PTC Mathcad là gì?

Mỗi ngành công nghiệp có phần mềm cụ thể cho nó.Các nhà phân tích tài chính sử dụng Excel, thiết kế đồ họa sử dụng Adobe, vàcác kỹ sư sử dụng PTCMathcad.Đó là một công cụ quan trọng trong vòng đời của thiết kế.

Bạn đang xem: Mathcad là gì

PTC Mathcad như quyển sách kỹ thuậtmà bạn cần.Đây là giải pháp duy nhất để giải quyết, phân tích, tài liệu và chia sẻ tính toán kỹ thuật thiết yếu và ý định thiết kếcủa bạn.Ký hiệu của nó giống toán học, đơn vị tình báo, và khả năng tính toán mạnh mẽ, được trình bày trong một giao diện dễ sử dụng, cho phép các kỹ sư và đội ngũ thiết kế để nắm bắt và giao tiếp thiết kế và kỹ thuật kiến thức của họ.

Xem thêm: Reflexology Là Gì – Phản Xạ Liệu Pháp Là Gì

“Sử dụng PTC Mathcad,chúng ta có thể vẽ lên các ghi chú tính toán nhanh gấp 2 lần nhưng giá trị thật sự nằm trong các thí nghiệm và sự xác minh. Trung bình, sử dụng PTC Mathcad tốn ít hơn 3 lần thời gian sử dụng với Microsoft Excel, cho thấy một lợi ích rõ ràng về năng suất.”

Về PTC Mathcad Prime

PTC Mathcad Prime mới là mục tiêu của những người dùng cần phải tích hợp PTC Mathcad với các công cụ và quy trình hiện có của họ.Kết hợp một API được viết lại, một hội nhập mạnh mẽ mới với PTC Creo, khả năng xử lý dữ liệu lớn hơn nhiều, và kết nối với một loạt các công cụ của bên thứ 3, PTC Mathcad Prime là khả năng liền mạch lưới vào quy trình kỹ thuật hiện có của bạn.

Xem thêm: Thẻ Jcb Là Gì – Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Vietcombank Jcb

*

PTC Mathcad Prime 3.1 khả năng:

– *NEW* Improved API

– *NEW* Enhanced PTC Creo and PTC Mathcad integration

– *NEW* Integrations with other third-party tools

– *NEW* Large data handling

– *NEW* Hundreds of pre-built engineering worksheets

– Global Definition

– Math in Text

– Templates

– Math Formatting

– Custom Functions

– Advanced Numerics

– Excel Component

– Symbolics

– Solving Capabilites

– Advanced Plotting

Để tối đa hóa đầu tư phần mềm của bạn, mỗi PTC Mathcad Prime 3.1 licenseđi kèm của PTC hỗ trợ toàn cầu, trong đó có một giấy phép PTC Mathcad thứ hai miễn phí cho các nhà sử dụng, cho phép bạn tận hưởng sự tự do để làm việc bên ngoài văn phòng khi cần thiết.Bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào dịch vụ điện thoại để nhận sự hỗ trợ của các chuyên gia từ thứ Hai đến thứ Sáu, website 24/7 hỗ trợ trực tuyến, và Tips PTC Mathcad công nghệ cao.

Lợi ích từ việc liên tục nâng cấp PTC Mathcad: nâng cao năng suất, các gói dịch vụ, và một thành viên vàng miễn phí Chương trình giảm giá độc quyền với DELL, 3Dconnexion và nhiều hơn nữa!

Chuyên mục: Hỏi Đáp