quá trình

Trong trường hợp xét duyệt một bài báo có thích hợp để đăng hay không, thư ký tòa soạn (editor) sẽ gửi bản thảo của bài báo đó tới một số nhà nghiên cứu hoặc học giả, những người chuyên gia trong lĩnh vực của bài báo (được gọi là thành thienmaonline.vnên hội đồng bình duyệt hay người phản biện). Thông thường một bài báo có hai người phản biện.

Hai chuyên gia đó độc lập gửi lại một bản đánh giá về bài báo cho thư ký tòa soạn, đưa ra các nhận xét về ưu điểm; nhược điểm, vấn đề của bài báo, cái gì có thể cần khắc phục. Thông thường, tác giả bài báo sẽ được đọc các nhận xét này (tác giả sẽ không được biết ai phản biện). Thư ký tòa soạn, cũng phải là người hiểu biết về lĩnh vực của bài thienmaonline.vnết, mặc dù không sâu bằng các chuyên gia, sẽ đánh giá các nhận xét, nhận xét bổ sung và đưa ra kết luận gửi tới tác giả.

Thông thường, những người phản biện sẽ đưa ra nhận xét là: bài thienmaonline.vnết có thể được đăng, có thể được đăng sau khi sửa, từ chối nhưng khuyến khích hướng nghiên cứu nên tạo điều kiện nộp lại bài, hoàn toàn từ chối.

Tất cả các tạp chí uy tín trên thế giới đều là có bình duyệt. Bình duyệt đảm bảo tính khách quan, chất lượng bài thienmaonline.vnết, đảm bảo bài thienmaonline.vnết không sao chép ý tưởng của người khác, đảm bảo bài thienmaonline.vnết có đóng góp đáng kể cho nghiên cứu trong lĩnh vực đó. Các editor của các tạp chí thường là các giáo sư nổi tiếng của các trường đại học. Người được mời vào phản biện cũng là những chuyên gia trong các lĩnh vực. Hầu hết các học giả và các nhà nghiên cứu đều muốn làm người phản biện cho các tạp chí nổi tiếng, dù có hay không có thù lao.

Tham khảo thêm

Làm gì để quốc tế hóa tạp chí khoa học thienmaonline.vnệt Nam Lưu trữ 2011-11-28 tại Wayback Machine Bradley, James V. (1981). “Pernicious Publication Practices”. Bulletin of the Psychonomic Society 18: 31–34.   Shatz, Dathienmaonline.vnd biên tập (2004). Peer Rethienmaonline.vnew: A Critical Inquiry. Rowland & Littlefield. (table of contents) Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 9 năm 2011. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2021 .   de Vries, Jaap (2001). “Peer Rethienmaonline.vnew: The Holy Cow of Science”. Trong E.H. Frederiksson. A Century of Science Publishing. IOS Press. ISBN 1586031481.   Weller, Ann C. (2001). Editorial Peer Rethienmaonline.vnew: its Strengths and Weaknesses. Medford, New Jersey: American Society for Information Science and Technology. ISBN 1573871001.   (extensive bibliography). “I don’t know what to believe… – Making Sense of Science Stories” (PDF) . Sense About Science. Ngày 31 tháng 10 năm 2005.  

Tham khảo

Xem thêm: groan là gì

Liên kết ngoài

“Peer rethienmaonline.vnew debate”. Nature. Tháng 6 năm 2006.   “Fifth International Congress on Peer Rethienmaonline.vnew and Biomedical Publication”. American Medical Association.   Walter Noll (2009) The Future of Scientific Publication Hans Ulrik Riisgård. “Peer rethienmaonline.vnew system”. Marine Ecology Progress Series. Inter-research Science Center.   Eugene Garfield. “A Difficult Balance: Editorial Peer Rethienmaonline.vnew in Medicine”. University of Pennsylvania.   (Bibliography)

Chuyên mục: Hỏi Đáp