Lệnh MP là gì? Lệnh Mp còn có tên gọi khác là lệnh thị trường? Việc sử dụng lệnh MP trong thị trường chứng khoán như thế nào? Câu trả lời sẽ có ngay trong bài viết sau đây nhé.

Bạn đang xem: Mp là gì

Lệnh MP là gì?

Lệnh MP là lệnh mua bán chứng khoán theo giá tốt nhất trên thị trường. Điều này có nghĩa là lệnh mua chứng khoán ở mức giá thấp nhất, hoặc bán ra với giá cao nhất trên thị trường.

Lệnh MP có thể khớp lệnh gộp nhiều bước giá với nhau. Nếu như sau khi khớp lệnh tại mức giá tốt nhất vẫn còn khối lượng chưa khớp hết thì lệnh sẽ tiếp tục khớp lên mức giá tốt nhất tiếp theo cho đến khi khớp hết khối lượng đặt của bạn,

Trường hợp giá khớp cuối cùng là giá trần thì lệnh thị trường mua hoặc giá sàn đối thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc chuyển thành lệnh giới hạn tại giá sàn.

Lệnh thị trường sẽ được tự động hủy nếu không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.

*

Mục đích sử dụng lệnh MP là gì?

Lệnh thị trường là lệnh được sử dụng trong đợt giao dịch khớp lệnh liên tục vì thế việc áp dụng lệnh này sẽ cung cấp cho nhà đầu tư thêm công cụ để đặt lệnh, tạo lên tính linh hoạt trong các đợt giao dịch khớp lệnh liên tục.

Cách đặt lệnh MP

– Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh MP mua thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất, lệnh MP bán thực hiện ngay tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP chưa được thực hiện hết thì lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường và tiếp tục so khớp.

– Nếu khối lượng đặt lệnh còn nhưng không khớp tiếp tục do khối lượng của bên đối ứng đã hết, lệnh MP mua sẽ chuyển thành lệnh giới hạn mua cao hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá, hoặc lệnh MP bán sẽ chuyển thành lệnh giới hạn bán thấp hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá.

Xem thêm: 0888 Là Mạng Gì – đầu Số Và ý Nghĩa Của Sim 0888

– Trường hợp giá khớp cuối cùng là giá trần đối với lệnh MP mua hoặc giá sàn đối với lệnh thị trường bán thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.

*

Những lưu ý khi sử dụng lệnh MP là gì?

Lệnh thị trường có đặc điểm là chấp nhận mức giá thị trường, vì thế lệnh này không đặt ra một mức giá cụ thể nào. Lệnh MP sẽ được khớp với mức giá tốt nhất trên thị trường, chính vì thế nhà đầu tư cần hết sức thận trọng trước khi sử dụng.

Có một vấn đề nữa nhất định bạn phải biết, hệ thống giao dịch sẽ có một độ trễ nhất định trong quá trình xử lý, do đó lệnh thị trường có thể bị từ chối nếu giao dịch chưa hoàn tất quá trình khớp lệnh định giá mở cửa, hay hệ thống chuẩn bị dữ liệu tại thời điểm đầu của phiên giao dịch.

*

Phân biệt lệnh MP và lệnh giới hạn

Lệnh thị trường: 

+ Thời gian lệnh sử dụng: sử dụng trong thời gian khớp lệnh liên tục

+ Giá khớp lệnh: không đặt ra mức giá cụ thể mà sẽ được khớp với các mức giá tốt nhất trên thị trường

Lệnh giới hạn:

+ Thời gian lệnh sử dụng: được sử dụng trong tất cả các đợt khớp lệnh

+ Giá khớp lệnh: sẽ được đặt ra một mức giá cụ thể, lệnh chỉ được khớp tại mức giá bằng hoặc tốt hơn mức giá giới hạn đặt ra.

Kết luận: Lệnh thị trường được sử dụng trong các đợt giao dịch khớp lệnh liên tục. Trong quá trình đặt lệnh thị trường thì yêu cầu nhà đầu tư phải ghi “MP” tại trường mức giá. Lệnh sẽ được tự động hủy nếu không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào trong hệ thống giao dịch.

Xem thêm: Nhà Nước Là Gì – Nguồn Gốc Nhà Nước

Đặc biệt, đối với lệnh mua giá trần/bán giá sàn khối lượng còn lại của lệnh chưa được khớp sẽ vẫn chờ trên sổ lệnh tại mức giá trần/giá sàn. Khối lượng còn lại chưa được khớp của lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua với mức giá cao hơn giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá.

Mọi thông tin, tin tức xin liên hệ theo địa chỉ bên dưới:

Công ty Cổ phần Tư Vấn và Đầu Tư Bất Động Sản An Khang

Chuyên mục: Hỏi Đáp