Khi bạn muốn diễn tả điều ngược lại của cụm, câu vừa đề cập tới cũng đúng, ví dụ như: “Tôi không tin anh ta và ngược lại”, vậy “và ngược lại” trong tiếng Anh nói như thế nào? Cùng tìm hiểu trong bài học dưới đây nhé!

Để nói điều ngược lại cũng đúng trong tiếng Anh, chúng ta dùng cụm “vice versa”, phiên âm là /vɑɪs ˈvɜr·sə/ theo từ điển Cambridge.

Ví dụ:

Bạn đang xem: Ngược lại tiếng anh là gì

A travel from Hue to Hanoi, and vice versa

Một chuyến đi từ Huế tới Hà Nội và ngược lại (từ Hà Nội vào Huế)

I don’t know his name, and vice versa. (= He also doesn’t know my name)

Tớ không biết tên của anh ấy và ngược lại. (Anh ấy cũng không biết tên tớ)

Thiên Thảo

*

Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lastest version

*

Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lastest version

*

Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lastest version

*

Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lastest version

*

Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lastest version

Vợ tôn kính chồng như núi cao, chồng trân trọng vợ như châu báu, đó là đạo nghĩa vợ chồng – DKN NEWS

Xem thêm: Những Sự Thật Kinh Hoàng Về Thảm Sát Holocaust Là Gì

Vợ tôn kính chồng như núi cao, chồng trân trọng vợ như châu báu, đó là đạo nghĩa vợ chồng – DKN NEWS

Bản tin tối 5/2: Thế giới có 4.000 biến thể virus viêm phổi Vũ Hán; Trung – Anh đại chiến truyền thông

Bản tin tối 5/2: Thế giới có 4.000 biến thể virus viêm phổi Vũ Hán; Trung – Anh đại chiến truyền thông

Vợ tôn kính chồng như núi cao, chồng trân trọng vợ như châu báu, đó là đạo nghĩa vợ chồng – DKN NEWS

Vợ tôn kính chồng như núi cao, chồng trân trọng vợ như châu báu, đó là đạo nghĩa vợ chồng – DKN NEWS

#1038-Người xưa trị quốc như thế nào mà- “Đêm ngủ không cần đóng cửa, ngoài đường không nhặt của rơi”

Xem thêm: Lpm Là Gì – Nghĩa Của Từ Lpm

#1038-Người xưa trị quốc như thế nào mà- “Đêm ngủ không cần đóng cửa, ngoài đường không nhặt của rơi”

Chuyên mục: Hỏi Đáp