Chi phí vốn (CAPEX) và chi phí hoạt động (OPEX) đại diện cho hai loại chi phí trong kinh doanh. Vậy CapEx là gì, OpEx là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Chi phí vốn (CAPEX) là gì?

Chi phí vốn (CAPEX) là các quỹ được sử dụng bởi một công ty để mua lại, nâng cấp và duy trì các tài sản vật chất như tài sản, tòa nhà công nghiệp hoặc thiết bị. CapEx thường được sử dụng để thực hiện các dự án hoặc đầu tư mới của công ty. Loại hình tài chính này cũng được công ty thực hiện để duy trì hoặc tăng phạm vi hoạt động của họ.

Chi phí vốn có thể bao gồm tất cả mọi thứ, từ sửa chữa mái nhà đến xây dựng, đến mua một thiết bị, hoặc xây dựng một nhà máy hoàn toàn mới.

Loại hình công nghiệp mà một công ty tham gia quyết định phần lớn đến bản chất của chi tiêu vốn CapEx. Tài sản được mua có thể là một tài sản mới hoặc một cái gì đó giúp cải thiện tuổi thọ sản xuất của một tài sản đã mua trước đó.

Chi phí vốn được ghi nhận như một tài sản trên bảng cân đối kế toán trong phần ” tài sản, nhà máy & thiết bị “. Tuy nhiên, nó cũng được ghi nhận trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong ” hoạt động đầu tư “, vì đây là khoản chi tiền mặt cho kỳ kế toán đó.

Khi tài sản đang được sử dụng, nó sẽ được khấu hao theo thời gian để phân bổ chi phí của tài sản trong vòng đời hữu ích của nó.

Bạn đang xem: Opex là gì

Xem thêm: Cập Nhật Thủ Công Lmht Qua Garena Pc

Xem thêm: Acv Là Gì – Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam

Nói cách khác: Mỗi năm, một phần tài sản cố định đang được sử dụng hết. Khấu hao thể hiện mức độ hao mòn trên tài sản cố định và số tiền khấu hao cho mỗi năm có thể được sử dụng như một khoản khấu trừ thuế .

Nhìn chung, chi phí vốn thường được khấu hao trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm, nhưng có thể được khấu hao trong hơn hai thập kỷ trong trường hợp bất động sản .

Chi phí hoạt động (OPEX) là gì?

Chi phí hoạt động (OPEX) là chi phí cho một công ty để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày. Những ví dụ bao gồm:

Thuê Tiện ích Đóng góp lương và lương hưu Bất kỳ chi phí nào được coi là doanh thu, chi phí chung và chi phí quản lý trên báo cáo thu nhập Nghiên cứu & Phát triển Thuế tài sản Chuyến đi công tác…

Vì chi phí hoạt động chiếm phần lớn chi phí thường xuyên của công ty, ban lãnh đạo thường tìm cách giảm chi phí hoạt động mà không làm giảm chất lượng hoặc sản lượng sản xuất. Ngược lại với chi phí vốn, chi phí hoạt động được khấu trừ thuế hoàn toàn trong năm chúng được thực hiện.

Điều quan trọng cần lưu ý là đôi khi một mặt hàng thường có được thông qua chi phí vốn có thể được gán chi phí cho chi phí hoạt động nếu một công ty chọn thuê mặt hàng đó thay vì mua nó.

Đây có thể là một lựa chọn hấp dẫn về mặt tài chính nếu công ty có dòng tiền hạn chế và muốn có thể khấu trừ tổng chi phí mặt hàng trong năm.

*

Sự khác nhau giữa CAPEX va OPEX

Kết luận

Chi phí vốn CAPEX là khoản mua hàng hóa có giá trị lớn sẽ được sử dụng trong tương lai. Tuổi thọ của các giao dịch mua này vượt quá thời kỳ kế toán hiện tại mà chúng được mua. Do các chi phí này chỉ có thể được phục hồi theo thời gian thông qua khấu hao, nên các công ty thường dành ngân sách cho CAPEX tách biệt với việc chuẩn bị ngân sách hoạt động.

Chi phí hoạt động OPEX đại diện cho các chi phí hàng ngày khác cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh. Đây là những chi phí ngắn hạn và được sử dụng hết trong cùng kỳ kế toán mà họ đã mua.

Chuyên mục: Hỏi Đáp