nn

u201CDường ấy, anh em chẳng phải lu00E0nngười ngoại, cũng chẳng phải lu00E0 kẻnở trọ nữa, nhưng lu00E0 người đồngnquốc với cu00E1c thu00E1nh đồ, vu00E0 lu00E0 người nhu00E0ncủa Đức Chu00FAa Trời.u201Du00CA-phu00EA-su00F4 2:19nnu201CCũng vậy,nchu00FAng ta lu00E0 nhiều người mu00E0 hiệp nu00EAn một thu00E2n trongnĐấng Christ, vu00E0 hết thảy chu00FAng ta đều lu00E0 cu00E1cnphần chi thể của nhau.u201DRu00F4-ma 12:5

nn

n

n

n

n

nn

Một khi bạnnđu00E3 tập hợp được một đu00E1m đu00F4ngnnhững người đến nhu00F3m, bạn phảinbắt đầu nhiệm vụ quan trọng nhất:nđưa họ vu00E0o hội chu00FAng vu00E0 trở thu00E0nh cu00E1c thu00E0nh viu00EAn.nĐu00E1m đu00F4ng phải trở thu00E0nh một Hội Thu00E1nh. Trongnbiểu đồ Tiến Tru00ECnh Phu00E1t Triển ĐờinSống, chu00FAng tu00F4i gọi đu00F3 lu00E0 u201Cđưa ngườintới trạm thứ nhất,u201D vu00E0 chu00FAng tu00F4i thực hiệnntiến tru00ECnh nu00E0y bằng cu00E1ch su00E1p nhập hay đồng hu00F3a.nĐồng hu00F3a (assimilation) lu00E0 nhiệm vụ đưanngười từ chỗ biết về Hội Thu00E1nhncủa bạn đến chỗ tham dự với HộinThu00E1nh rồi trở thu00E0nh một thu00E0nh viu00EAn năng độngntrong Hội Thu00E1nh. Cộng đồng thường nu00F3intớiu201CHội Thu00E1nh đu00F3,u201Dđu00E1m đu00F4ng thu00ECnnu00F3i vều201CHội Thu00E1nh nu00E0y,u201Dnhưng hội chu00FAngnsẽ nu00F3i vều201CHội Thu00E1nh của chu00FAng ta.u201DCu00E1cnthu00E0nh viu00EAn cảm nhận quyền sở hữu. Họ lu00E0nnhững người đu00F3ng gu00F3p chứ khu00F4ng phải chỉnlu00E0 những người thụ hưởng.

Bạn đang xem: Người tham dự tiếng anh là gì

nnNhiều Cơ-đốc nhu00E2n Mỹ giống nhưnđiều mu00E0 tu00F4i gọi lu00E0u201Cnhững tu00EDn nhu00E2n tru00F4innổi.u201DDu00F9 ở nơi nu00E0o khu00E1c tru00EAn thế giới,nthu00EC việc lu00E0m một tu00EDn nhu00E2n đều đồng nghĩanvới việc cu00F3 một mối liu00EAn hệ nu00E0o đu00F3 tớinmột hội chu00FAng địa phương-bạn hiếmnkhi tu00ECm được một Cơ-đốc nhu00E2nnđơn độc trong cu00E1c quốc gia khu00E1c. Tuy nhiu00EAn,nnhiều Cơ-đốc nhu00E2n Mỹ cứ nhảy từnHội Thu00E1nh nu00E0y sang Hội Thu00E1nh khu00E1c mu00E0 khu00F4ng cu00F3 đăng ku00FD,ntru00E1ch nhiệm, hay cam kết với một Hội Thu00E1nh nu00E0o.nĐu00E2y lu00E0 bằng chứng trực tiếp cho thấynchủ nghĩa cu00E1 nhu00E2n đang lan tru00E0n khắp nơi. Họnkhu00F4ng được dạy rằng đời sốngnCơ-đốc khu00F4ng chỉ cu00F3 tin mu00E0 thu00F4i-nu00F3 cũng gồmncả sự thuộc về nữa. Chu00FAng ta tăngntrưởng trong Đấng Christ vu00EC chu00FAng ta ở trongnmối liu00EAn hệ với cu00E1c Cơ-đốc nhu00E2nnkhu00E1c.Ru00F4-ma 12:10 chu00E9p,u201CHu00E3y lấy lu00F2ng yu00EAu thương mềm mại mu00E0nyu00EAu nhau như anh em; hu00E3y lấy lẽ ku00EDnh nhường nhau.u201DnC. S. Lewis đu00E3nviết một bu00E0i luận về tư cu00E1ch hội viu00EAnncủa một Hội Thu00E1nh, đu00E3 nhắc chu00FAng ta rằngntừ tư cu00E1ch hội viu00EAn (membership) lu00E0 một từ cu00F3nnguồn gốc Cơ-đốc, nhưng nu00F3 đu00E3 bịnthế gian chiếm dụng vu00E0 xu00F3a đi mọi u00FD nghĩa nguyu00EAnnthủy của nu00F3. Ngu00E0y nay, đa số người liu00EAnntưởng khu00E1i niệm tư cu00E1ch hội viu00EAn vớinviệc nộp phu00ED, cu00E1c nghi lễ vu00F4 nghĩa, những cu00E1inbắt tay vu00E0 cu00E1c quy tắc ngớ ngẩn, cu00F2n tu00EAn củanbạn được ghi trong một bảng danh su00E1ch bu00E1mnđầy bụi. Tuy nhiu00EAn, Phao-lu00F4 lại cu00F3 một cu00E1i nhu00ECnnhou00E0n tou00E0n khu00E1c về tư cu00E1ch hội viu00EAn. Đối vớinu00F4ng, lu00E0 thu00E0nh viu00EAn của một Hội Thu00E1nh khu00F4ng cu00F3 nghĩa lu00E0ngia nhập vu00E0o một tổ chức nu00E0o đu00F3, mu00E0 lu00E0 trởnthu00E0nh một bộ phận quan trọng trong một thu00E2nnthể sống (12:4-5;nI Cu00F4r 6:15;n12:12-27).nChu00FAng ta cần phải khu00F4i phục quan niệm nu00E0y. Bấynkỳ bộ phận nu00E0o bị tu00E1ch khỏi thu00E2n thể khu00F4ngnchỉ đu00E1nh mất hu00ECnh ảnh nguyu00EAn thủy của nu00F3 khinđược tạo nu00EAn, mu00E0 cu00F2n teo lại vu00E0 chết đinnhanh chu00F3ng. Cu00E1c Cơ-đốc nhu00E2n khu00F4ng cam kết gắn bu00F3nvới một hội chu00FAng nu00E0o đu00F3 cũng giống nhưnvậy.nnViệc su00E1p nhập cu00E1c thu00E0nh viu00EAn mới vu00E0o mối thu00F4ng cu00F4ngntrong Hội Thu00E1nh của bạn khu00F4ng tự độngndiễn ra đu00E2u. Nếu bạn khu00F4ng cu00F3 một hệnthống vu00E0 cơ cấu để su00E1p nhập vu00E0 giữnnhững người bạn đu00E3 tiếp cậnnđược, họ sẽ khu00F4ng ở lu00E2u với HộinThu00E1nh của bạn. Bạn sẽ thấy sốnngười đi cửa sau để ra khỏi HộinThu00E1nh cũng bằng với số người vừanđi vu00E0o ở cửa trước.nnNhiều Hội Thu00E1nh mắc sai lầm khi cho rằngnmột khi người ta tiếp nhận Chu00FAa rồi, thu00ECnviệc giao dịch đu00E3 chấm dứt, vu00E0 lu00FAc bấyngiờ người tu00EDn hữu mới sẽ tựnđộng tiến tới cu00F9ng với sự cam kếtncủa mu00ECnh mu00E0 gia nhập Hội Thu00E1nh. Điều nu00E0ynthật vu00F4 lu00FD. Những tu00EDn nhu00E2n trong tu00ECnh trạng con đỏnkhu00F4ng biết họ cần gu00EC! Tru00E1ch nhiệm của HộinThu00E1nh lu00E0 phải đi bước đầu tiu00EAn đểnhội nhập những người mới vu00E0o trong hộinchu00FAng.

nn

Tu00F4intin rằng khi Đức Chu00FAa Trời muốn sinh ra cu00E1c connđỏ mới, Ngu00E0i sẽ nhu00ECn xung quanh vu00E0 tu00ECm một cu00E1inlồng nuu00F4i trẻ ấm u00E1p nhất. Cu00E1c Hội Thu00E1nh nu00E0onđặt vấn đề su00E1p nhập thu00E0nh viu00EAn mới lu00EAnnhu00E0ng ưu tiu00EAn vu00E0 cu00F3 kế hoạch để thựcnhiện nu00F3 thường được ban phướcnbằng sự tăng trưởng. Tru00E1i lại, nhữngnHội Thu00E1nh nu00E0o khu00F4ng quan tu00E2m tới cu00E1c thu00E0nh viu00EAn mới,nhoặc cẩu thả trong việc hội nhập, họnsẽ khu00F4ng tăng trưởng. Trong chương nu00E0y, tu00F4inmuốn chia sẻ chiến lược chu00FAng tu00F4i du00F9ng tạinHội Thu00E1nh Saddleback để hội nhập vu00E0 gu00ECn giữncu00E1c thu00E0nh viu00EAn trong hội chu00FAng của mu00ECnh.nnPhu00E1t Triển Kế Hoạch Hội Nhập Những Tu00EDnnHữu MớinnVu00EC hội chu00FAng của bạn cu00F3 một lịchnsử, nền văn hu00F3a vu00E0 tốc độ phu00E1t triểnnđộc nhất, nu00EAn bạn cần phải hỏinmột vu00E0i cu00E2u hỏi quan trọng. Cu00E1c cu00E2u trả lờinsẽ xu00E1c định kế hoạch hội nhập nu00E0o lu00E0nphu00F9 hợp nhất cho hou00E0n cảnh của bạn.Chu00E2mnngu00F4n 20:18 chu00E9p,u201CNhờ bu00E0nnluận, cu00E1c mưu kế được địnhnvững vu00E0ng.u201DSau đu00E2y lu00E0nmười hai cu00E2u hỏi chu00FAng tu00F4iđu00E3 hỏi tạinHội Thu00E1nh Saddleback:

nn

ĐứcnChu00FAa Trời mong đợi điều gu00EC nơi cu00E1c thu00E0nh viu00EAnntrong Hội Thu00E1nh của Ngu00E0i?nChu00FAng ta mong đợi điều gu00EC nơi cu00E1c thu00E0nh viu00EAnncủa mu00ECnh ngay lu00FAc nu00E0y đu00E2y?nHội chu00FAng của chu00FAng ta phần đu00F4ng thuộc loạinngười nu00E0o?nĐiều nu00E0y sẽ thay đổi như thế nu00E0o trongnnăm tới mười năm tới?nCu00E1c thu00E0nh viu00EAn của chu00FAng ta đề cao điều gu00EC?nNhững nhu cầu lớn nhất của cu00E1c thu00E0nh viu00EAnnmới lu00E0 gu00EC?nNhững nhu cầu lớn nhất của cu00E1c thu00E0nh viu00EAn lu00E2unnăm lu00E0 gu00EC?nLu00E0m thế nu00E0o để chu00FAng ta khiến cho tư cu00E1ch hộinviu00EAn trở nu00EAn cu00F3 u00FD nghĩa hơn?nLu00E0m thế nu00E0o chu00FAng ta cu00F3 thể bảo đảm rằng cu00E1cnthu00E0nh viu00EAn cảm thấy được yu00EAu thương vu00E0nquan tu00E2m tới?nChu00FAng ta nợ cu00E1c thu00E0nh viu00EAn của mu00ECnh điều gu00EC?nChu00FAng ta cu00F3 thể đem lại cho cu00E1c thu00E0nh viu00EAn của mu00ECnhnnhững nguồn lực hay mục vụ gu00EC?nLu00E0m thế nu00E0o chu00FAng ta cu00F3 thể thu00EAm giu00E1 trị cho điềunchu00FAng ta đu00E3 cung ứng?

nn

Kếnđến, bạn cũng cần phải biết rằngnnhững thu00E0nh viu00EAn tương lai cu00F3 những vấnnđề thắc mắc của riu00EAng họ. Nhữngnvấn đề nu00E0y cũng sẽ ảnh hưởng cu00E1chnbạn lập kế hoạch hội nhập họ.nTrước khi người ta quyết định giannhập Hội Thu00E1nh của bạn, họ muốn cu00F3nlời đu00E1p cho năm cu00E2u hỏi khu00F4ng nu00F3i ra.nnTu00F4i cu00F3 thu00EDch hợp với nơi nu00E0y khu00F4ng? Đu00E2y lu00E0 vấnnđề chấp nhận. Tốt nhất nu00EAn giảinquyết vấn đề nu00E0y bằng cu00E1ch thu00E0nh lập cu00E1cnnhu00F3m cu00F3 những điểm chung trong Hội Thu00E1nh củanbạn để những người cu00F3 cu00F9ng lứantuổi, sở thu00EDch, nan đề, hay tru00ECnh độ cu00F3nthể gặp nhau vu00E0 quan hệ với nhau. Mọinngười cần một chỗ thu00EDch hợp, vu00E0 cu00E1c nhu00F3mnnhỏ đu00F3ng vai tru00F2 quyết định trong việcnđu00E1p ứng nhu cầu nu00E0y. Bạn phải chứng tỏncho mọi người thấy rằng bạn cu00F3 chỗ chonhọ.nnCu00F3 ai muốn quen tu00F4i khu00F4ng? Đu00E2y lu00E0 vấn đề tu00ECnhnbạn. Bạn cu00F3 thể trả lời cu00E2u hỏi nu00E0ynbằng cu00E1ch tạo nhiều cơ hội để du00E2nnsự phu00E1t triển cu00E1c mối quan hệ trong hội chu00FAng. Cu00F3nvu00F4 số cu00E1ch để bạn lu00E0m việc nu00E0y, nhưngncần phải cu00F3 kế hoạch. Xin nhớ rằng du00E2nnsự khu00F4ng tu00ECm một Hội Thu00E1nh thu00E2n thiện nhiềunnhư tu00ECm kiếm bạn. Du00E2n sự xứng đu00E1ngnđược sự chu00FA u00FD cu00E1 nhu00E2n.nnNgười khu00E1c cu00F3 cần tu00F4i khu00F4ng? Đu00E2y lu00E0 vấnnđề về giu00E1 trị. Người ta muốn đu00F3ngngu00F3p một cu00E1i gu00EC đu00F3. Họ muốn cảm thấynrằng mu00ECnh cu00F3 u00FD nghĩa. Khi bạn chứng tỏ chonngười ta thấy rằng họ cu00F3 thể tạo nu00EAnnmột sự thay đổi bằng u00E2n tứ vu00E0 tu00E0i năngncủa mu00ECnh khi gia nhập Hội Thu00E1nh, họ sẽ sẵnnsu00E0ng gia nhập ngay. Hu00E3y khẳng định Hội Thu00E1nhncủa bạn lu00E0 một nơi đầy su00E1ng tạo,ncần đủ mọi loại tu00E0i năng vu00E0 năngnlực, khu00F4ng chỉ cu00F3 cu00E1c ca sĩ, những tiếp tu00E2n viu00EAn,nvu00E0 cu00E1c giu00E1o viu00EAn Trường Chu00FAa Nhật.nnu00CDch lợi của việc gia nhập lu00E0 gu00EC? Đu00E2y lu00E0 vấnnđề lợi u00EDch. Bạn cần phải giải thu00EDch ru00F5nru00E0ng vu00E0 chu00EDnh xu00E1c những lu00FD do cũng như những lợinu00EDch khi lu00E0m thu00E0nh viu00EAn trong Hội Thu00E1nh của bạn. Hu00E3yngiải thu00EDch những lu00FD do theo Kinh Thu00E1nh dạy cu00E1ch thựcntế vu00E0 cu00E1 nhu00E2n của việc gia nhập.nnNhững đu00F2i hỏi nơi cu00E1c thu00E0nh viu00EAn lu00E0 gu00EC? Đu00E2y lu00E0nvấn đề mong muốn. Bạn cần phảingiải thu00EDch những tru00E1ch nhiệm của một thu00E0nh viu00EAnnmột cu00E1ch ru00F5 ru00E0ng như khi bạn khẳng địnhnnhững u00EDch lợi của việc gia nhập. Ngườinta cu00F3 quyền được biết họ phải đu00E1pnứng điều gu00EC trước khi họ gia nhập.nnTruyền Đạt Giu00E1 Trị Của Tư Cu00E1ch HộinViu00EAn

nn

Giannhập một Hội Thu00E1nh thường lu00E0 một hu00E0nhnđộng tuu00E2n theo quy ước trong xu00E3 hội của chu00FAngnta. Bạn gia nhập một Hội Thu00E1nh vu00EC mọinngười khu00E1c đều đu00E3 gia nhập. Bu00E2y giờ thu00ECncu00E1c quy luật đu00E3 khu00E1c vu00E0 sự tuu00E2n theo quy ước khu00F4ngncu00F2n lu00E0 nhu00E2n tố thu00FAc đẩy nữa. Tru00EAn thực tế,nGeorge Gallup đu00E3 khu00E1m phu00E1 ra rằng đại đa sốnngười Mỹ tin rằng cu00F3 thể lu00E0m mộtnu201CCơ-đốc nhu00E2n tốtu201D mu00E0 khu00F4ng cần phải giannhập (thậm chu00ED đi tới) một hội chu00FAngnđịa phương nu00E0o.nnThay vu00E0o đu00F3, tư cu00E1ch hội viu00EAn bu00E2y giờ lu00E0 mộtnsự cam kết. Ngu00E0y nay, cu00E1ch bạn động viu00EAnnngười ta gia nhập lu00E0 chỉ cho họ thấynnhững lợi u00EDch giu00E1 trị họ sẽ nhậnnđược khi đồng u00FD gia nhập. Tại HộinThu00E1nh Saddleback, chu00FAng tu00F4i khu00E1m phu00E1 ra rằng khi người ta hiểunu00FD nghĩa vu00E0 giu00E1 trị của tư cu00E1ch hội viu00EAn, họnsẽ rất thu00EDch nu00F3.

nn

*Cu00F3nvu00F4 số lợi u00EDch khi trở thu00E0nh một thu00E0nh viu00EAn:

nn

-nNu00F3 xu00E1c nhận một người lu00E0 tu00EDn nhu00E2n thật (u00CA-phu00EA-su00F4n2:19; Ru00F4-man12:5).n- Nu00F3 đem đến một gia đu00ECnh thuộc linhnđể hỗ trợ vu00E0 khu00EDch lệ họ tru00EAnnbước đường theo Chu00FAa (Ga-la-ti 6:1-2;nHu00EA-bơ-rơ 10:24-25).n- Nu00F3 cung cấp một nơi để khu00E1m phu00E1 vu00E0 sửndụng cu00E1c u00E2n tứ của họ trong chức vụ (I Cu00F4rn12:4-27).n- Nu00F3 đặt họ dưới sự bảo vệnthuộc linh của những người lu00E3nh đạo tinnku00EDnh (Hu00EA-bơ-rơ 13:17; Cu00F4ng vụ 20:28-29).n- Nu00F3 đặt ra cho họ một tru00E1ch nhiệm họncần cu00F3 để tăng trưởng (u00CA-phu00EA-su00F4 5:21).nTrong chương 6, tu00F4i đu00E3 gợi u00FD rằng bạn nu00EAn cu00E1nnhu00E2n hu00F3a cu00E1c mục đu00EDch của Hội Thu00E1nh. Điều nu00E0ynđặc biệt quan trọng khi thuyết phụcnnhững người tham dự trong đu00E1m đu00F4ng giannhập Hội Thu00E1nh của bạn. Bạn cần phảinnhấn mạnh sự thật lu00E0 Hội Thu00E1nh đemnđến cho họ những u00EDch lợi mu00E0 họ khu00F4ngnthể tu00ECm thấy ở một nơi nu00E0o khu00E1c tru00EAn thếngiới:nSự thờ phượng giu00FAp bạn tập trung vu00E0onĐức Chu00FAa Trời. Nu00F3 chuẩn bị bạn vềnphương diện thuộc linh vu00E0 tu00ECnh cảm cho mộtntuần lễ mới.nMối thu00F4ng cu00F4ng giu00FAp bạn đối diện những nannđề của cuộc sống bằng cu00E1ch đemnđến sự hỗ trợ vu00E0 khu00EDch lệ từ cu00E1cnCơ-đốc nhu00E2n khu00E1c.nMu00F4n đồ hu00F3a giu00FAp bạn củng cố niềm tinnbằng cu00E1ch học biết lẽ thật trong Lờincủa Đức Chu00FAa Trời vu00E0 u00E1p dụng những nguyu00EAnntắc Thu00E1nh Kinh vu00E0o đời sống của bạn.nMục vụ giu00FAp bạn khu00E1m phu00E1 vu00E0 phu00E1t triển cu00E1c tu00E0innăng của mu00ECnh rồi du00F9ng chu00FAng để phục vụnngười khu00E1c.nTruyền giu00E1o giu00FAp bạn hou00E0n thu00E0nh sứ mệnh chinhnphục những người thu00E2n của bạn vu00E0 gianđu00ECnh họ cho Đấng Christ.nnCu00F3 rất nhiều hu00ECnh ảnh minh họa Cơ-đốcnnhu00E2n khi tu00E1ch khỏi một Hội Thu00E1nh: cầu thủ khu00F4ngncu00F3 đội bu00F3ng; một người lu00EDnh khu00F4ng ở trongnđội ngũ; một nhạc sĩ ku00E8n tuba khu00F4ng ởntrong du00E0n nhạc; một con chiu00EAn khu00F4ng ở trong bầy.nNhưng hu00ECnh ảnh dễ hiểu (vu00E0 hợp Kinh Thu00E1nh)nnhất lu00E0 đứa con khu00F4ng cu00F3 gia đu00ECnh.nnI Ti-mu00F4-thu00EA 3:15 đu00E3 gọi Hội Thu00E1nh lu00E0u201Cnhu00E0 Đức Chu00FAa Trời, tứcnlu00E0 Hội thu00E1nh của Đức Chu00FAa Trời hằngnsống, trụ vu00E0 nền của lẽ thậtnvậy.u201DĐức Chu00FAanTrời khu00F4ng muốn con cu00E1i của Ngu00E0i lớn lu00EAn mu00E0 sốngnchia cu00E1ch nhau, nu00EAn Ngu00E0i đu00E3 tạo nu00EAn một gia đu00ECnhnthuộc linh tru00EAn đất nu00E0y cho chu00FAng ta. Phao-lu00F4 nhắcnnhở chu00FAng ta trong u00CA-phu00EA-su00F4 2:19rằng,u201CDường ấy, anh em chẳngnphải lu00E0 người ngoại, cũng chẳng phải lu00E0nkẻ ở trọ nữa, nhưng lu00E0 ngườinđồng quốc với cu00E1c thu00E1nh đồ, vu00E0 lu00E0nngười nhu00E0 của Đức Chu00FAa Trời.u201DMột Cơ-đốc nhu00E2n khu00F4ng cu00F3nmột gia đu00ECnh Hội Thu00E1nh lu00E0 một đứa trẻnmồ cu00F4i.nnXu00E1c định Hội Thu00E1nh lu00E0 một gia đu00ECnh cu00F2n quanntrọng hơn bất kỳ một tổ chức nu00E0o khu00E1c.nTừ những năm 1960, người Mỹ cu00E0ng ngu00E0y cu00E0ngnchống tổ chức nhiều hơn. Cụm từ u201Ctu00F4nngiu00E1o được tổ chứcu201D chỉ mớinđược du00F9ng gần đu00E2y thu00F4i. Người tancũng đang khao khu00E1t cảm nhận của một gianđu00ECnh vu00E0 cộng đồng.

nn

Cu00F3nnhiều yếu tố lu00E0m tan ru00E3 những gia đu00ECnh hạtnnhu00E2n trong nền văn hu00F3a ngu00E0y nay: tỉ lệ ly dị cao,nnhững cuộc hu00F4n nhu00E2n bị tru00EC hou00E3n, sự nhấnnmạnh tu00ECnh trạng độc thu00E2n, những lốinsống u201Clập dị,u201D vu00E0 phụ nữ ra ngou00E0i lu00E0m việcnv.vu2026 Một yếu tố khu00E1c lu00E0 mức độ dinchuyển cao. Trong xu00E3 hội năng động của chu00FAngnta, người ta u00EDt bu00E9n rễ hơn. Ngu00E0y nay người tankhu00F4ng cu00F2n bị bao vu00E2y bởi những đại gia đu00ECnhngồm cu00F4 du00EC, cậu mợ, u00F4ng bu00E0, vu00E0 cu00E1c anh chị em, lu00E0 mu00F4nhu00ECnh mạng lưới an tou00E0n của cu00E1c thế hệntrước.nnNgu00E0y nay, chu00FAng ta cu00F3 một con số kỷ lục nhữngnngười Mỹ độc thu00E2n. Vance Packard gọinnước Mỹ lu00E0 u201Cnước của nhữngnngười xa lạ.u201D Vu00EC vậy, chu00FAng ta đang trải quancơn đại dịch cu00F4 đơn trong xu00E3 hội.nMột cuộc điều tra của viện Gallup đu00E3ncho biết rằng bốn trong số mườinngười Mỹ thừa nhận rằng họ thườngnxuyu00EAn cảm thấy u201Ccu00F4 đơn cu00F9ng cực.u201D Tru00EAn thựcntế, người Mỹ lu00E0 những người cu00F4nđơn nhất tru00EAn thế giới.nnBạn cứ nhu00ECn ở khắp mọi nơi vu00E0 sẽnthấy những tấm bảng nu00F3i rằng người tanđang đu00F3i khu00E1t sự thu00F4ng cu00F4ng, tu00ECm kiếm mộtncộng đồng vu00E0 một cảm nhận gia đu00ECnh. Chẳngnhạn, cu00E1c mẫu quảng cu00E1o bia khu00F4ng hề bu00E1n bia, mu00E0 bu00E1nnmối quan hệ. Quảng cu00E1o đu00F3 khu00F4ng chiếu cảnhnchỉ cu00F3 một người ngồi uống bia; nhưngnlu00E0 cảnh nhiều người ngồi chung thưởngnthức với nhau. Cu00E1c khẩu hiệu đi ku00E8m vớinmẫu quảng cu00E1o nu00E0y nu00F3i rằng: u201CKhu00F4ng cu00F2n gu00EC tuyệtnhơn thế nu00E0y!u201D Cu00E1c nhu00E0 quảng cu00E1o khu00E1m phu00E1 ra rằngnnhững cặp đang trong độ tuổi cu00F3 con mu00E0nsống độc lập sẽ đột ngột khaonkhu00E1t được quan hệ với ai đu00F3 khinbước sang tuổi trung niu00EAn.nnu201CNỗi khao khu00E1t được thuộc vều201D nu00E0y lu00E0nmột cơ hội đu00FAng lu00FAc cho Hội Thu00E1nh. Việcnkhẳng định Hội Thu00E1nh lu00E0 một đại gianđu00ECnh, u201Cnơi bạn được chăm su00F3c,u201D sẽnđu00E1nh mạnh vu00E0o sợi du00E2y tu00ECnh cảm trong nhiềuntấm lu00F2ng cu00F4 đơn.nnTổ Chức Một Lớp Thu00E0nh Viu00EAn Bắt BuộcnnMột số nghiu00EAn cứu cho biết rằng cu00E1chnngười ta gia nhập một tổ chức nu00E0o đu00F3nsẽ tu00E1c động lớn tới cu00F4ng việc họnsẽ lu00E0m trong tổ chức đu00F3 sau khi gia nhập.nĐối với việc gia nhập Hội Thu00E1nh cũngnvậy. Cu00E1ch người ta gia nhập Hội Thu00E1nh củanbạn sẽ quyết định năng suất củanhọ khi họ lu00E0m một thu00E0nh viu00EAn trong những nămnsắp tới.nnTu00F4i tin rằng lớp quan trọng nhất trong mộtnHội Thu00E1nh lu00E0 lớp thu00E0nh viu00EAn vu00EC nu00F3 đặt ra nhữngntiu00EAu chuẩn vu00E0 những đu00F2i hỏi của mọinđiều đến sau nu00F3. Thời điểm tốtnnhất để khơi dậy một cam kết vữngnchắc nơi cu00E1c thu00E0nh viu00EAn của bạn chu00EDnh lu00E0 lu00FAc họngia nhập. Nếu khi gia nhập mu00E0 đu00F2i hỏi u00EDt quu00E1, thu00ECnsau nu00E0y khu00F4ng thể mong đợi gu00EC nhiều từ cu00E1c thu00E0nhnviu00EAn của bạn.

nn

Mộtnlớp thu00E0nh viu00EAn yếu như thế nu00E0o sẽ xu00E2y dựngnmột hội chu00FAng yếu như thế ấy;nngược lại, một lớp thu00E0nh viu00EAn mạnh nhưnthế nu00E0o sẽ xu00E2y dựng một hội chu00FAng mạnhnnhư thế ấy. Xin lưu u00FD rằng một lớpnmạnh khu00F4ng nhất thiết phải lu00E0 một lớp du00E0i.nLớp thu00E0nh viu00EAn của Hội Thu00E1nh Saddleback (Lớp 101)nchỉ ku00E9o du00E0i bốn giờ đồng hồ vu00E0 chỉ họcntrong một ngu00E0y, nhưng nu00F3 cho ra một mức độncam kết cao nơi cu00E1c thu00E0nh viu00EAn của chu00FAng tu00F4i vu00EC nhữngnngười nu00E0o tham dự lớp nu00E0y sẽ biết chu00EDnh xu00E1cnchu00FAng tu00F4i mong đợi điều gu00EC nơi họ khi họntrở thu00E0nh những thu00E0nh viu00EAn. Sức mạnh củanmột lớp thu00E0nh viu00EAn được quyết địnhnbởi chu00EDnh nội dung vu00E0 sự ku00EAu gọi cam kếtncủa nu00F3 chứ khu00F4ng phải do học lu00E2u hay mau.nnVu00EC một số lu00FD do, tu00F4i tin rằng người dạynlớp nu00E0y, hoặc u00EDt nhất một phần củanlớp, phải lu00E0 mục sư quản nhiệm. Cơnhội được nghe về khải tượng củanmục sư cho Hội Thu00E1nh, được cảmnnhận tu00ECnh yu00EAu thương u00F4ng du00E0nh cho cu00E1c thu00E0nh viu00EAn, vu00E0nđược nghe cu00E1 nhu00E2n u00F4ng cam kết quan tu00E2m, nuu00F4indưỡng vu00E0 dẫn dắt họ lu00E0 điều rấtnquan trọng đối với cu00E1c thu00E0nh viu00EAn mới. Nhữngnlời dưới đu00E2y do một thu00E0nh viu00EAn mớinviết, vu00E0 nu00F3 cũng đủ thể hiện những gu00ECnnhiều người đu00E3 nu00F3i về lớp thu00E0nh viu00EAnncủa Hội Thu00E1nh Saddleback:nnMục sư Ricknthu00E2n mến,nnCu00E1m ơn u00F4ng vu00EC u00F4ng đu00E3 du00E0nh thời gian dạy lớp thu00E0nhnviu00EAn (101). Thật cảm động khi được nghenu00F4ng thể hiện tu00ECnh yu00EAu thương vu00E0 sự cam kếtncủa mu00ECnh với bầy chiu00EAn vu00E0 khải tượngncủa u00F4ng cho tương lai của chu00FAng tu00F4i. Ước gu00ECnchu00FAng tu00F4i được học lớp nu00E0y sớm hơn.nNhững đề nghị vu00E0 u00FD kiến của chu00FAng tu00F4i saunlần đầu tiu00EAn chu00FAng tu00F4i tới Hội Thu00E1nh Saddlebacknbu00E2y giờ trở nu00EAn hết sức tầm thường khinchu00FAng tu00F4i hiểu triết lu00FD, chiến lược, vu00E0 khảintượng của Hội Thu00E1nh nu00E0y. Thật lu00E0 mộtnphước hạnh lớn khi được u00F4ng dẫnndắt vu00E0 chăm nom. Bu00E2y giờ chu00FAng tu00F4i thực sự vuinsướng khi tu00ECm được chỗ của mu00ECnhnđể phục vụ tại Hội Thu00E1nh Saddleback nu00E0y.

Xem thêm: Ngày Tiếng Anh Là Gì – Cách Nói Ngày Trong Tiếng Anh

nnCu00F3 nhiều lớp thu00E0nh viu00EAn của một số HộinThu00E1nh chọn khu00F4ng đu00FAng nội dung. Nội dung của chu00FAngnthường xoay quanh vấn đề tăngntrưởng tu00E2m linh hay giu00E1o lu00FD căn bản. Nhữngnđiều nu00E0y hết sức quan trọng, nhưng chu00FAngnthu00EDch hợp hơn trong cu00E1c lớp du00E0nh cho cu00E1c thu00E0nh viu00EAn mớinhay lớp giu00E1o lu00FD Cơ-đốc; cả hai lớp họcncần thiết nu00E0y phải được tu00E1ch hẳnnkhỏi lớp thu00E0nh viu00EAn. Lớp thu00E0nh viu00EAn của bạnnphải trả lời được cu00E1c cu00E2u hỏi sau:

nn

n

n

n

n

nn

HộinThu00E1nh lu00E0 gu00EC?nCu00E1c mục đu00EDch của Hội Thu00E1nh lu00E0 gu00EC?nNhững u00EDch lợi khi trở thu00E0nh một thu00E0nh viu00EAn lu00E0 gu00EC?nNhững đu00F2i hỏi nơi cu00E1c thu00E0nh viu00EAn lu00E0 gu00EC?nNhững tru00E1ch nhiệm của cu00E1c thu00E0nh viu00EAn lu00E0 gu00EC?nKhải tượng vu00E0 chiến lược của HộinThu00E1nh nu00E0y lu00E0 gu00EC?nHội Thu00E1nh được tổ chức như thếnnu00E0o?nTu00F4i cu00F3 thể dự phần hầu việc Chu00FAa nhưnthế nu00E0o?nNếu bu00E2y giờ tu00F4i lu00E0 một thu00E0nh viu00EAn, tu00F4i phải lu00E0m gu00EC?nnNếu Hội Thu00E1nh của bạn nhắm vu00E0o nhữngnngười khu00F4ng đi nhu00E0 thờ, bạn cần giảinthu00EDch ru00F5 ru00E0ng về sự cứu rỗi trong lớp thu00E0nh viu00EAnnvu00EC bạn sẽ gặp nhiều người muốn giannhập Hội Thu00E1nh khi chưa tin Chu00FAa! Chu00FAng tu00F4i luu00F4n giảinthu00EDch rằng tin cậy Đấng Christ lu00E0 đu00F2i hỏinđầu tiu00EAn nơi một thu00E0nh viu00EAn, vu00E0 mỗi lớp thu00E0nhnviu00EAn của chu00FAng tu00F4i đều cu00F3 người cầu nguyệnntin Chu00FAa.nnCu00F3 nhiều điều bạn cu00F3 thể u00E1p dụng trongnlớp thu00E0nh viu00EAn để khiến nu00F3 thu hu00FAt vu00E0 thu00FA vị: cu00E1cnđoạn phim video, một cuốn tập với cu00E1cnkhoảng trống để điền vu00E0o, tương tu00E1cnnhu00F3m nhỏ, vu00E0 một bữa ăn ngon. Nhớ kểnnhiều cu00E2u chuyện để cu00E1 nhu00E2n hu00F3a lịch sử, cu00E1cntiu00EAu chuẩn vu00E0 định hướng của Hội Thu00E1nhncủa bạn. Tại Hội Thu00E1nh Saddleback, thậm chu00ED chu00FAngntu00F4i cu00F2n tổ chức đố vui vu00E0o cuối giờnhọc của lớp để kiểm tra xem cu00E1c thu00E0nh viu00EAnntương lai cu00F3 thể nu00EAu được cu00E1c mụcnđu00EDch của Hội Thu00E1nh cu00F9ng với những khu00E1i niệmnquan trọng khu00E1c hay khu00F4ng.

nn

Đểntrở thu00E0nh thu00E0nh viu00EAn chu00EDnh thức thu00EC phải học xongnlớp thu00E0nh viu00EAn. Những người nu00E0o khu00F4ng thu00EDch hoặcnkhu00F4ng sẵn lu00F2ng học những mục đu00EDch, chiếnnlược của Hội Thu00E1nh của bạn, cũngnnhư u00FD nghĩa của tư cu00E1ch thuộc viu00EAn, thu00EC nhữngnngười đu00F3 khu00F4ng phu00F9 hợp với mức độncam kết thu00E0nh viu00EAn. Thậm chu00ED nếu như họ khu00F4ng chu00FAnu00FD đủ để hiểu những tru00E1ch nhiệmncủa một thu00E0nh viu00EAn, thu00EC họ sẽ khu00F4ng thể hou00E0nnthu00E0nh cu00E1c tru00E1ch nhiệm đu00F3 sau khi gia nhập, vu00E0 cũng khu00F4ngnnu00EAn cho phu00E9p họ gia nhập Hội Thu00E1nh. Cu00F3 rất nhiềunhội chu00FAng khu00E1c để những người nhưnvậy gia nhập với một tư cu00E1ch hội viu00EAn vu00F4nnghĩa.nĐặt vấn đề cu00E1c lứa tuổi khu00E1c nhau khindạy một lớp thu00E0nh viu00EAn cũng lu00E0 điều khu00E1 quanntrọng. Tại Hội Thu00E1nh Saddleback, chu00FAng tu00F4i cu00F3 ba dạngnlớp thu00E0nh viu00EAn khu00E1c nhau: lớp cho trẻ em (ởnđộ tuổi thiếu nhi – do một mục sưnđặc tru00E1ch thiếu nhi dạy), lớp cho thanh niu00EAn (cu00E1cnhọc sinh trung học cơ sở vu00E0 phổ thu00F4ng trungnhọc – do cu00E1c mục sư đặc tru00E1nh thanh niu00EAnndạy), vu00E0 lớp cho người lớn.nnPhu00E1t Triển Một Giao Ước Thu00E0nh Viu00EAnnnTại sao nhiều Hội Thu00E1nh lại cu00F3 quu00E1 nhiều thu00E0nhnviu00EAn tru00EAn danh su00E1ch mu00E0 lại cu00F3 u00EDt hoặc khu00F4ng cu00F3 bằngnchứng nu00E0o cho thấy sự cam kết Cơ-đốcnhay thậm chu00ED niềm tin của họ? Tại sao nhiềunHội Thu00E1nh lại thấy khu00F3 cổ động cu00E1c thu00E0nhnviu00EAn du00E2ng hiến, phục vụ, cầu nguyện vu00E0 chia sẻnniềm tin? Cu00E2u trả lời chu00EDnh lu00E0 cu00E1c thu00E0nh viu00EAnnđược phu00E9p gia nhập mu00E0 khu00F4ng cu00F3 một đu00F2inhỏi nu00E0o nơi họ cả. Bạn cu00F3 cu00E2u trả lờinrồi đấy.nnPhao-lu00F4 đề cập tới hai loại cam kết trong IInCu00F4r 8:5u201CHọnlại lu00E0m qu00FAa lu00F2ng tru00F4ng cậy, trước hết đu00E3 du00E2ngnchu00EDnh mu00ECnh cho Chu00FAa, vu00E0 sau lại cho chu00FAng tu00F4i, theo u00FD muốnnĐức Chu00FAa Trời.u201DTại Hội Thu00E1nh Saddleback, chu00FAng tu00F4i gọi đu00E2ynlu00E0 những cam kết trạm một. Bạn đầunphục Chu00FAa để được sự cứu rỗinvu00E0 sau đu00F3 bạn hu00F2a mu00ECnh với chu00FAng tu00F4i trong đại gianđu00ECnh Hội Thu00E1nh thu00F4ng qua tư cu00E1ch hội viu00EAn. TrongnHội Thu00E1nh chu00FAng tu00F4i, chu00FAng tu00F4i định nghĩa từnkoinonia (sự thu00F4ng cu00F4ng) lu00E0 u201Cdu00E2ng mu00ECnh phục vụ nhau nhưnđu00E3 du00E2ng mu00ECnh cho Chu00FAa Giu00EA-xu.u201DnnChu00FAa Giu00EA-xu đu00E3 nu00F3i rằng tu00ECnh yu00EAu thương chu00FAng ta du00E0nh chonnhau chu00EDnh lu00E0 dấu hiệu chứng tỏ chu00FAng ta lu00E0 mu00F4nnđồ của Ngu00E0i (xem Giăng 13:34-35). Tu00F4i tin rằngnđu00E2y lu00E0 một bảng cu00E1o trạng củanCơ-đốc giu00E1o: Hầu hết cu00E1c tu00EDn nhu00E2n cu00F3 thểntrưng dẫn Giăng 3:16″Vu00EC Đức Chu00FAa Trời yu00EAu thươngnthế gian đến nỗi đu00E3 ban con một củanNgu00E0i, hầu cho hễ ai tin con ấy khu00F4ng bị hưnmất, mu00E0 được sự sống đờinđời”mu00E0nkhu00F4ng thể trưng dẫn I Giăng 3:16u201CBởi đu00F3 chu00FAng ta nhậnnbiết lu00F2ng yu00EAu thương, ấy lu00E0 Chu00FAa đu00E3 vu00EC chu00FAng tanbỏ sự sống; chu00FAng ta cũng nu00EAn bỏ sựnsống vu00EC anh em mu00ECnh vậy.u201DLần cuối cu00F9ng bạn đượcnnghe sứ điệp trong cu00E2u Kinh Thu00E1nh nu00E0y lu00E0 khi nu00E0o? Hầunhết cu00E1c Hội Thu00E1nh đều im lặng trướcnviệc phu00E1t triển mức độ cam kết đu00F3.nnCụm từ u201Clẫn nhauu201D hay u201Cvới nhauu201D đượcndu00F9ng hơn năm mươi lần trong Thu00E1nh Kinh Tu00E2nnƯớc. Chu00FAng ta được lệnh phải yu00EAunthương lẫn nhau, cầu nguyện cho nhau, phụcnvụ lẫn nhau, dạy dỗ nhau, chấp nhận nhau,ntu00F4n trọng lẫn nhau, chia sẻ những gu00E1nh nặngncủa anh em, tha thứ nhau, hu00E1t với nhau, đầunphục nhau, vu00E0 tận tu00E2m với nhau. Tất cảnnhững mạng lệnh nu00E0y chu00EDnh lu00E0 u00FD nghĩa của tưncu00E1ch hội viu00EAn trong một hội chu00FAng địanphương. Đu00F3 lu00E0 những tru00E1ch nhiệm của mỗinthu00E0nh viu00EAn. Tại Hội Thu00E1nh Saddleback, chu00FAng tu00F4i chỉ mongnđợi nơi cu00E1c thu00E0nh viu00EAn của mu00ECnh điều mu00E0 KinhnThu00E1nh mong đợi nơi tou00E0n bộ tu00EDn nhu00E2n. Chu00FAng tu00F4i tu00F3mntắt những mong đợi nu00E0y vu00E0o trong giao ướcnthu00E0nh viu00EAn.nnPhần quan trọng nhất của một hu00F4n lễ lu00E0 khinngười nam vu00E0 người nữ đọc lờinthề ước cho nhau, hứa với nhau trướcnnhững nhu00E2n chứng vu00E0 trước mặt Đức Chu00FAanTrời. Giao ước giữa họ chu00EDnh lu00E0 u00FD nghĩancủa hu00F4n nhu00E2n. Cũng như vậy, u00FD nghĩa củantư cu00E1ch hội viu00EAn chu00EDnh lu00E0 sự đồng u00FD cam kếtnthu00F4ng qua giao ước thu00E0nh viu00EAn. Đu00F3 lu00E0 phần quanntrọng nhất của lớp thu00E0nh viu00EAn chu00FAng tu00F4i.nnXuyu00EAn suốt Kinh Thu00E1nh vu00E0 lịch sử Hội Thu00E1nh, cu00E1c giaonước thuộc linh đu00E3 được lập rangiữa vu00F2ng du00E2n sự để gu00E2y dựng vu00E0 chịu tru00E1chnnhiệm lẫn nhau. Tại Hội Thu00E1nh Saddleback, chu00FAng tu00F4i cu00F3nbốn đu00F2i hỏi nơi một thu00E0nh viu00EAn: (1) mộtnlời tuyu00EAn xưng cu00E1 nhu00E2n, tuyu00EAn bố tiếp nhậnnĐấng Christ lu00E0 Chu00FAa, lu00E0 Chủ, vu00E0 lu00E0 Cứu Chu00FAa củanmu00ECnh, (2) bu00E1p-tem bằng cu00E1ch du00ECm mu00ECnh xuống nước, lu00E0nmột biểu tượng cu00F4ng khai tuyu00EAn xưng đứcntin của một người, (3) hou00E0n thu00E0nh lớp thu00E0nh viu00EAn,nvu00E0 (4) ku00FD giao ước thu00E0nh viu00EAn Saddleback.

nn

Tu00F4inkhu00EDch lệ bạn cầu nguyện chuẩn bị vu00E0nthực hiện một giao ước thu00E0nh viu00EAn cho hộinchu00FAng của mu00ECnh nếu bạn chưa cu00F3. Điều đu00F3ncu00F3 thể cu00E1ch mạng hu00F3a cả Hội Thu00E1nh của bạn.nBạn cu00F3 thể lo rằng: u201CNếu chu00FAng tu00F4i đưa ranmột giao ước thu00E0nh viu00EAn, sẽ cu00F3 một sốnngười rời khỏi Hội Thu00E1nh.u201D Bạn nu00F3inđu00FAng. Sẽ cu00F3 một số người. Nhưng đu00F3nlu00E0 những người cũng sẽ rời khỏinHội Thu00E1nh của bạn du00F9 bạn lu00E0m gu00EC đi nữa.nĐừng lo chuyện du00E2n sự bỏ bạn mu00E0 đi.nNgu00E0y xưa người ta cu00F2n tru00E1nh khỏi Chu00FAa Giu00EA-xu cơ mu00E0.nKhi hội chu00FAng của bạn chấpnhận một giaonước thu00E0nh viu00EAn, thu00EC u00EDt nhất bạn cũng chọnnđược loại người ở lại.nnLu00E0m Cho Cu00E1c Thu00E0nh Viu00EAn Của Bạn Cảm Thấy ĐặcnBiệtnnHou00E0n tất một lớp thu00E0nh viu00EAn khu00F4ng tự độngnkhiến cho người ta thấy rằng họ đu00E3nthuộc về Hội Thu00E1nh của bạn. Họ cầnncảm thấy rằng họ được hoan nghu00EAnh vu00E0nmong đợi một khi họ đu00E3 gia nhập HộinThu00E1nh của bạn. Họ cần phải đượcnchu00EDnh hội chu00FAng của bạn nhu00ECn nhận, chấpnnhận vu00E0 chu00FAc mừng. Họ cần phải thấy mu00ECnhnđặc biệt. Khi cu00F2n lu00E0 một Hội Thu00E1nh nhỏ,nbạn cu00F3 thể lu00E0m việc nu00E0y một cu00E1ch thu00E2n tu00ECnh, nhưngnkhi Hội Thu00E1nh của bạn tăng trưởng, bạnncần phải cu00F3 những nghi thức chu00E0o mừng cu00F4ng khaintuyu00EAn bố rằng, u201CBu00E2y giờ anh lu00E0 một phần củanchu00FAng tu00F4i!u201DnnDĩ nhiu00EAn, bu00E1p-tem đối với một tu00E2n tu00EDn hữu lu00E0nmột biến cố hou00E0n tou00E0n phu00F9 hợp trong trườngnhợp nu00E0y. Cu00E1c lễ Bu00E1p-tem hằng thu00E1ng của chu00FAng tu00F4i luu00F4nnđược tổ chức trọng thể, cu00F3 nhiềuntiếng cười, tiếng vỗ tay, vu00E0 cả nhữngntiếng thu00E9t vui mừng nữa. Chu00FAng tu00F4i cu00F3 một nhiếpnảnh gia chuyu00EAn nghiệp để chụp hu00ECnh cho mỗinngười ngay trước khi anh/chị ta bị du00ECmnxuống nước. Sau đu00F3 chu00FAng tu00F4i giới thiệunnhững người đu00E3 được bu00E1p-tem cu00F9ngnvới hu00ECnh của họ vu00E0 một chứng chỉ bu00E1p-temnđược lu00E0m bằng da giả rất đẹp, vu00E0 đu00E1ngntự hu00E0o.nnKhi Hội Thu00E1nh Saddleback cu00F2n nhỏ, chu00FAng tu00F4i thường thuu00EAnkhu Cu00E2u Lạc Bộ Sứ Mệnh Miền Quu00EA Viejo ba thu00E1ngnmột lần để tổ chức một bữantiệc cho cu00E1c thu00E0nh viu00EAn mới. Cu00E1c thu00E0nh viu00EAn cũ sẽntrả tiền ăn cho cu00E1c thu00E0nh viu00EAn mới. Từng thu00E0nhnviu00EAn mới sẽ được giới thiệu vu00E0 sẽncu00F3 bu00E0i lu00E0m chứng cu00E1 nhu00E2n độ hai phu00FAt trước tou00E0nnthể những người cu00F3 mặt. Tu00F4i chưa baongiờ nghe những cu00E2u chuyện cảm động vềnnhững cuộc đời được biếnnđổi đu00F3 mu00E0 lại khu00F4ng khu00F3c.nnTrong nhiều năm liền, Kay vu00E0 tu00F4i tổ chức mộtnbữa ăn nhẹ cu00F3 cu00E0 phu00EA tại nhu00E0 vu00E0o tối Chu00FAanNhật thứ tư hằng thu00E1ng. Được gọinlu00E0u201CTru00E0 Đu00E0m Với MụcnSư,u201Dnu00F3 chỉnđơn giản lu00E0 một dịp để cu00E1c thu00E0nh viu00EAnnmới vu00E0 những vị khu00E1ch đu00E3 đến trong thu00E1ngngặp gỡ chu00FAng tu00F4i trực tiếp vu00E0 đặt cu00E1c cu00E2unhỏi. Chu00FAng tu00F4i treo một bảng đăng ku00FD trong hu00E0nhnlang nhu00E0 thờ trước cu00E1c giờ thờ phượng,nvu00E0 ba mươi người đầu tiu00EAn đăng ku00FDnsẽ cu00F3 mặt. Cuộc tru00E0 đu00E0m ku00E9o du00E0i từ 7 giờntới 10 giờ tối. Việc lu00E0m hiếu khu00E1ch đơnngiản nu00E0y đu00E3 thu hu00FAt hu00E0ng trăm thu00E0nh viu00EAn mới vu00E0 tạonđược những mối quan hệ vẫn cu00F2n chontới bu00E2y giờ. Sự hiếu khu00E1ch giu00FAp một HộinThu00E1nh khỏe mạnh tăng trưởng.nnBạn cu00F3 thể du00F9ng nhiều cu00E1ch khu00E1c để lu00E0m cho cu00E1cnthu00E0nh viu00EAn cảm thấy mu00ECnh đặc biệt, chẳngnhạn như gởi thiệp sinh nhật, chu00FAc mừngnhọ trở thu00E0nh thu00E0nh viu00EAn được một năm, vu00E0nhu00E3y ghi cu00E1c ngu00E0y đặc biệt khu00E1c (sinh nhật, đu00E1mncưới, kỷ niệm, tốt nghiệp, thu00E0nh cu00F4ng) trongnbản tin của bạn, sắp xếp để cu00F3nngười lu00E0m chứng trong mỗi buổi thờnphượng, tổ chức tiếp nhận cu00E1c nhu00E2n sự,nvu00E0 gởi một tấm card u201CChu00FAng tu00F4i đu00E3 cầu nguyệnncho bạnu201D để đu00E1p lại nan đề cầunthay được nu00EAu ra. Vấn đề lu00E0 ở chỗ:nĐể thực sự cảm thấy họ thuộcnvề Hội Thu00E1nh, những thu00E0nh viu00EAn mới khu00F4ng chỉncần những cu00E1i bắt tay nồng nhiệt, họncần nhiều hơn thế.nnTạo Cơ Hội Xu00E2y Dựng Cu00E1c Mối Quan HệnnViệc giu00FAp cu00E1c thu00E0nh viu00EAn phu00E1t triển cu00E1c mối quan hệntrong Hội Thu00E1nh của bạn lu00E0 điều hếtnsức quan trọng. Cu00E1c mối quan hệ lu00E0 chất keongắn chặt Hội Thu00E1nh lại với nhau. Tu00ECnh bạnnlu00E0 chu00ECa khu00F3a giữ cu00E1c thu00E0nh viu00EAn ở lại với bạn.

nn

Mộtnngười bạn nu00F3i với tu00F4i về cuộcnđiều tra u00F4ng thực hiện tại Hội Thu00E1nhncủa mu00ECnh. Khi u00F4ng hỏi,u201CTại sao anh gia nhập Hội Thu00E1nh nu00E0y?u201D93 phần trăm cu00E1c thu00E0nh viu00EAn nu00F3inrằng,u201CTu00F4i gia nhập vu00ECncớ mục sư.u201DRồi u00F4ng hỏi,u201CVậy nếu mục sưndời đi thu00EC sao? Anh sẽ đi luu00F4n chứ?u201DChu00EDn mươi ba phầnntrăm nu00F3i rằng,u201CKhu00F4ng.u201DKhinu00F4ng hỏi lu00FD do tại sao họ khu00F4ng đi, thu00EC họnđu00E1p,u201CVu00EC tu00F4i cu00F2n cu00F3nbạn ở đu00E2y!u201DChu00FAng ta thấy sự chuyển hướngntừ mục sư sang những người bạn.nĐiều nu00E0y lu00E0 bu00ECnh thường.nnLyle Schaller đu00E3 thực hiện một cuộc nghiu00EAnncứu cho thấy rằng một người cu00E0ng cu00F3nnhiều bạn trong một hội chu00FAng bao nhiu00EAu, thu00ECnngười đu00F3 lại cu00E0ng u00EDt thụ động hay sẽnbỏ đi bấy nhiu00EAu. Ngược lại, tu00F4i đu00E3ntừng đọc một bảng bu00E1o cu00E1o về 400nngười được hỏi lu00E0 tại sao họnbỏ Hội Thu00E1nh. Hơn 75 phần trăm trả lờinrằng,u201CTu00F4i chẳngnthấy cu00F3 ai bận tu00E2m tới chuyện tu00F4i cu00F3 mặt ởnđu00F3 hay khu00F4ng.u201DnnQuan niệm cho rằng bạn cần phải biếtnhết mọi người trong Hội Thu00E1nh thu00EC mớincảm thấy mu00ECnh lu00E0 một phần của Hội Thu00E1nh lu00E0nmột quan niệm hết sức sai lầm. Một thu00E0nh viu00EAnntrung bu00ECnh biết được su00E1u mươi bảynngười trong hội chu00FAng du00F9 lu00E0 cu00F3 200 hay 2,000 ngườindự nhu00F3m. Một thu00E0nh viu00EAn khu00F4ng cần phải biếtnhết mọi người trong Hội Thu00E1nh thu00EC mớincảm thấy rằng đu00E2y lu00E0 Hội Thu00E1nh của họ,nnhưng người đu00F3 phải biết u00EDt nhất lu00E0nmột số người.nnCu00F3 một số quan hệ tự nhiu00EAn phu00E1t triển, nhưngnyếu tố tu00ECnh bạn trong việc gắn kếtnmọi người với nhau lại hết sức quanntrọng, nu00EAn khu00F4ng thể để nu00F3 phu00E1t triển ngẫunnhiu00EAn được. Bạn khu00F4ng thể chỉ hy vọngncu00E1c thu00E0nh viu00EAn của mu00ECnh sẽ kết nhiều bạn trongnHội Thu00E1nh. Bạn phải khu00EDch lệ chuyện đu00F3,nlập kế hoạch cho nu00F3, tổ chức, vu00E0 tạonđiều kiện cho nu00F3.nnHu00E3y nghĩ tới cu00E1c mối quan hệ. Hu00E3y tạo cu00E0ngnnhiều cơ hội cu00E0ng tốt để du00E2n sựngặp gỡ vu00E0 quen biết lẫn nhau. Do cu00F3 quu00E1 nhiềuncuộc họp mặt của Hội Thu00E1nh chỉ tou00E0nnnhững bu00E0i thuyết tru00ECnh (u201CNgồi yu00EAn nghe tu00F4i giảngu201D), nu00EAnncu00F3 thể lắm cu00E1c thu00E0nh viu00EAn cứ đi ra đi vu00E0o cửannhu00E0 thờ suốt một năm ru00F2ng mu00E0 chẳng quen biếtnđược ai. Hu00E3y cố gắng tạo một hoạtnđộng lu00E0m quen nu00E0o đu00F3 trong mỗi buổi nhu00F3m. Cu00F3nthể chỉ đơn giản lu00E0,u201CHu00E3y quay sang bu00EAn vu00E0 tự giớinthiệu về bạn cho một người nu00E0o đu00F3nrồi tu00ECm xem người đu00F3 cu00F3 điều gu00EC thu00FA vị.u201DnnDu00F9 chu00FAng tu00F4i đu00E3 du00F9ng đủ mọi loại hoạtnđộng để tạo dựng cu00E1c mối quan hệntrong Hội Thu00E1nh (cu00E1c cu00E2u lạc bộ, thể thao, tru00F2nchơi, picnic, vu00E0 v.vu2026), cu00E1c kỳ nghỉ cuối tuầnnvẫn lu00E0 cu00F4ng cụ hữu hiệu nhất để gu00E2yndựng những mối quan hệ mới. Hu00E3y suy nghĩnđiều nu00E0y: Lượng thời gian mộtnngười ở với cu00E1c thu00E0nh viu00EAn khu00E1c trong một kỳnnghỉ bốn mươi tu00E1m tiếng đồng hồncu00F2n nhiều hơn cả tổng lượng thời giannhọ ở với nhau vu00E0o cu00E1c Chu00FAa Nhật trong suốtnmột năm. Nếu bạn lu00E0 một người mởnHội Thu00E1nh mới, vu00E0 bạn muốn phu00E1t triển cu00E1cnmối quan hệ cu00E1ch nhanh chu00F3ng, hu00E3y đưa mọinngười đi nghỉ chung với nhau.nnVu00EC đa số người gặp nhiều khu00F3 khăn trongnviệc ghi nhớ tu00EAn, đặc biệt lu00E0 trong cu00E1c HộinThu00E1nh lớn, hu00E3y du00F9ng cu00E1c bảng tu00EAn. Khu00F4ng cu00F3 điều gu00EC gu00E2ynbối rối cho bằng khu00F4ng biết tu00EAn của một ainđu00F3 mu00E0 bạn đu00E3 gặp tại nhu00E0 thờ suốtnnhiều năm liền.nnKhu00EDch Lệ Mỗi Thu00E0nh Viu00EAn Tham Gia Nhu00F3m NhỏnnMột trong những vấn đề cu00E1c thu00E0nh viu00EAn lonlắng nhất lu00E0 lu00E0m sao duy tru00EC mối thu00F4ng cu00F4ng củanmột u201CHội Thu00E1nh nhỏu201D khi Hội Thu00E1nh của họntăng trưởng. Giải phu00E1p cho sự lo lắng nu00E0ynchu00EDnh lu00E0 cu00E1c nhu00F3m nhỏ trong Hội Thu00E1nh. Cu00E1c nhu00F3m nhỏ cu00F3nthể chăm su00F3c, quan tu00E2m tới từng cu00E1 nhu00E2n, lu00E0nđiều mu00E0 mọi thu00E0nh viu00EAn đều cần, cho du00F9nHội Thu00E1nh cu00F3 tăng trưởng như thế nu00E0o.nnHu00E3y phu00E1t triển một mạng lưới nhu00F3m nhỏ xoaynquanh cu00E1c mục đu00EDch, sở thu00EDch, lứa tuổi, nơinở v.vu2026 Chu00E2n thu00E0nh mu00E0 nu00F3i, lu00FD do căn bản đểnbạn bắt đầu cu00E1c nhu00F3m nhỏ lu00E0 gu00EC thu00EC khu00F4ng quanntrọng-chỉ hu00E3y bắt đầu chu00FAng. Khu00F4ng chắcnrằng nhiều thu00E0nh viu00EAn mới sẽ gia nhập cu00E1c nhu00F3mnnhỏ hiện cu00F3. Cu00E1c thu00E0nh viu00EAn mới tốt nhất nu00EAn giannhập vu00E0o cu00E1c nhu00F3m mới. Thậm chu00ED bạn cu00F3 thểnlập một nhu00F3m mới ngay sau khi kết thu00FAc lớp thu00E0nhnviu00EAn. Cu00E1c thu00E0nh viu00EAn mới cu00F3 một điểm chung đu00F3 lu00E0nhọ u201Cmới.u201DMột trong những cu00E2u tu00F4i thườngnlập đi lập lại với cu00E1c nhu00E2n sự nu00F2ngncốt lu00E0,u201CHội Thu00E1nh chu00FAng tanphải ngu00E0y cu00E0ng lớn hơn, mu00E0 cũng phải ngu00E0y cu00E0ngnnhỏ hơn.u201DNu00F3i như vậyncu00F3 nghĩa lu00E0 cần phải cu00F3 sự quu00E2n bu00ECnh giữa cu00E1cnhoạt động của nhu00F3m lớn vu00E0 cu00E1c nhu00F3m nhỏntế bu00E0o. Cả hai đều quan trọng đốinvới sức khỏe của một Hội Thu00E1nh.

Xem thêm: Chõ Bơm, Rọ Bơm, Rọ Hút, Van Chân Máy Bơm Nước Và Luppe Là Gì

nnCu00E1c hoạt động của nhu00F3m lớn đem lại chonngười ta cảm giu00E1c họ lu00E0 một thu00E0nh phầnncủa một nhu00F3m cu00F3 u00FD nghĩa. Chu00FAng tạo ấnntượng đối với những ngườinchưa tin vu00E0 khu00EDch lệ cu00E1c thu00E0nh viu00EAn của bạn. Nhưngnbạn khu00F4ng thể chia sẻ những nan đề cầunnguyện cu00E1 nhu00E2n trong một đu00E1m đu00F4ng. Tru00E1i lại, cu00E1cnnhu00F3m nhỏ lu00E0 một mu00F4i trường tuyệt vờintạo nu00EAn cảm giu00E1c thu00E2n mật vu00E0 gần gũi. Chu00EDnhntại nơi đu00F3 mu00E0 mọi người biết tu00EAnnlẫn nhau. Khi bạn vắng mặt, mọi ngườinkhu00E1c sẽ lưu u00FD ngay.

n
Chuyên mục: Hỏi Đáp