Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Native là gì

*
*
*

native

*

native /”neitiv/ tính từ (thuộc) nơi sinhnative country; native place: nơi sinh, quê hương tự nhiên, bẩm sinhnative ability: tài năng bẩm sinh, thiên tư (thuộc) địa phương; (thuộc) thổ dânnative customs: những phong tục của dân địa phương tự nhiên (kim loại, khoáng chất)native gold: vàng tự nhiên danh từ người sinh ở, người quê quán ở, người địa phương, thổ dâna native of Hanoi: người quê ở Hà nội loài (vật, cây) địa phương, loài nguyên sản; thổ sản sò nuôi (ở bờ biển Anh)
riêngnative attachment: thiết bị kèm thêm riêngnative attachment: sự gắn riêngnative character set: bộ ký tự riêngnative code: mã riêngnative collating sequence: dãy đối chiếu riêngnative compiler: chương trình biên dịch riêngnative compiler: bộ biên dịch riêngnative file format: khuôn thức tệp riêngnative format: khuôn riêngnative language: ngôn ngữ riêngnative mode: chế độ riêngnative mode usage: cách dùng chế độ riêngnative network: mạng riêngLĩnh vực: xây dựngthổ dânnative amalgamhỗn hống thiên nhiênnative asphaltatfan thiên nhiênnative asphaltatfan tự nhiênnative asphaltatphan thiên nhiênnative asphaltbitum thiên nhiênnative asphaltbitum tự nhiênnative asphaltthiên nhiênnative character settập ký tự tự nhiênnative claysét nguyên sinhnative collating sequencethứ tự sắp xếp tự nhiênnative compilertrình biên dịch gốcnative copperđồng nguyên sinhnative datadữ liệu gốcnative elementnguyên tố nguyên khainative elementnguyên tố tự nhiênnative file formatkhuôn dạng tệp gốcnative formatkhuôn dạng gốcnative formatkhuôn gốcnative gaskhí nguyên thủy

*

Xem thêm: Kháng Thể Là Gì – Vai Trò Và Sự Hình Thành Kháng Thể

*

*

n.

adj.

characteristic of or existing by virtue of geographic origin

the native North American sugar maple

many native artists studied abroad

belonging to one by birth

my native land

one”s native language

as found in nature in the elemental form

native copper

Xem thêm: Data Science Là Gì – Khoa Học Dữ Liệu

Microsoft Computer Dictionary

adj. Of, pertaining to, or characteristic of something that is in its original form. For example, many applications are able to work with files in a number of formats; the format the application uses internally is its native file format. Files in other formats must be converted to the application’s native format before they can be processed by the application.

English Synonym and Antonym Dictionary

nativessyn.: indigenous natural originalant.: alien foreign

Chuyên mục: Hỏi Đáp