FVDP-English-thienmaonline.vnetnamese-Dictionary Và 11 bản dịch khác. Thông tin chi tiết được ẩn để trông ngắn gọn

Bạn đang xem: Moan là gì

rên rẩm · rên rỉ · rên xiết · rền rĩ · ta thán · than phiền · than van · tiếng kêu van · tiếng rền rĩ · tiếng than van · than vãn
Làm sao anh học được cách sống mà không có Liliana? OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

Nếu tôi không làm thế, có thể cô sẽ mất chúng OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
(Ezekiel 3:1-3) Today, for any of us to have the Word of God put in our mouth so as to serve as his message-bearers is a sweet prithienmaonline.vnlege, regardless of all the contents of that Word, even dirges, moaning and wailing.

Tôi sẽ cho nổ rất lớn, ở ngay trên nó… sẽ là Lò phản ứng Hạt nhân, thế cũng không đủ mạnh ted2019 ted2019
simply moaning when your lover caresses you in a way that you enjoy and staying silent when they do something that doesn”t hit the spot will help them learn what you most enjoy. they do something that doesn”t hit the spot will help them learn what you most enjoy.
Cái gã mà yêu cái máy đánh chữ của mình ấy OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Nó ghi là một khi vết ban xuất hiện, thần chết sẽ đến trong vòng # ngày WikiMatrix WikiMatrix

Cậu tìm ra phương thức còn hữu hiệu hơn lsaac Newton nữa… và đó là vấn đề còn lớn hơn thế nữa jw2019 jw2019
The barracks were quiet, but then the silence was The barracks were quiet, but then the silence was broken by my buddy in the adjoining bunk—a Mormon boy, Leland Merrill—who began to moan in pain.

He also said: “Evening and He also said: “Evening and morning and noontime I cannot but show concern and I moan , and hears my voice.”
Không, tôi cần đồ nghề để sửa chữa trục động cơ đã bị hỏng jw2019 jw2019

Xem thêm: Sketchup Là Gì – Sự Hình Thành Và Phát Triển Sketchup

Bao nhiêu ạ?# ngàn cho mỗi tên. # cho tên đã giết anh trai tổng thống Reynold OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

“Our soul has come to abhor the contemptible bread,” they moaned disrespectfully —an indication that they were beginning to ‘draw away from the lithienmaonline.vnng God.’ ‘draw away from the lithienmaonline.vnng God.’

Renowned choreographer Jonte” Moaning , who worked with American R&B artist Beyoncé on her song “Freakum Dress” and has served as a back-up dancer for “Single Ladies”, helped choreograph the group”s music thienmaonline.vndeo for “Be My Baby”. has served as a back-up dancer for “Single Ladies”, helped choreograph the group”s music thienmaonline.vndeo for “Be My Baby”.
Có thể cô ta nhắc cậu về Kayla theo cách nào đó. tâm trí của cậu đang trải qua một cú sốc tinh thần WikiMatrix WikiMatrix

Tìm 99 câu trong 6 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

FVDP-English-thienmaonline.vnetnamese-Dictionary, FVDP-thienmaonline.vnetnamese-English-Dictionary, FVDP thienmaonline.vnetnamese-English Dictionary, LDS, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, ted2019, QED, thienmaonline.vnMT_RnD, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

Mnong mo Mo Yan moai moam moan moan and cry moanful moaningly moat moat and bastions mob mob-cap mobbish mobbishness

Xem thêm: Observable Là Gì – Rxjs Và Reactive Programming

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về thienmaonline.vnChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp