Nghỉ thai sản (tiếng Anh: Maternity Leave) là thời gian nghỉ việc hợp lệ trong thời kì sinh sản của người lao động nữ.

Bạn đang xem: Maternity là gì

Nghỉ thai sản (Maternity Leave) (Ảnh: Divinely Different)

Nghỉ thai sản (Maternity Leave)

Nghỉ thai sản – danh từ, trong tiếng Anh được gọi làMaternity Leave.

Nghỉ thai sản là khoảng thời gian nghỉ việc được hợp lệ cho người lao động là nữ giới, được người quản lí lao động cho phép để sinh và chăm sóc con sau khi sinh. Nghỉ thai sản có thể kéo dài từ vài tuần đến một khoảng thời gian vài tháng theo qui định của pháp luật. Nghỉ thai sản có thể được trả hoặc không được trả lương tùy theo chính sách. (Theo Business Dictionary)

Qui định ở Việt Nam về nghỉ thai sản

1. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo qui định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Xem thêm: Nhân Viên Mới Nên Hiểu Quá Trình Tập Sự/ Thử Việc ( Probation Là Gì

3. Hết thời gian nghỉ thai sản theo qui định, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động.

4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo qui định, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉít nhất được 04 tháng nhưng người lao động phải báo trước, được người sử dụng lao động đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động.

Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo qui định của pháp luật về bảo hiểm xãhội.

Xem thêm: Bảo Hành Tiếng Anh Là Gì, Tra Từ Thời Hạn Bảo Hành

5. Lao động nam khi vợ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, lao động nữ mang thai hộ và người lao động là người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo qui định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Bảo đảm việc làm cho lao động nghỉ thai sản

Lao động được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo qui định mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích so với trước khi nghỉ thai sản; trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản. (Theo Bộ luật Lao động năm 2019)

Chuyên mục: Hỏi Đáp