Nghe phát âm
Nghe phát âm
1 /“pɑ:tikl/ 2 Thông dụng 2.1 Danh từ 2.1.1 Một mẩu, mảnh nhỏ (của cái gì); 2.1.2 Mảy may; lượng nhỏ nhất có thể có, chút ít 2.1.3 (ngôn ngữ học) tiểu từ ( mạo từ, phó từ, giới từ); tiếp đầu ngữ, tiếp vị ngữ có ý nghĩa rõ ràng (tiền tố, hậu tố) 2.1.4 (vật lý) hạt, phần tử 3 Chuyên ngành 3.1 Cơ khí & công trình 3.1.1 mảnh nhỏ 3.1.2 mảnh vụn (kim khí) 3.2 Toán & tin 3.2.1 hạt 3.3 Xây dựng 3.3.1 thể bị hao 3.4 Kỹ thuật chung 3.4.1 chất điểm 3.4.2 điều khoản 3.4.3 hạt 3.4.4 phần tử 4 Các từ liên quan 4.1 Từ đồng nghĩa 4.1.1 noun /“pɑ:tikl/

Thông dụng

Danh từ

Một mẩu, mảnh nhỏ (của cái gì); he has not a particle of sensenó không có một tí ý thức nào cả Mảy may; lượng nhỏ nhất có thể có, chút ít (ngôn ngữ học) tiểu từ ( mạo từ, phó từ, giới từ); tiếp đầu ngữ, tiếp vị ngữ có ý nghĩa rõ ràng (tiền tố, hậu tố) a, an, the are particlesa, an, the là những mạo từnon-, un- are particlesnon-, un- là những tiền tố-ness is particle-ness là hậu tố (vật lý) hạt, phần tử

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

mảnh nhỏ mảnh vụn (kim khí)

Toán & tin

hạt alpha particle hạt anphafluid particle hạt chất lỏngrelativistic particle hạt tương đối

Xây dựng

thể bị hao

Kỹ thuật chung

chất điểm kinetics of particleđộng học chất điểmmethod of definition of particlephương pháp xác định chuyển động chất điểmparticle dynamicsđộng lực (học) chất điểmparticle kinematicschuyển động học chất điểmparticle motionchuyển động chất điểm điều khoản hạt phần tử filtered-particle testingthử nghiệm lọc phân tửmagnetic particle couplingghép nối có phần tử từmoisture particlephần tử ẩmradiography particle testthí nghiệm phần tử hồ quangrefrigerant particlephần tử môi chất lạnhsubatomic particlehạt hạ phân tử

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun bit , crumb , dot , dribble , drop , fleck , fragment , grain , hoot * , iota , jot , minim , mite , modicum , molecule , morsel , mote , ounce , ray , scrap , scruple , seed , shred , smidgen , smithereen , speck , spot , stitch , whit , dab , dash , dram , ort , tittle , trifle , ace , anion , atom , element , granule , ion , monad , pellet , piece , trace

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

Neutral particle
hạt trung hòa, neutral particle detector, bộ dò hạt trung hòa, neutral particle trap, cái bẫy hạt trung hòa
Conservation law
định luật bảo toàn, particle number conservation law, định luật bảo toàn tần số hạt
Beta particle
hạt bê ta, hạt bêta, hạt beta, beta particle absorption analysis, sự phân tích hấp thụ hạt beta
Particle size
cỡ hạt, kích thước hạt, kích cỡ hạt, particle -size distribution, sự phân bố theo kích thước hạt
Charged particle
hạt mang điện, hạt tải điện, hạt mang điện, Địa chất : hạt tích điện, charged particle trap, cái bẫy hạt mang điện
Charge density
mật độ nạp thuốc nổ, mật độ điện tích, Địa chất
Duality
>: tính hai mặt, (toán học) tính đối ngẫu, tính hai mặt, tính nhị nguyên, đối ngẫu, tính đối ngẫu, tính hai mặt, wave particle …
Mote
-title”>Từ đồng nghĩa: noun, atom , bit , crumb , dot , fleck , fragment , grain , iota , particle , small thing , smidgen , speckle , tiny…

Thuộc thể loại

Cơ khí & công trình, Kỹ thuật chung, Thông dụng, Toán & tin, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa tiếng anh, Xây dựng,

Chuyên mục: Hỏi Đáp