Nhận được sự tín nhiệm của ASUZAC GROUP, CiCC với sự hướng dẫn trực tiếp của ông Phạm Thanh Diệu các Anh chị đến từ Phòng R&D, QA, Pro.Eng, Pro, Main and Tech… tiếp tục thực hiện các phân tích chuyên sâu về MSA nhằm đáp ứng các yêu cầu của hệ thống và của khách hàng lớn từ US. 

*

Mục Tiêu Khóa Học/ Course objectives

Tìm hiểu về các phương pháp được sử dụng để đánh giá chất lượng của hệ thống đo lường và để hiểu các nguồn gây dao động hiện tại và tác động đến kết quả đo Gate R&R. / Learn about methods used to assess the quality of a measurement system, and to understand the sources of variation present and the impact on the measurement result in Gate R&R.

Bạn đang xem: Msa là gì

Khóa học thiết kế một ngày bổ sung cho khóa học ba ngày về SPC và DoE nhằm cung cấp tổng quan về Phân tích hệ thống đo lường (MSA) và các phương pháp được sử dụng để phân tích cả hai hệ thống đo lường cho dữ liệu liên tục Gate R&R và dữ liệu thuộc tính (rời rạc). / This one-day course with three-days training in SPC and DoE to provides an overview of Measurement Systems Analysis (MSA), and the approaches used to analyze both attribute and variable (Gate R&R) measurements systems.

Xác định công cụ phân tích hệ thống đo lường chính xác để sử dụng khi đánh giá hệ thống đo lường/ Identify the correct measurement systems analysis tool to use when evaluating measurement systemsXác định xem một hệ thống đo lường có được chấp nhận cho mục đích sử dụng của nó không/ Identify whether a measurement system is acceptable for its intended useXác định các nguồn khác nhau có trong hệ thống đo lường/ Identify the different sources of variation present in a measurement system: Identify, stability, bias, linearity, repeatability and reproducibility Đánh giá lựa chọn/ Evaluation MSA

*
*

Ai nên tham dự / Who should attend?

Các thành viên đang học khóa “Kiểm soát quá trình bằng thống kê/ và Thiết kế thực nghiệm 3 ngày/ All members are studying the course “Statistical Process Control (SPC) and Design of Experiments (DoE) (3 days)”.

Nội Dung Chương Trình / Course outline

Chủ đề / Topics

– Giới thiệu Hệ thống đo lường / Introduction to MSA

– Mục đích và tầm quan trọng của MSA / Purpose and importance of MSA

– Mối liên hệ giữa MSA và Kiểm định thiết bị / Relation between MSA and calibration

– Khi nào dùng nghiên cứu MSA / When to start with MSA studies (Six Sigma, IATF 16949, SPC)

– Nhắc lại các loại dao động / Types of variation

– Độ chính xác / Precision (repeatability and reproducibility)

– Độ đúng đắn / Accuracy (bias, stability, linearity)

– Thực hiện nghiên cứu MSA/ Performing a MSA study

– Các loại nghiên cứu / Types of studies

– Phân tích kết quả / Analyzing the results

– Phương pháp tính toán/ Calculation methods (Average and range, ANOVA)

– Gage R&R/ Gage R&R

– Bậc tự do/ Number of distinct categories

– Khoảng và biểu đồ sai sót/ Range and error charts

– Biểu đồ đơn và trung bình/ Individual and average charts

– Đường cong hiệu năng / Performance curve

– Giải quyết vấn đề/ Solving the problem

– Làm thế nào để chuyển từ phân tích vấn đề thành giải pháp/ How to get from problem analysis to solution

– Cấu trúc tổ chức nghiên cứu MSA/ Organizing MSA studies

– Làm thế nào để tuân thủ các yêu cấu/ How to efficiently comply to the requirements

– Đánh giá lựa chọn/ Evaluation

Chi phí Chương trình: Liên hệ

Ghi chú: Chi phí trên đã bao gồm VAT, ăn ở đi lại của chuyên gia, tài liệu và giấy chứng nhận.

Số lượng

Sắp xếp bởi công ty, nhưng để đảm bảo chất lượng lớp học số lượng học viên không nên lớn hơn 20 người.

 

Giới thiệu chuyên gia phụ trách

MBB. PHẠM THANH DIỆU

*

CHỦ TỊCH – GIÁM ĐỘC CiCC

Kinh nghiệm Lean, Six Sigma, Balanced Scorecard, Quản lý thiết kế& phát triển phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

cicc.com.vn

Luôn nổ lực để nâng cao năng lực bản thân và sử dụng mọi khả năng để tiên phong giúp đối tác của mình tiếp cận nhanh với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư 4.0 với sự bùng nổ của Dữ liệu lớn Big Data. Chia sẻ các kiến thức đã được kiểm chứng với niềm đam mê theo đuổi các công cụ và phương pháp cải tiến tiên tiến, dựa trên nền tảng kinh nghiệm từ các tập đoàn đa quốc gia, nền tảng kiến thức dựa trên thực hành thực tế.

Xem thêm: Công Thụ Là Gì – Giới Thiệu đam Mỹ

Theo đuổi nghề nghiệp quản trị và định hướng chiến lược theo Balanced Scorecard, chịu trách nhiệm thiết kế phát triển và triển khai các chương trình cải tiến tiên tiến theo Lean Six Sigma, Lean TPM, Lean TQM, Lean Supply Chain… Song song đó là tích hợp hệ thống và số hóa toàn diện bằng các nền tảng công nghệ thông tin và tự động hóa mới nhất nhằm giúp cho quá trình quản trị và điều hành Linh hoạt – Hiệu quả – Bền vững và Tự động hóa.

Luôn cam kết đồng hành dài hạn cùng nhau cải tiến hiệu năng và sự phù hợp với yêu cầu của các chuẩn mực, nâng cao hiệu quả và hiệu lực toàn hệ thống trong quá trình tích hợp mọi nguồn lực nội bộ nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược về phát triển bền vững tiến tới chuẩn mực “DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU 4.0”.

Tóm lược

Sáng lập Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục (CiCC: Continuous Improvement Consulting Company) chuyên về đào tạo và tư vấn các hệ thống cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, TPM, TQM, BSC và Thiết kế phát triển phần mềm quản trị doanh nghiệp tích hợ Phát triển thành công ERP cho ngành May, ERP cho ngành Dệt- Nhuộm, ERP cho ngành Cơ khí Chính xác, Phần mềm quản lý bảo trì bằng máy tính CMMS, Hệ thống VFSC-Vietnam Food Safety Chain… các phần mềm tích hợp do CiCC thiết kế và phát triển hoàn toàn dựa trên logic của các phương pháp quản trị tiên tiến Lean, Six Sigma, TPM, BSC…

Có các kiến thức về Tài chính – Tiền tệ và Chứng khoán trong quá trình làm Giám độc dự án Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT, phụ trách phát triển các dự án công nghệ thông tin và quản lý nhân sự.

Quản lý dự án thiết kế, phát triển & triển khai phần mềm tích hợp “Chuỗi An Toàn Thực Phẩm Việt Nam (VFSC: Vietnam Food Safety Chain)” chủ đầu tư Kiêm giám đốc cải tiến Công ty CP Giám định và Chứng nhận VinaCert.

Xem thêm: Súng Máy Trong Free Fire Là Súng Gì, Danh Sách Súng Máy Ff

Đồng sáng lập Câu Lạc Bộ Lean6sigma Network Vietnam, là nơi giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng và triển khai các phương pháp, công cụ cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, BSC, SCM, TPM, TQM… vào doanh nghiệp Việt Nam tạo động lực cho phong trào năng suất & chất lượng Quốc

Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian về cải tiến liên tục Lean, Six Sigma, TPM, BSC, SCM… tại các tập đoàn hàng đầu thế giới như: Black Belt Six Sigma toàn thời gian cho các chương trình cải tiến tại Samsung Electronic Vietnam; Chuyên viên Đảm bảo Chất lượng (QA) và Phát triển chuỗi cung ứng (SCM) mảng nhãn hàng thương hiệu riêng của Metro Cash & Carry Vietnam; Trưởng phòng Cải tiến Liên tục & Master Black Belt tại tập đoàn Johnson Controls Vietnam. Và có hơn 4 năm làm việc tại các tổ hàng đầu trong nước như: Trưởng phòng cải tiến liên tục Tập đoàn FPT; Trương phòng tư vấn Cải tiến thuộc Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest3).

Chuyên mục: Hỏi Đáp