Overloading (Nạp chồng phương thức) và Overriding (ghi đè phương thức) là hai khái niệm cơ bản trong lập trình mà bất kì newbie nào cũng cần phân biệt. Vậy chúng là gì? Khác nhau thế nào? Hãy cùng mình phân tích và tìm hiểu nhé.

Bạn đang xem: Override là gì

Overloading (Nạp chồng phương thức) là gì?

Overloading là một kĩ thuật cho phép trong cùng một class có thể có nhiều phương thức cùng tên nhưng khác nhau về số lượng tham số hoặc kiểu dữ liệu tham số. Ví dụ chúng ta có hàm tinhTong dùng để cộng hai số nguyên. Khi muốn cộng ba số nguyên không lẽ tôi lại phải viết một hàm với tên khác(chẳng hạn tinhTong1) và truyền vào 3 số nguyên hay sao? Như vậy thì code sẽ trở nên phức tạp hơn trong khi hai hàm có cùng một mục đích là cộng các số nguyên lại với nhau. Như vậy chúng ta sẽ overload hàm tinhTong như sau:

*

Khi gọi hàm tinhTong và truyền vào số lượng tham số khác nhau thì sẽ gọi tới hàm có số lượng tham số tương ứng

*

Chú ý vào cửa sổ “Watch 1” ta thấy giá trị của hai biến a và b lần lượt là giá trị trả về của hai hàm tinhTong(int a, int b) và hàm tinhTong(int a, int b, int c)

Tương tự chứ ta có thể overload kiểu dữ liệu của tham số. Thay vì hàm tinhTongcộng hai số nguyên thì tôi cũng có thể cộng hai số thực, chỉ cần truyền vào 2 tham số kiểu double.

*

Tương tự giá trị biến c là giá trị trả về của hàm tinhTong(double a, double b) sau khi truyền vào hai tham số kiểu double.

Xem thêm: Broadcast Là Gì – Nghĩa Của Từ Broadcast

*

Tạo constructor với số lượng tham số khác nhau cũng là một dạng của oveloading.

Overriding (Ghi đè phương thức) là gì?

Overrding (tên đầy đủ là Method Overriding), được sử dụng trong trường hợp lớp con kế thừa từ lớp cha và muốn định nghĩa lại một phương thức đã có mặt ở lớp cha. Một lớp cha thông thường có thể có nhiều lớp con kế thừa, tuy nhiên phương thức ở lớp cha có thể phù hợp với lớp con này nhưng không phù hợp với lớp con khác, do đó lớp con cần ghi đè lại phương thức đó cho phù hợp. Ví dụ class Animal có phương thức animalSound đại diện cho tiếng kêu của động vật. Class DogCat kế thừa từ class Animal, nhưng chó và mèo có tiếng kêu khác nhau nên phải implement phương thức animalSound cho mỗi lớp khác nhau. Vì vậy cần phải ghi đè lại phương thức animalSound ở hai lớp Dog và Cat bằng cách sử dụng từ khóa override như sau(lưu ý ví dụ minh họa sử dụng code C#, những ngôn ngữ khác nhau sẽ overriding theo cú pháp khác nhau nhưng về bản chất là như nhau).

Xem thêm: Redneck Là Gì – Redneck In Vietnamese

*

Ở hàm main tạo instance của class Animal, Dog và Cat sẽ cho kết quả như sau.

*

=> Kết quả

*

So sánh

OverloadingOverriding
Thể hiện đa hình tại compile timeThể hiện đa hình tại runtime
Thêm hành vi cho phương thứcThay đổi hành vi hiện tại của phương thức
Có thể khác nhau về số lượng và kiểu dữ liệu của tham sốSố lượng và kiểu dữ liệu của tham số phải giống nhau
Xảy ra trong cùng một classXảy ra ở 2 class có quan hệ kế thừa

Hi vọng qua bài viết này anh em sẽ hiểu rõ hơn và không còn nhầm lẫn giữa hai khái niệm này nữa. Thanks ~

Chuyên mục: Hỏi Đáp