xin phép cho tôi hỏi một vài vấn đề 1. Cán bộ nguồn là gì?. quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ nguồn?. Cán bộ nguồn do huyện điều động về xã có phải là công chức nhà nước không và đã trong biên chế nhà nước chưa? 2. Nếu tôi muốn thăng tiến từ cán bộ nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn lên các cấp cao hơn thì cần có những yếu tố gì?. 3. Tôi đang làm việc tại xã của 1 huyện ở Hà Nội(là cán bộ nguồn), nếu muốn chuyển công tác đến xã của huyện khác (tỉnh khác) thì có được không và phải làm như thế nào?.

Bạn đang xem: Nguồn là gì

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4: “Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước”. Quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức được quy định tại Chương II Luật Cán bộ, công chức và tại quy định của Luật Cán bộ, công chức không có khái niệm cán bộ nguồn, quyền và nghĩa vụ của cán bộ nguồn.

Việc điều động, tiếp nhận công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn này đến làm việc ở xã, phường, thị trấn khác được quy định cụ thể tại Điều 27 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn: “Ban hành quy định về phân cấp quản lý đối với công chức cấp xã và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng đội ngũ công chức cấp xã”. Do vậy, đề nghị bà liên hệ với UBND thành phố Hà Nội để được biết thêm thông tin chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện điều động, bổ nhiệm.

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Chia sẻ

*

Xem thêm: Nhân Hóa Là Gì – Có Mấy Kiểu Nhân Hóa Và Ví Dụ

Căn cứ pháp lý:
Người trả lời:
Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

*
*

*

Xem thêm: Tích Phân Là Gì

*

Chuyên mục: Hỏi Đáp