2021

“Biexual” và “panexual” là hai cách khác nhau để mô tả xu hướng tình dục.Mặc dù chúng không có nghĩa hoàn toàn giống nhau, nhưng một ố người

*

NộI Dung:

*

Chúng có giống nhau không?

“Bisexual” và “pansexual” là hai cách khác nhau để mô tả xu hướng tình dục.

Bạn đang xem: Pansexual là gì

Mặc dù chúng không có nghĩa hoàn toàn giống nhau, nhưng một số người liên quan đến cả hai thuật ngữ và mô tả bản thân là cả song tí;nh và lưỡng tí;nh.

Bạn có thể sử dụng bất kỳ (các) thuật ngữ nào bạn muốn!

Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về nơi các định hướng này trùng lặp, chúng khác nhau như thế nào, các loại thu hút khác và hơn thế nữa.

Chí;nh xác thì nó có nghĩa là gì?

Song tí;nh có nghĩa là bạn bị thu hút bởi những người thuộc cả hai giới tí;nh, phải không? Không chí;nh xác.

Giới tí;nh không phải là một hệ nhị phân, có nghĩa là mọi người không phải tất cả đều thuộc nhóm “nam giới” hoặc “phụ nữ”.

“Nonbinary” là một từ mô tả những người không chỉ xác định là đàn ông hay phụ nữ.

Những người không phải là người nhị phân có thể xác định là giới tí;nh, giới tí;nh hoặc thiếu giới tí;nh, chỉ để đặt tên cho một số thuật ngữ. Vì vậy, “cả hai giới tí;nh” là một từ nhầm lẫn.

Vì vậy, có phải những người song tí;nh chỉ bị thu hút bởi nam và nữ, và không phải người không song tí;nh? Không, không nhất thiết.

Người phi nhị phân đã được công nhận và là một phần của cộng đồng song tí;nh trong nhiều thập kỷ.

Trên thực tế, Tuyên ngôn về người song tí;nh năm 1990 thừa nhận rằng những người không song tí;nh tồn tại, và nhiều nhóm người song tí;nh bắt đầu định nghĩa người song tí;nh là bị thu hút bởi hai hoặc hơn giới tí;nh.

Song tí;nh có nghĩa là những điều khác nhau đối với những người khác nhau.

Đối với một số người, nó có nghĩa là thu hút hai giới tí;nh trở lên hoặc nhiều giới tí;nh.

Đối với người khác, nó có nghĩa là thu hút những người cùng giới tí;nh và những người thuộc giới tí;nh khác.

Một số người song tí;nh có thể chỉ bị thu hút bởi đàn ông và phụ nữ chứ không phải những người không phải là người song tí;nh, nhưng đó không phải là trải nghiệm của mọi người song tí;nh.

Chí;nh xác thì nó có nghĩa là gì?

Tiền tố “pan-” có nghĩa là “tất cả”. Tương tự, pansexuality có nghĩa là bạn bị thu hút bởi những người tất cả giới tí;nh.

Điều này bao gồm những người không xác định giới tí;nh (độ tuổi).

Nhiều người theo chủ nghĩa tình dục mô tả bản thân bị thu hút bởi mọi người dựa trên tí;nh cách chứ không phải giới tí;nh.

Lưu ý rằng thường xuyên không có nghĩa là bạn bị thu hút bởi tất cả mọi người.

Ví; dụ, đàn ông khác giới không bị thu hút bởi tất cả phụ nữ và ngược lại.

Nó chỉ đơn giản có nghĩa là họ thấy mình bị thu hút bởi những người thuộc đủ loại giới tí;nh.

Có vẻ như bạn vừa nói cùng một điều hai lần – sự khác biệt là gì?

Song tí;nh có nghĩa là bị thu hút bởi nhiều giới tí;nh và lưỡng tí;nh có nghĩa là bị thu hút bởi tất cả các giới tí;nh. Những điều này khác nhau vì “nhiều” không giống với “tất cả”.

Giả sử bạn hỏi bạn bè của mình màu sắc yêu thí;ch của họ là gì.

Một người bạn có thể nói, “Thực ra, tôi thí;ch nhiều hơn một màu!” Một người bạn khác có thể nói, “Tôi thí;ch tất cả các màu.”

Bây giờ, người bạn đầu tiên có thể thí;ch tất cả các màu, nhưng họ có thể không. Họ có thể không thí;ch màu kaki hoặc màu be. Có lẽ họ thí;ch màu phấn nhưng không thí;ch màu tối.

Điều này là do “tất cả các màu”, theo định nghĩa, là nhiều hơn một. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, “nhiều hơn một” không phải là tất cả.

Một số người cảm thấy rằng pansexual thuộc loại song tí;nh vì lưỡng tí;nh là một thuật ngữ rộng có nghĩa là nhiều hơn một – nhưng điều đó không giống nhau, bởi vì “tất cả” không giống với “nhiều”.

Tại sao sự khác biệt giữa bi và chảo lại gây tranh cãi như vậy?

Những tranh cãi xung quanh sự phân biệt này thường bắt nguồn từ chỗ hiểu nhầm.

Một số người cho rằng những người song tí;nh đang xóa bỏ những người không phải nhị phân. Họ cho rằng từ lưỡng tí;nh ngụ ý rằng chỉ có hai giới tí;nh.

Những người khác cho rằng pansexual là một từ được phát minh ra chỉ vì những người song tí;nh bị hiểu nhầm và cho rằng loại trừ những người không phải là hai người.

Sự thật là cả hai định hướng đều có giá trị theo đúng nghĩa của chúng.

Nhiều cộng đồng song tí;nh thừa nhận những người không phải là người song tí;nh – trên thực tế, nhiều người không song tí;nh xác định là người song tí;nh. Ngoài ra, nhiều người lưỡng tí;nh biết rằng định nghĩa song tí;nh có thể bao gồm cả những người không phải là người song tí;nh.

Một lần nữa, lưỡng tí;nh và lưỡng tí;nh không có nghĩa hoàn toàn giống nhau và hoàn toàn hợp lệ khi xác định là một trong hai (hoặc cả hai!).

Có thể bị thu hút bởi giới tí;nh này hơn giới tí;nh khác không?

Đúng! Bạn vẫn có thể là người song tí;nh hoặc lưỡng tí;nh nếu bạn thấy mình bị thu hút bởi một giới tí;nh hơn những giới tí;nh khác.

Trên thực tế, các cuộc khảo sát và nghiên cứu cho thấy nhiều người song tí;nh và lưỡng tí;nh có sở thí;ch. Điều này không làm cho định hướng của bạn kém giá trị hơn.

Bạn có thể bị thu hút bởi những giới tí;nh khác nhau theo những cách khác nhau?

Đúng. Bạn có thể thấy mình bị thu hút về mặt tình dục đối với một giới tí;nh và bị giới tí;nh khác thu hút về mặt tình cảm. Đây được gọi là “định hướng hỗn hợp” hoặc “định hướng chéo”.

Ví; dụ: bạn có thể là người song tí;nh nhưng đồng tí;nh – nghĩa là bạn bị thu hút về mặt tình dục bởi những người thuộc nhiều giới tí;nh, nhưng bạn chỉ bị thu hút về mặt tình cảm với những người cùng giới tí;nh với bạn.

Bạn sẽ nhận thấy rằng bài viết này tập trung vào lưỡng tí;nh và lưỡng tí;nh – tức là xu hướng tình dục.

Tuy nhiên, có những định hướng lãng mạn khác nhau, bao gồm:

Sự lãng mạn. Bạn có í;t hoặc không có chút hấp dẫn lãng mạn nào đối với bất kỳ ai, bất kể giới tí;nh.Biromantic. Bạn bị thu hút bởi những người thuộc hai giới tí;nh trở lên.Panromantic. Bạn bị thu hút bởi những người thuộc mọi giới tí;nh.Greyromantic. Bạn hiếm khi trải nghiệm sự hấp dẫn lãng mạn.

Xem thêm: Chú Bé Rồng – Chú Bé Rồng Online Phiên Bản Iphone

Demiromantic. Bạn hiếm khi trải nghiệm sự hấp dẫn lãng mạn và khi bạn làm điều đó chỉ xảy ra sau khi phát triển mối liên hệ cảm xúc mạnh mẽ với ai đó.Vượt đại dương. Bạn chỉ bị thu hút một cách lãng mạn bởi những người khác giới tí;nh với bạn.Đồng âm. Bạn chỉ bị thu hút bởi những người cùng giới tí;nh với bạn về mặt tình cảm.Đa nghĩa. Bạn bị thu hút bởi nhiều người – không phải tất cả – giới tí;nh.

Hẹn hò với ai đó thuộc một giới tí;nh cụ thể có nghĩa là bạn rất “thẳng”?

Giả sử một người phụ nữ lưỡng tí;nh có quan hệ tình cảm với một người đàn ông. Điều này không làm cho cô ấy thẳng thắn. Tương tự, nếu cô ấy hẹn hò với một phụ nữ, cô ấy sẽ không trở thành đồng tí;nh nữ.

Thật không may, nhiều người nghĩ rằng những người song tí;nh và lưỡng tí;nh cần phải “chọn một phí;a” – đồng tí;nh hoặc thẳng. Và khi những người song tí;nh và lưỡng tí;nh hẹn hò công khai với ai đó, người ta thường cho rằng họ đang chọn một bên.

Bạn không được xác định bởi giới tí;nh của đối tác của bạn.

Các nhãn chúng tôi chọn để mô tả định hướng của chúng tôi là chỉ có được xác định bởi chí;nh chúng ta và trải nghiệm của chúng ta với sự hấp dẫn

Thuật ngữ ‘queer’ xuất hiện ở đâu?

“Người xếp hàng” là một loại thuật ngữ chung được sử dụng để bao gồm tất cả những người không xác định là ngay thẳng.

Mặc dù trước đây nó được sử dụng như một thứ tiếng nói xấu, nhưng nó đã được cộng đồng LGBTQIA + đòi lại.

Tuy nhiên, một số người vẫn cảm thấy không thoải mái với từ “kỳ lạ” vì nó được sử dụng như một hình thức áp bức.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó thay vì hoặc thêm vào một thuật ngữ khác.

Nhiều người sử dụng “queer” vì họ không chắc chắn về cách mô tả hướng của họ hoặc vì hướng của họ cảm thấy linh hoạt và thay đổi theo thời gian.

Những người khác tự mô tả mình là kỳ quặc vì nó kết nối họ với một phong trào chí;nh trị rộng lớn hơn.

Làm thế nào để bạn biết thuật ngữ nào phù hợp?

Không có bài kiểm tra nào để xác định xem bạn là người song tí;nh hay lưỡng tí;nh (hoặc hoàn toàn theo xu hướng khác).

Bạn có thể xác định là bất kỳ định hướng nào phù hợp với bạn. Tất nhiên, việc tìm ra những gì phù hợp với bạn có thể rất khó khăn.

Để giúp bạn tìm ra xu hướng tình dục của mình, bạn có thể tự hỏi:

Có giới tí;nh nào mà tôi chưa từng bị thu hút không?Có giới tí;nh nào – hoặc nhóm giới tí;nh nào – mà tôi không chắc mình có bị thu hút không? Từ nào cảm thấy tốt nhất?Tôi cảm thấy thoải mái với cộng đồng nào?Tôi có bị thu hút một cách lãng mạn bởi chí;nh những người mà tôi bị thu hút về tình dục không?

Hãy nhớ rằng, không có câu trả lời đúng hay sai. Đó là việc hiểu rõ bản thân hơn và tìm ra những gì bạn thí;ch và thí;ch.

Điều quan trọng cần nhớ là bạn có thể xác định bằng nhiều thuật ngữ – cũng như thay đổi cách bạn mô tả xu hướng tình dục của mình sau này.

Bạn có thể xác định bằng nhiều hơn một trong các thuật ngữ này không?

Tất nhiên! Một số người xác định là cả lưỡng tí;nh và lưỡng tí;nh. Một số người sử dụng các thuật ngữ thay thế cho nhau để mô tả bản thân họ.

Bạn có thể xác định bằng một thuật ngữ và chuyển sang thuật ngữ khác sau này không?

Đúng! Xác định xu hướng tình dục cụ thể không phải là một hợp đồng ràng buộc suốt đời.

Bạn có thể nhận thấy rằng xu hướng tình dục và khả năng hấp dẫn của bạn thay đổi theo thời gian hoặc bạn có thể học một từ khác mô tả tốt hơn xu hướng tình dục của bạn.

Bất kể lý do là gì, bạn được phép thay đổi cách mô tả định hướng của mình.

Điều gì xảy ra nếu cả hai điều khoản này không còn phù hợp nữa?

Vậy là được rồi. Xu hướng tình dục có thể thay đổi theo thời gian. Điều đó không có nghĩa là nó không hợp lệ.

Ví; dụ: hoàn toàn ổn nếu xác định là lưỡng tí;nh tại một thời điểm và sau đó là dị tí;nh.

Nhiều người cho rằng lưỡng tí;nh là “bước đệm” cho đồng tí;nh luyến ái, nhưng điều này không đúng.

Nhiều người xác định là lưỡng tí;nh cả đời. Nếu bạn nhận thấy rằng tình dục của mình thay đổi, đừng cảm thấy xấu hổ vì nó “phù hợp” với quan niệm sai lầm của người khác về lưỡng tí;nh là gì.

Bạn không tạo ra một huyền thoại bằng cách xác định bạn là ai; Ý kiến ​​của người khác không được thông tin sai lệch không phải là gánh nặng của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cả hai điều khoản này không bao giờ cảm thấy đúng?

Có nhiều cách để nhận biết. Ngoài lưỡng tí;nh và lưỡng tí;nh, có những từ khác để mô tả định hướng của bạn, bao gồm:

Vô tí;nh. Bạn í;t hoặc không có cảm giác hấp dẫn tình dục với bất kỳ ai, bất kể giới tí;nh.Màu xám. Bạn không thường xuyên trải nghiệm sự hấp dẫn tình dục.Bán tí;nh luyến ái. Bạn hiếm khi bị hấp dẫn về tình dục và khi bạn làm điều đó chỉ xảy ra sau khi phát triển mối liên hệ tình cảm mạnh mẽ với ai đó.Dị tí;nh. Bạn chỉ bị thu hút về mặt tình dục bởi những người khác giới tí;nh với bạn.Đồng tí;nh luyến ái. Bạn chỉ bị thu hút bởi những người cùng giới tí;nh với bạn.Đa tí;nh. Bạn bị thu hút bởi nhiều người – không phải tất cả – giới tí;nh.

Đây không phải là danh sách đầy đủ về xu hướng tình dục – ngày càng có nhiều từ được đặt ra để mô tả những trải nghiệm độc đáo của mọi người về xu hướng tình dục.

Hãy nhớ rằng bạn không cần phải sử dụng bất kỳ từ hoặc nhãn nào để mô tả hướng mà bạn không muốn sử dụng.

Bạn chọn xác định như thế nào là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn!

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?

Có một số tài nguyên trên mạng để tìm hiểu thêm về lưỡng tí;nh và lưỡng tí;nh, bao gồm:

Wiki Mạng Giáo dục và Thị giác Vô tí;nh chứa các định nghĩa của các từ khác nhau liên quan đến tình dục và khuynh hướng.Trung tâm Tài nguyên Lưỡng tí;nh và BiNet Hoa Kỳ là những nguồn thông tin và hỗ trợ tuyệt vời cho những người song tí;nh.GLAAD có một số tài nguyên và bài viết hữu í;ch trên trang web của họ.

Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy các diễn đàn và nhóm Facebook dành cho người song tí;nh hoặc lưỡng tí;nh. Bạn cũng có thể tìm thấy một nhóm hoạt động hoặc xã hội địa phương dành cho những người LGBTQA +.

Xem thêm: Tải Game Pony Miễn Phí, ‎my Little Pony Rainbow Runners Trên App Store

Sian Ferguson là một nhà văn và biên tập viên tự do sống tại Cape Town, Nam Phi. Bài viết của cô bao gồm các vấn đề liên quan đến công bằng xã hội, cần sa và sức khỏe. Bạn có thể liên hệ với cô ấy trên Twitter.

Chuyên mục: Hỏi Đáp