Nonce là gì ?

Nonce (số chỉ được sử dụng một lần) là số được thêm vào khối băm, khi được thử lại, đáp ứng các giới hạn mức độ khó. Số nonce là con số mà các công cụ khai thác blockchain đang giải quyết.

Bạn đang xem: Nonce là gì

Blockchain là nền tảng của cryptocurrency. Để giữ cho blockchain được an toàn, dữ liệu từ các khối trước đó được mã hóa hoặc đã được băm nhỏ vào một loạt các số và chữ cái. Điều này được thực hiện bằng cách xử lý đầu vào khối thông qua một hàm, tạo ra đầu ra có độ dài cố định. Hàm được sử dụng để tạo hàm băm có tính xác định, nghĩa là nó sẽ tạo ra cùng một kết quả mỗi lần sử dụng cùng một đầu vào; có thể tạo ra một đầu vào băm hiệu quả; làm cho việc xác định đầu vào khó khăn (dẫn đến khai thác); và thực hiện các thay đổi nhỏ đối với kết quả đầu vào trong hàm băm rất khác nhau.

*
*

Thêm giao dịch vào blockchain đòi hỏi sức mạnh xử lý máy tính đáng kể. Các cá nhân và công ty xử lý các khối được gọi là thợ mỏ. Công cụ khai thác chỉ được thưởng nếu chúng là người đầu tiên tạo ra hàm băm đáp ứng một nhóm yêu cầu nhất định, được gọi là target hash.

Xem thêm: Hba1c Là Gì – Xét Nghiệm Vì Sao Bạn Cần đến Nó

Quá trình đoán băm bắt đầu trong tiêu đề khối. Nó chứa số phiên bản khối, dấu thời gian, hàm băm được sử dụng trong khối trước đó, hàm băm của Cây Merkle, nonce và băm đích. Khai thác thành công một khối đòi hỏi một người khai thác phải là người đầu tiên đoán ra số nonce, đó là một chuỗi số ngẫu nhiên. Số này được thêm vào nội dung băm của khối, và sau đó được thử lại. Nếu hàm băm đáp ứng các yêu cầu được đặt ra trong mục tiêu, thì khối được thêm vào blockchain. Đi qua các giải pháp để đoán nonce được gọi là bằng chứng công việc (POW) và người khai thác có thể tìm thấy giá trị được trao khối và trả bằng coin.

Việc xác định chuỗi nào được sử dụng làm nonce yêu cầu số lượng thử và sai đáng kể, vì đó là chuỗi ngẫu nhiên. Người khai thác phải đoán một nonce, nối nó vào hàm băm của tiêu đề hiện tại, thử lại giá trị và so sánh giá trị này với hàm băm đích. Nếu giá trị băm kết quả đáp ứng các yêu cầu, người khai thác đã tạo ra một giải pháp và được trao tặng khối. Rất khó có khả năng một người khai thác sẽ đoán thành công nonce trong lần thử đầu tiên, có nghĩa là người khai thác có thể có khả năng kiểm tra một số lượng lớn các tùy chọn nonce trước khi thực hiện đúng. Độ khó càng lớn – thước đo mức độ khó để tạo ra một hàm băm nhỏ hơn mục tiêu – càng mất nhiều thời gian để tạo ra giải pháp.

Xem thêm: Hình Chóp đều Là Gì, định Nghĩa, Khái Niệm

Độ khó của khối được giữ giống nhau trên toàn bộ mạng, có nghĩa là tất cả các công cụ khai thác đều có cơ hội tìm ra hàm băm chính xác như nhau. Các mạng cryptocurrency thường thiết lập một số khối mục tiêu mà họ muốn xử lý trong một khoảng thời gian cụ thể và định kỳ điều chỉnh độ khó để đảm bảo rằng mục tiêu này được đáp ứng. Nếu số lượng khối được xử lý không đáp ứng mục tiêu này thì độ khó sẽ giảm, với việc giảm độ khó được đặt thành lượng thời gian vượt quá giới hạn thời gian xử lý.

Chuyên mục: Hỏi Đáp