Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Participation là gì

*
*
*

participation

*

participation /pɑ:,tisi”peiʃn/ danh từ sự tham gia, sự tham dự, sự góp phần vào
tham giaparticipation rate: tỷ suất tham giaworker participation: công nhân tham giare-entry into participationsự tham dự lại

danh từ o sự tham gia Quyền lợi tham gia theo hợp đồng điều hành. § participation factor : kệ số tham gia § participation formula : công thức tham gia § participation survey : khảo sát góp vốn § participation-type contract : hợp đồng kiểu tham gia

Thuật ngữ lĩnh vực Bảo hiểm

Participation

Xem PARTICIPATING INSURANCE

*

*

Xem thêm: Quản Lý Thời Gian Là Gì – Làm Sao Để Áp Dụng Vào Công Việc

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

participation

Từ điển Collocation

participation noun

ADJ. full | broader, greater, increased | limited | direct | active | political | popular, public | audience, employee, student, worker Some of the magic tricks called for audience participation.

QUANT. degree, extent, level We were very pleased with the high level of participation in the charity events.

VERB + PARTICIPATION encourage The scheme aims to encourage increased participation in sporting activities. | increase

PARTICIPATION + VERB increase

PARTICIPATION + NOUN rate

PREP. ~ in direct participation by the masses in the running of the country

Từ điển WordNet

n.

Xem thêm: 62zz Là Gì – 62 Zét Zét Hay 62 Dên Zin, Chắc Có Lẽ

English Synonym and Antonym Dictionary

participationssyn.: engagement involution involvement

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Chuyên mục: Hỏi Đáp