Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Molecule là gì

*
*
*

molecule

*

molecule /”mɔlikju:l/ danh từ (hoá học) phân t
phân tửGiải thích VN: Phần tử nhỏ nhất của một chất còn giữ được các tính chất hóa học của chất đó, được tạo thành từ các nguyên tử giống nhau (trong đơn châta) hoặc các nguyên tử khác nhau (trong hợp chất) kết hợp theo các liên kết hóa học.activated molecule: phân tử hoạt tínhbinary molecule: phân tử hai nguyên tửchain molecule: đại phân tửchain molecule: phân tử mạchcomplex molecule: phân tử phức chấtdonor molecule: phân tử choexcitonic molecule: phân tử exitonfree molecule flow: dòng phân tử tự dogiant molecule: phân tử khổng lồgram molecule: phân tử gamlabeled molecule: phân tử đánh dấumean molecule: phân tử trung bìnhmesonic molecule: phân tử mezonmolecule beam: chùm phân tửmolecule energy: phân tử năngmolecule energy: năng lượng phân tửmonatomic molecule: phân tử đơn nguyên tửneighbo (u) r molecule: phân tử lân cậnneutral molecule: phân tử trung hòaneutral molecule: phân tử trung tínhnonpolar molecule: phân tử không cựcnuclear molecule: phân tử hạt nhânpolar molecule: phân tử có cựcpolar molecule: phân tử phân cựcpolar molecule orientation: định hướng phân tử có cựcpolyatomic molecule: phân tử đa nguyên tửreference molecule: phân tử chuẩn gốctagged molecule: phân tử đánh dấuphần tửcovalent molecule: phần tử cộng hóa trịdiameter of moleculeđường kính chỗ hàn lồigram moleculemol gampolyatomic moleculehàm đa giác o phân tử Phần nhỏ nhất của một hợp chất có cùng những đặc tính hoá học giống nhau của một chất. Phân tử gồm những nguyên tử thuộc một hay nhiêu nguyên tố liên kết hoá học với nhau. § binary molecule : phân tử hai nguyên tử § giant molecule : phân tử khổng lồ § gram molecule : phân tử gam § labeled molecule : phân tử đánh dấu § polar molecule : phân tử có cực

Từ điển chuyên ngành Môi trường

Molecule: The smallest division of a compound that still retains or exhibits all the properties of the substance.

Phân tử: Phần nhỏ nhất của một hợp chất mà vẫn giữ được hay thể hiện được tất cả tính chất của chất đó.

*

Xem thêm: Ago Là Thì Gì – Phân Biệt Ago, Since Và For

*

*

molecule

Từ điển Collocation

molecule noun

ADJ. complex | simple | stable | CO2, DNA, hydrogen, water, etc.

VERB + MOLECULE form

MOLECULE + VERB combine | be composed of sth, contain sth

PREP. in a/the ~ the number of atoms in a molecule | ~ in the molecules in the crystal

Từ điển WordNet

Xem thêm: Competence Là Gì – Nghĩa Của Từ Competence

Oil and Gas Field Glossary

The smallest particle to which a compound can be reduced without losing its chemical identity.

English Synonym and Antonym Dictionary

moleculessyn.: atom corpuscle mote particle speck

Chuyên mục: Hỏi Đáp