Merchandise là một thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực may mặc và cũng là một trong những thuật ngữ được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về Merchandise là gì trong bài viết sau!

*
*
*
*

Merchandise là gì? Các thông tin cơ bản về merchandise

Nhân viên Merchandises

Đây là vị trí chịu trách nhiệm theo dõi doanh số và hàng hóa tại tài khoản hiện để có thể đạt được mục tiêu bán hàng, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng ở toàn bộ các cấp trong quản lý,.Đảm bảo cho tiêu chuẩn bán hàng và hiển thị được đáp ứng và vượt quá hỗ trợ hành chính cho người quản lý, ghé thăm cửa hàng ngày để kiểm tra sự tuân thủ của cửa hàng và tầm nhìn thương hiệu, báo cáo cho người quản lý doanh số hàng tháng/chi phí theo dõi của từng điều khoản/ngân sách giao dịch tài khoản.

Vừa rồi là những thông tin chia sẻ về merchandise là gì và các thông tin cơ bản về merchandise. Chúc bạn thành công!

Chuyên mục: Hỏi Đáp