As most of you are already aware, La Lanh Dum La Rach (LLDLR) groupwas formed to help the disadvantage and needy students in local Quy Nhonareas. It is called a “Group” (Nhom) because it is neither an organizationnor a non-profit organization. The existence of our group is made possiblebecause of many generous volunteers have devoted their times and efforts tomake our mission a success.

Bạn đang xem: Open letter là gì

Our Mission:

We do not involve in any kinds of politics nor do we belong to any sub-committees or special interest groups. Our mission is to seekgenerous volunteers to sponsor financially disadvantage students inQuy Nhon areas, and to help them pay tuitions and school supplies. Westrongly believe that by enabling talented children the opportunity toattend schools, positive changes will emerge.

Communication and Involvement:

Our current webpage serves as a communicating forum between membersand others, who have the mutual interest in making our mission a success.We encourage current members to introduce our mission to others.

To involve in LLDLR, all you need is the compassion in helping disadvantageand poor students to reach their full potential. We also stronglybelieve that compassion and mercy are the sources of happiness.Happiness is contagious!

We value your opinions and advices, and look forward to hearing fromyou soon. Should you need to reach us with questions or concerns,please contact us at datdi…
gmail. Thank you all in advanceand we hope our group continues to grow.

Truly yours

All the members of LLDLR – Vietnam

…………………..

Xem thêm: electrical insulation là gì trong tiếng việt?

Thư ngỏ

Bạn thân mến,

Có một loài hoa không bao giờ tàn, có một hương thơm không bao giờ phai, đó là hoa “Tình thương” và sự san xẽ, giúp đỡ,động viên những học sinh có hoàn cảnh kém may mắn đang lo âu từng tháng, từng ngày, làm sao để đóng học phí, làm sao để có những học liệu cho niên học sắp đến, vì họ chỉ biết rằng sáng mai thức dậy là có thêm một ngày nữa để lo âu, thêm một ngày nữa để mưu cầu sự sống. Buồn phiền có thể tự giải khuây, nhưng muốn tìm được giá trị trọn vẹn của niềm vui, hạnh phúc tuyệt đỉnh của cuộc đời là xác tín rằng chúng ta được yêu thương.

Hởi các bạn ! Hãy cám ơn đời, nếu sáng mai thức dậy bạn có thêm một ngày nữa để yêu thương, thì các bạn ơi ! Có lẻ nơi đây là chổ chúng ta bắt đầu gieo những hạt tình thương đó và mở lòng đón nhận, giúp đỡ những học sinh bất hạnh bằng trái tim đồng cảm. Hãy làm những gì mình có thể làm, một sứ giả của tình thương, một hành động, một đóng góp, một lời nói, mà tài sản vô giá này ai cũng sẳn có, không cần phải là vật chất. Đừng bao giờ đánh giá thấp những hành động từ bi, nhân ái của chính mình, vì một việc làm từ lòng từ bi của mình có thể thay đổi cuộc đời của một người. Hãy tạo một một hy vọng, một cơ hội cho một người vì có thể đây là tất cả những gì họ có thể mơ ước và những ngày sắp đến của họ luôn luôn dài hơn một năm đã qua. Hãy thử một lần nha các bạn, để cho sự yêu thương trong lòng chúng ta lai láng một lần, và hãy thử chừa một chổ trống trong tim để điền vào sự yêu thương. Các bạn ơi, còn chần chừ gì nữa hãy cùng nhau đến với họ bằng tất cả tình thương qua nhóm Lá Lành đùm lá rách (LLĐLR). Hạnh phúc giữ trong tay chỉ là hạt, hạnh phúc mang ra san xẽ mới là trổ hoa phải không các bạn.

Đến với nhóm LLĐLR không phải là một nghĩa vụ, không phải là một trách nhiệm, mà là một lý tưởng, một tự nguyện, tự giác của từng cá nhân. Phong trào LLĐLR, không nhận mọi sự quyên góp hay lập qũy cho phong trào. Chúng ta chỉ là những người tự ý thức, tự mình giúp đở trực tiếp đến người cần giúp với hình thức bảo trợ viên. Phong trào LLĐLR, ở trang web nầy chỉ là nơi để anh em chúng ta thông tin, liên lạc và chia xẽ công việc cứu trợ với nhau mà thôi.

Xem thêm: Bóng đè Là Gì – Làm Sao để Tránh Bị Bóng đè

Mọi liên lạc xin các bạn gởi email về datdicho
gmail.com. Thay mặt toàn thể học sinh ở Thành phố Quy nhơn và tất cả hội viên của LLĐLR cảm ơn trước những tấm lòng vàng đã và sẽ đến với trang web này để cùng chia sẻ và chúc mừng kết quả những việc làm của mình để tạo được những nụ hoa biết cười.

Chuyên mục: Hỏi Đáp