Người gặp lần trước không có ở nhà, nhưng người thân của họ ra nói chuyện.
Còn về phương diện cá nhân, chúng ta bị bệnh tật, đau đớn, mất người thân .
Madam Speaker, it gives me great pleasure to rise on behalf of the PSAC workers, especially the blue collar workers of Nova Scotia and those across the country jw2019 jw2019
Người gặp lần trước không có ở nhà, nhưng người thân của họ ra nói chuyện.
Suy ngẫm Suy ngẫm điều này sẽ giúp chúng ta dễ chịu đựng hơn trước nỗi đau mất người thân .

Cách chúng ta đối xử với những người thân cận với mình thật là vô cùng quan trọng.
The appropriate choices and specific training, if possible in line with European benchmarks, of the social, legal and police stakeholders, should be ensured and continually updated on the basis of multi-institutional and multidisciplinary cooperation against a background of exchanges between countries, especially with a view to establishing dialogue and relations between the police and young people LDS LDS
Hai vợ chồng liên lạc với gia đình và người thân vài lần mỗi tuần qua Skype.

Về việc mà người thân thiết nhất với cháu… nhanh chóng trở thành…

Bạn đang xem: Người thân tiếng anh là gì

Xem thêm: Lcl Là Gì – Sự Khác Nhau Giữa Fcl Và Lcl

Xem thêm: Bookmark Là Gì – Những ý Nghĩa Của Bookmark

người lạ.
There is a danger here that, in view of the Commission”s many areas of responsibility, not enough resources will be allocated within the Commission to implementation of the strategy OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

Hợp đồng được ký kết rõ ràng, không người thân nào của các cậu có thể nghi ngờ.

Calls on the Commission and ACP States to provide programmes for the workers that have suffered as a result of the global collapse in commodity prices, through retraining and financial support, taking into account the particular needs of women who make up such a high proportion of the workforce in many commodities production processes jw2019 jw2019

Bearing in mind that some local authorities, such as the City of Frosinone, urgently need to use European funds to enhance the common cultural area in all its diversity and respecting all its traditions, nurturing professional mobility, and promoting access to and dissemination of art and culture, can the Commission state OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Knowing that these substances are a toxicological problem, they must be regulated based on the most recent scientific advice available OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

This does not include the full-time salary costs of the National Coordinator and regional access and control officers that have other non-CPIC-related responsibilities. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Gần một nửa (47%) là thành viên của quân đội Hàn Quốc hay người thân của họ.
We” il need the cooperation of the Italians, so get the State Department on the phone WikiMatrix WikiMatrix
Tìm 2342 câu trong 62 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

FVDP-English-Vietnamese-Dictionary, GlosbeResearch, en.wiktionary2016, LDS, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, QED, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

người thẳng thắn người thắp đèn người thấm nhẹ người thẩm tra người thẩm vấn người thân người thân Anh người thần bí người thân cận người thân Đức người thân Hy lạp người thần kỳ người thân mến người thân Nga người thẫn thờ

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về GlosbeChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp