WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay đã cảnh báo viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc khác rằng thông thường các Khoản thanh toán Tác động Kinh tế (Economic Impact Payment hay EIP) là thuộc về người nhận, không phải các tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Bạn đang xem: Người nhận tiếng anh là gì

IRS đã đưa ra lời nhắc nhở này sau những lo ngại rằng nhiều người và doanh nghiệp có thể đang lợi dụng những người không được bảo vệ mà đã nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế này.

Các khoản thanh toán là dành cho người nhận, ngay cả khi viện dưỡng lão hoặc cơ sở hay nhà cung cấp khác nhận được khoản thanh toán của người đó, dù là trực tiếp hay gián tiếp bằng chuyển khoản trực tiếp hay chi phiếu. Các khoản thanh toán này không được tính là nguồn tài sản cho các mục đích xác định khả năng đủ điều kiện hưởng Medicaid và các chương trình liên bang khác trong thời gian 12 tháng kể từ khi nhận được. Khoản tiền này cũng không được tính là thu nhập trong việc xác định khả năng đủ điều kiện cho các chương trình này.

Xem thêm: Wholesaler Là Gì – Nghĩa Của Từ Wholesale

Cơ quan An sinh Xã hội (Social Security Administration hay SSA) đã phát hành bài đăng Câu hỏi thường gặp (FAQ) (Tiếng Anh) về vấn đề này, bao gồm cả cách người đại diện nhận tiền nên xử lý việc quản lý các khoản thanh toán cho người nhận. SSA đã lưu ý rằng, theo Đạo luật An sinh Xã hội, đại diện nhận tiền chỉ chịu trách nhiệm quản lý các quyền lợi An sinh Xã hội hoặc Tiền phụ cấp An sinh (SSI). Một EIP không phải là một quyền lợi như vậy; EIP thuộc về người thụ hưởng An sinh Xã hội hoặc SSI. Đại diện nhận tiền nên thảo luận về EIP với người thụ hưởng. Nếu người thụ hưởng muốn sử dụng EIP một cách độc lập thì đại diện nhận tiền phải cung cấp EIP cho người thụ hưởng.

IRS cũng lưu ý rằng các Khoản thanh toán Tác động Kinh tế không được tính là các nguồn tài sản mà người nhận quyền lợi phải nộp lại, chẳng hạn như cư dân của các viện dưỡng lão mà được Medicaid chi trả cho việc chăm sóc. Khoản thanh toán Tác động Kinh tế được coi là khoản hoàn thuế trước cho tiền thuế năm 2020, vì vậy nó được coi là tiền hoàn thuế đối với các mục đích quyền lợi.

Xem thêm: Business Là Gì – Nghĩa Của Từ : Businesses

IRS lưu ý về điều này trong Hướng dẫn về Mẫu 1040 áp dụng cho Khoản thanh toán Tác động Kinh tế: “Bất kỳ khoản hoàn thuế nào quý vị nhận được đều không thể được tính là thu nhập khi xác định xem quý vị hoặc bất kỳ ai khác có đủ điều kiện hưởng quyền lợi hoặc hỗ trợ hay không, hoặc số tiền mà quý vị hay bất kỳ ai khác có thể nhận được, theo bất kỳ chương trình liên bang hoặc theo bất kỳ chương trình tiểu bang hay địa phương nào được tài trợ toàn bộ hoặc một phần bằng các quỹ liên bang. Các chương trình này bao gồm Hỗ trợ Tạm thời cho các Gia đình Khó khăn (TANF), Medicaid, Tiền phụ cấp An sinh (SSI) và Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (trước đây gọi là phiếu trợ cấp thực phẩm). Ngoài ra, khi xác định khả năng đủ điều kiện, khoản hoàn thuế không thể được tính là nguồn tài sản trong ít nhất 12 tháng sau khi quý vị nhận được.”

Thông tin bổ sung về EIP và đại diện nhận tiền liên quan đến quyền lợi An sinh Xã hội và Tiền phụ cấp An sinh có thể được tìm thấy trên trang web của SSA (Tiếng Anh).

Chuyên mục: Hỏi Đáp