Vị thế mua ròng (tiếng Anh: Net Long) đề cập đến trạng thái mà nhà đầu tư có nhiều vị thế mua hơn là các vị thế bán trong danh mục đầu tư tài sản hoặc chiến lược giao dịch nhất định.
02-03-2020 Thoát vị thế (Disposition) là gì? Đặc điểm và Ví dụ về Thoát vị thế  08-05-2020 Bù trừ vị thế (Offset) là gì? Ứng dụng trong thị trường phái sinh 02-06-2020 Thiên hướng chuyên vị thế bán (Dedicated Short Bias) là gì? Đặc điểm và thách thức khi sử dụng 03-06-2020 Vị thế bán ròng (Net Short) là gì? Đặc điểm và ví dụ 

(Ảnh minh họa: CNN)

Vị thế mua ròng

Khái niệm

Vị thế mua ròng trong tiếng Anh là Net Long.

Vị thế mua ròng đề cập đến trạng thái mà nhà đầu tư có nhiều vị thế mua hơn là các vị thế bán trong danh mục đầu tư tài sản hoặc chiến lược giao dịch nhất định.

Các nhà đầu tư ở vị thế mua ròng sẽ được hưởng lợi khi giá của tài sản tăng lên.

Bạn đang xem: Mua ròng là gì

Khái niệm vị thế mua ròng trái ngược với vị thế bán ròng – là vị thế bán tương đối được giữ nhiều hơn so với vị thế mua.

Đặc điểm của Vị thế mua ròng

Vị thế mua ròng là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong đầu tư.

Các vị thế mua thường được thực hiện bởi các nhà đầu tư muốn giá tăng và các vị thế bán được các nhà đầu tư mong muốn giá giảm.

Vị thế mua ròng thường liên quan đến cách nhìn nhận thị trường.

Các nhà đầu cơ thường xem vị thế của nhà giao dịch trên thị trường như là một tín hiệu của kì vọng thị trường đối với giá tài sản trong tương lai.

Ví dụ, nhà đầu tư có vị thế trên dầu thô và đồng euro so với đồng USD là hai loại tài sản được theo dõi cao trên thị trường đầu tư.

Xem thêm: Đi Tiểu Buốt Là Bệnh Gì – Tiểu Buốt Là Dấu Hiệu Của Bệnh Gì

Cả hai tài sản đều chứng kiến các vị thế mua đáng kể trong nửa cuối năm 2017, khi đặt cược giá sẽ tăng, hơn là nắm giữ các vị thế bán khi có dấu hiệu xu hướng tăng cho toàn bộ tài sản.

Các nhà đầu tư có vị thế mua ròng khi họ mua và nắm giữ chứng khoán trong dài hạn.

Vị thế mua ròng cũng có thể xảy ra trên nhiều khoản đầu tư. Các quĩ tương hỗ thường có quyền chọn đảm nhận cả hai vị thế mua và bán để đạt được mục tiêu của danh mục đầu tư.

Do đó, vị thế mua ròng thường được tính bằng cách trừ giá trị thị trường của các vị thế bán khỏi giá trị thị trường của các vị thế mua.

Trong một danh mục đầu tư vị thế mua ròng, giá trị thị trường của các vị thế mua lớn hơn các vị thế bán. Một số quĩ tương hỗ có thể bị hạn chế bán khống, có nghĩa là 100% chứng khoán được mua và nắm giữ cho vị thế mua ròng hoàn toàn.

Ví dụ về Vị thế mua ròng

Ví dụ, giả sử rằng một nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu XYZ, và đang ở vị thế mua. Đồng thời, anh ta lo lắng về một động thái giảm giá trên thị trường, và vì vậy quyết định mua một delta với giá trị 20 (đại diện cho 100 cổ phiếu XYZ). Lúc này, việc đổi thành delta như vậy làm cho nhà đầu tư đang ở vị thế bán.

Xem thêm: Trộm Vía Nghĩa Là Gì – Trộm Vía Tiếng Anh Là Gì

Vì lúc này, vị thế mua là 100, vị thế bán là 20, do đó vị thế ròng là 100 – 20 = 80, và nhà đầu tư vẫn đang ở vị thế mua ròng.

(Theo Investopedia)

Chuyên mục: Hỏi Đáp