Có những loại VLAN nào? –

Có những loại VLAN nào? –

Có những loại VLAN nào? – Có những loại VLAN nào? – Có những loại VLAN nào? –

*

Follow us :

*
*
*
*

*

1. VLAN 1 Đây là kiểu mạng mặc định của tất tất cả các thiết bị chuyển mạch hỗ trợ VLAN và nó hoạt động ở Lớp 2 (Data Link layer) trong mô hình OSI của hệ thống, vì vậy nếu hệ thống mạng máy tính của bạn được trang bị một thiết bị chuyển mạch có hỗ trợ chức năng này mà bạn chưa thiết lập các thông số kỹ thuật thì mặc định nó vẫn có thể chuyển tiếp các gói dữ liệu giữa các máy tính và thiết bị kết nối vào nó một cách bình thường như các thiết bị chuyển mạch khác, vì lúc này tất cả các cổng mạng trên thiết bị chuyển mạch mặc định đều nằm trong cùng một miền quảng bá và với sự quản lý của VLAN 1. Trong VLAN 1 có rất nhiều giao thức ở Lớp 2 hoạt động giao tiếp với nhau như: CDP, PagP, VTP; nên đây chính là lý do tại sao VLAN 1 được chọn làm kiểu mạng mặc định và rất dễ thấy trên các thiết bị mạng có hỗ trợ tính năng chia mạng ảo của Cisco System.

Bạn đang xem: Native vlan là gì

2. Default VLAN Là kiểu VLAN mặc định ban đầu với tất cả các cổng giao tiếp trên thiết bị chuyển mạch, vì vậy Default VLAN cũng có thể hiểu là VLAN 1, và các VLAN khác như User VLAN, Native VLAN, Management VLAN đều là các thành phần con của Default VLAN.

3. User VLAN (hay Data VLAN) Là VLAN trong đó chứa các tài khoản người dùng thành từng nhóm dựa theo các thuộc tính về đặc thù công việc của từng nhóm làm việc hay theo thuộc tính về vị trí vật lý của các nhóm làm việc này.

Xem thêm: Nghĩa của từ neoplasm là gì ? nghĩa của từ neoplastic trong tiếng việt

4. Native VLAN Là VLAN dùng để cấu hình Trunking do một số thiết bị không tương thích với nhau, lúc này ta phải sử dụng Native VLAN để chúng có thể giao tiếp với nhau. Khi đó, tất cả các khung dữ liệu (frame) của các VLAN khi giao tiếp qua kết nối Trunking đều sẽ được gắn tag của giao thức 802.1Q hoặc ISL, ngoại trừ các frame của VLAN 1. Native VLAN là VLAN mà frame của nó sẽ không được tag trước khi gửi qua đường trunk. Ngầm định Native VLAN của Switch là VLAN 1. Cấu hình Native VLAN như sau:

Switch#config terminal

Switch(config)#interface fastetheslot/port_number

Switch(config-if)#switchport trunk native vlan vlan-id

Trong đó vlan-id là chỉ số của VLAN native.

*

Native VLAN

5. Management VLAN Để có thể giám sát từ xa các thiết bị chuyển mạch trong hệ thống mạng của mình, bạn cần phải có một VLAN đặc biệt dùng để thực hiện việc này, đó chính là Management VLAN. Bằng cách gán một địa chỉ IP dùng để tetừ xa vào hệ thống mạng thông qua địa chỉ IP này, và có thể cấm các người dùng khác truy cập vào thiết bị. Vì đây là một VLAN khá nhạy cảm được cấp một số quyền quản trị nên nó cần phải được tách riêng ra khỏi các VLAN khác để đảm bảo yếu tố an toàn bảo mật. Khi mạng có vấn đề như: hội tụ với STP, broadcast storms thì một Management VLAN cho phép nhà quản trị vẫn có thể truy cập được vào thiết bị và giải quyết vấn đề đó.

Xem thêm: Smoke Test Là Gì – Tìm Hiểu Về Smoke Testing

Cấu hình địa chỉ IP cho Switch như sau:

Switch#config terminal

Switch(config)#interface vlan vlan-id

Switch(config-if)#ip address xxx.xxx.xxx.xxx sumask

Switch(config-if)#end

Địa chỉ này sẽ được sử dụng để quản trị Switch từ xa (qua telnet). xxx.xxx.xxx.xxx là địa chỉ IP của VLAN. Ví dụ: 192.168.10.2 Ví dụ sumask là 255.255.255.0

6. Voice VLAN Voice VLAN là VLAN dành cho lưu lượng thoại. Nó cho phép các cổng Switch mang lưu lượng thoại IP từ một điện thoại IP. Người quản trị mạng cấu hình một Voice VLAN và gán nó để truy cập các cổng. Khi một điện thoại IP được kết nối với các cổng Switch, Switch sẽ gửi gói tin CDP đó hướng dẫn các điện thoại IP đính kèm để gửi lưu lượng thoại được gán nhãn VLAN ID.

Chuyên mục: Hỏi Đáp