Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Modest là gì

*
*
*

modest

*

modest /”mɔdist/ tính từ khiêm tốn, nhún nhường, nhũn nhặnthe hero was very modest about his great deals: người anh hùng rất khiêm tốn về những chiến công to lớn của mình thuỳ mị, nhu mì, e lệa modest girl: một cô gái nhu mì vừa phải, phải chăng, có mức độ; bình thường, giản dịmy demands are quite modest: những yêu cầu của tôi rất là phải chănga modest little house: một căn nhà nhỏ bé giản dị
Lĩnh vực: xây dựngkhiêm tốn

*

Xem thêm: Máy Tính Bị Màn Hình đen Và Cách Sửa Lỗi Màn Hình đen

*

*

modest

Từ điển Collocation

modest adj.

1 not having a high opinion of your own abilities

VERBS be, look, seem

ADV. extremely, very | quite | genuinely | falsely She would be falsely modest not to acknowledge that she had come a very long way since those early days.

PREP. about He is modest about his achievements.

2 not very large, expensive, important, etc.

VERBS be, seem Our requirements seem fairly modest.

ADV. extremely, very | comparatively, fairly, pretty, quite, rather, relatively | apparently | admittedly He is looking to improve on his admittedly modest achievements so far. | surprisingly

Từ điển WordNet

adj.

marked by simplicity; having a humble opinion of yourself

a modest apartment

too modest to wear his medals

free from pomp or affectation

comfortable but modest cottages

a simple rectangular brick building

a simple man with simple tastes

not offensive to sexual mores in conduct or appearance

Xem thêm: Plan Là Gì

English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: bashful humble plain quiet shy simple unpretentiousant.: arrogant immodest

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Chuyên mục: Hỏi Đáp