Mình vào control panel/ ease of Access Center/ start Narrator. Bây giờ mỗi lần khởi động máy tình thì chương trình này tự động chạy.Các bạn chỉ mình cách tắt phần mềm này với. Máy mình dùng win vista

*

em vào control panel / ease of access center/ make the computer easier to see -> bấm vào turn on narrator ->apply

*

*