khoa hoc lap trinh thiet ke website tren ngon ngu php & mysql co ban nang cao tai ha noi

khoa hoc php tai ha noi, khoa hoc php nang cao

Bạn đang xem: Mysql_fetch_array là gì

TRANG CHỦ Khóa họcĐào tạo PHP và MySQL Khóa học đồ họa HTML CSS Jquery Bootstrap Đào tạo làm web bằng WordPress Đào tạo làm web bằng Drupal Khóa học quản trị website Đào tạo ASP.NET Khóa học Online lập trình Web LỚP HỌC 2DLớp học photoshop ngắn hạn Lớp học thiết kế đồ họa ngắn hạn LỚP HỌC 3D3D Nội Thất Kiến Trúc Xây Dựng Khóa học Autocad Khóa học 3Ds Max Khóa học Sketchup DỊCH VỤThiết kế website Dịch vụ tên miền hosting Dịch vụ in ấn thiết kế Nâng cấp bảo trì website HỌC VIÊN Thư viện TÀI LIỆUTài liệu HTML&CSS Tài liệu OpenSource Tài liệu lập trình PHP Tài liệu Photoshop Tài liệu SEO Chia sẻHọc viên Chia sẻ của sinh viên Tâm sự nhân viên Tuyển dụng Liên hệ
 
 
Giới thiệu Hỏi đáp Tin tức

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Phông Chữ Trong Word 2013

You are here

Home

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
HỌC PHP CƠ BẢN|Sử dụng CSDL MySQL

Xem thêm: Perpetual Là Gì – Nghĩa Của Từ Perpetual

CSDL là 1 phần quan trọng không thể thể thiếu được trong các ứng dụng web chuyên nghiệp. MySQL từ lâu đã là hệ CSDL được dùng phổ biến nhất với PHP vì tính gọn nhẹ, nhanh, miễn phí và được PHP hỗ trợ sẵn. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách kết nối vào CSDL MySQL, truy cập và lưu trữ dữ liệu với PHP.

 

KẾT NỐI VÀO MYSQL SERVER

PHP cung cấp hàm mysql_connect để kết nối vèo MySQL server. Cú pháp của hàm này như sau:

mysql_connect($server_address, $username, $password)

$server_address là địa chỉ của MySQL server, có thể là domain name hoặc IP  address, các ví dụ trong bài viết này sẽ dùng giá trị ” localhost” cho $server_address.

$username là tên account dùng để login vào MySQL server, các ví dụ trong bài viết sẽ sử dụng giá trị “root” cho $username.
$password là mật mã để kết nối vào MySQL server, các ví dụ trong bài viết sẽ sử dụng chuỗi rỗng “” làm mật mã.
Hàm mysql_connect sẽ trả về 1 kết nối đến MySQL server nếu như quá trình kết nối thành công, hoặc trả về giá trị FALSE nếu như kết nối không được.

Để đóng kết nối tới MySQL server, PHP cung cấp hàm mysql_close. Đoạn mã sau ví dụ quá trình kết nối vào MySQL server và đóng kết nối.

//end if   //đóng kết nối mysql_close($conn);

?>

CHỌN CSDL ĐỂ LÀM VIỆC
Sau khi connet vào MySQL server, thao tác tiếp theo là chọn CSDL để làm việc. PHP cung cấp cho ta hàm mysql_select_db để làm việc này, cú pháp 

 

mysql_select_db($db_name)

Với $db_name là tên CSDL cần chọn, $conn là kết nối được thực hiện qua lệnh mysql_connect. Các ví dụ trong bài viết này sẽ sử dụng CSDL có tên là test:

$conn = mysql_connect ( $SERVER , $USERNAME , $PASSWORD ) ; if( !$conn)//end if   //chọn CSDL để làm việc mysql_select_db($DBNAME, $conn);   //đóng kết nối mysql_close($conn);

?>

THỰC THI 1 CÂU LỆNH SELECT VÀ LẤY KẾT QUẢ TRẢ VỀ

PHP cung cấp cho ta 3 hàm hữu dụng để thực hiện công việc này:

$result = mysql_query($sql, $conn): thực hiện câu lệnh SQL được cung cấp qua tham số $sql và trả về 1 kết quả kiểu $result (hàm này trả về FALSE nếu như câu lệnh thực hiện không thành công). mysql_num_rows($result): hàm này trả về số lượng row lấy được qua câu lệnh SELECT (được thực thi bởi hàm mysql_query) trước đó. $row = mysql_fetch_row($result), $row = mysql_fetch_assoc($result): trả về dòng kết quả hiện thời của câu lệnh select và chuyển con trỏ tới dòng tiếp theo (như vậy lệnh gọi mysql_fetch_row hoặc mysql_fetch_assoc tiếp đó sẽ trả về dòng tiếp theo); hoặc giá trị FALSE nếu như không còn dòng nào để trả về nữa. Kết quả trả về từ 2 hàm này là 1 array. mysql_error($conn): trả về thông báo lỗi của MySQL server nếu như một lệnh trước đó có lỗi.

Để hiểu rõ hơn công dụng của các hàm trên, đồng thời phân biệt sự khác nhau giữa 2 hàm mysql_fetch_row và mysql_fetch_assoc, ta cung xem xét các ví dụ sau.

Các ví dụ của ta sẽ sử dụng table có tên là member.

Ví dụ 1: dùng mysql_fetch_row()

        echo”Số lượng row tìm được: “.mysql_num_rows($result).”
n”;   while($row = mysql_fetch_row($result))//end while //nên luôn giải phóng bộ nhớ
mysql_free_result($result);   //đóng kết nối mysql_close($conn);   Hàm mysql_fetch_row() sẽ trả về 1 array mà phần tử thứ
sẽ tương ứng với cột đầu tiên của table, phần tử thứ sẽ
 tương ứng với cột thứ hai của table…
Chương trình trên sẽ in ra ra 4 dòng: Username = abc Password = 123 Username = def

Password = 456

Ví dụ 2: dùng mysql_fetch_assoc()

//end if   //chọn CSDL để làm việc mysql_select_db($DBNAME, $conn) or die(“Không thể chọn được CSDL: “.mysql_error($conn));   $sql = “SELECT * FROM member”; $result = mysql_query($sql, $conn); if( !$result) die(“Không thể thực hiện được câu lệnh SQL:
“.mysql_error($conn));       echo”Số lượng row tìm được: “.mysql_num_rows($result).”
n”;   while($row = mysql_fetch_assoc($result))//end while //nên luôn giải phóng bộ nhớ
mysql_free_result($result);   //đóng kết nối mysql_close($conn);   ?> Hàm mysql_fetch_assoc() sẽ trả về 1 array mà các phần tử
sẽ được truy cập qua tên, với tên được lấy từ tên các cột của
 table. Chương trình ví dụ 2 cũng sẽ in ra ra 4 dòng: Username = abc Password = 123

Username = def 

Password = 456

THỰC THI 1 CÂU LỆNH UPDATE, INSERT hoặc DELETE

Hàm mysql_query cũng được dùng để thực thi các câu lệnh DELETE, INSERT hoặc  UPDATE, nhưng lúc này hàm sẽ trả về TRUE nếu câu lệnh thực hiện thành công và FALSE trong trường hợp ngược lại. Để lấy số lượng các row được chèn với lệnh INSERT hoặc bị thay đổi bởi lệnh UPDATE, PHP cung cấp cho ta hàm mysql_affected_rows. Ta hãy xem ví dụ sau:

//end if   //chọn CSDL để làm việc mysql_select_db($DBNAME, $conn) or die(“Không thể chọn được CSDL: “.mysql_error($conn));   $sql = “INSERT INTO member (username, password)
VALUES (“xyz”, “000”)”; $result = mysql_query($sql, $conn); //chèn thêm
1 dòng vào table
if( !$result) die(“Không thể thực hiện được câu lệnh SQL:
 “.mysql_error($conn));       echo”Số lượng row được chèn: ”
.mysql_affected_rows($conn).”n”; // mysql_affected_rows sẽ trả về 1  

$sql = “UPDATE member SET password=”111” WHERE

username=”xyz””; $result = mysql_query($sql, $conn);
//đổi password của accoutn xyz if( !$result) die(“Không thể thực hiện được câu lệnh SQL:
 “.mysql_error($conn));       echo”Số lượng row được thay đổi:
“.mysql_affected_rows($conn).”
n”; //mysql_affected_rows sẽ trả về 1   $sql = “DELETE FROM member”; $result = mysql_query($sql, $conn);
//xoá hết tất cả các account if( !$result) die(“Không thể thực hiện được câu lệnh SQL:
“.mysql_error($conn));       echo”Số lượng row được xoá:
 “.mysql_affected_rows($conn).”
n”; //mysql_affected_rows sẽ trả về 3   //đóng kết nối mysql_close($conn);

?>  

Xem thêm tài liệu php ở mục chia sẻ

Đào tạo lập trình chúc các bạn thành công

Tin tức khác:

 + Khóa học lập trình web php

 + Khóa học thiết kế web

 + Khóa đào tạo quản trị web

Chuyên mục: Hỏi Đáp