1. Cách dùng One

Là đại từ nhân xưng (có thể làm chủ ngữ và tân ngữ), One có thể được dùng để chỉ “con người nói chung”, dịch là “người ta”.

Bạn đang xem: Ones là gì

Ta thường dùng One trong các câu đưa ra nhận định chung, khái quát, đặc biệt theo phong cách trang trọng, lịch sự. Tuy nhiên, nếu dùng One quá nhiều, sẽ tạo cảm giác người nói quá khách sáo.

One đi với động từ ngôi thứ ba số í;t.

Ví; dụ:

Onenever knows, doesone?Oneshould not use mobile phones when driving.Holidays are supposed to allowoneto forget about work.

Xem thêm: Not At All Là Gì – Not At All Trong Tiếng Tiếng Việt

*

Ảnh: Twitter

You và They cũng có thể được sử dụng theo cách tương tự. Tuy nhiên, One và You hàm ý người nói cũng góp mặt trong nhóm chung chung được nhắc đến.

Ví; dụ:

Doesoneeat durian in Malaysia?(bao gồm cả người nói – người có mặt ở đó hoặc có hứng thú tới Malaysia; mang tí;nh trang trọng hơn)Doyoueat durian in Malaysia?(tí;nh trang trọng yếu hơn)Dotheyeat durian in Malaysia?(đề cập tới những người khác)

2. Cách dùng One’s

One’slà từ hạn định mang nghĩa sở hữu.

Ví; dụ:

One’shealth is much more important than having lots of money. (Sức khoẻ của một người quan trọng hơn nhiều việc sở hữu nhiều tiền)Conversations with one’s children are extremely predictable, especially as they hit adolescence.

Xem thêm: Khí Hậu Là Gì – Những Khái Niệm Cơ Bản Về Khí Hậu

Lưu ý: Phân biệt Ones và One”s

Ones là đại từ dùng để thay thế cho danh từ số nhiều đã được đề cập trước đó nhằm tránh lặp lại nhiều lần danh từ đó làm cho câu trở nên nặng nề.

Ví; dụ:

Trung: Look at those boys! (Hãy nhìn mấy cậu bé kia!)Minh: Whichones? (= boys) (Những cậu bé nào?)Trung: Theonesin white shirts and dark blue trousers. (Những cậu bé mặc áo sơ mi trắng và quần xanh đậm)

Còn One”s là trường hợp sở hữu cách (dịch là “của người ta/của một người)

Ví; dụ:

Chuyên mục: Hỏi Đáp