Lũy kế giá trị thanh toán là gì? – Lũy kế là một trong những thuật ngữ cơ trong lĩnh vực kinh doanh. Vậy lũy kế gì, cách xác định lũy kế như thế nào? Lũy kế giá trị thanh toán là gì? Lỗ lũy kế là gì? Khi nào ta cần phải ghi nhận khoản lỗ lũy kế?

*

(Hình ảnh: Lũy kế giá trị thanh toán là gì?)

1/ Lũy kế và lũy kế giá trị thanh toán

– Lũy kế (Cummulative) là số liệu tổng hợp trước đó được đưa vào tính tiếp trong phần hoạch toán kế tiếp.

Bạn đang xem: Lũy kế là gì

Cách xác định lũy kế: Lũy kế = Phát sinh trong kỳ + Lũy kế các tháng trước

Ví dụ: Lũy kế quý I là 3 triệu, quý II là -2 triệu, quý III là 4 triệu, quý IV là -1 triệu.

Vậy lũy kế cả năm là: 3 + (-2) + 4+ (-1) = 4 triệu đồng.

Giả sử, tháng trước doanh nghiệp bạn nợ 6 triệu, tháng sau nợ 4 triệu. Tổng nợ cả hai tháng gộp lại là 10 triệu. Vậy ta gọi số nợ của tháng trước là lũy kế của tháng sau. 

– Luỹ kế giá trị thanh toán bao gồm 2 phần là lũy kế thanh toán tạm ứnglũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành.

Lũy kế thanh toán tạm ứng = Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước – Chiết khấu tiền tạm ứng + Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này

Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành = Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước + Chiết khấu tiền tạm ứng + Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này

⇒ Lũy kế giá trị thanh toán = Lũy kế thanh toán tạm ứng + Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành

Bạn đang xem: Lũy kế giá trị thanh toán là gì?

2/ Lỗ lũy kế

Lỗ lũy kế được hiểu là sự suy giảm về giá trị tài sản.

Xem thêm: Selenium Là Gì – Bài 1: Giới Thiệu Về Selenium

Sự suy giảm về giá trị tài sản được hiểu là giá trị được ghi trên sổ sách kế toán nhiều hơn giá trị thu hồi (giá trị thực ) của tài sản đó. Khi có sự suy giảm giá trị tài sản xảy ra ta cần ghi nhận một vài khoản lỗ lũy kế. 

Ví dụ: Doanh nghiệp mua máy móc thiết bị sử dụng cho sản xuất với thời gian khấu hao là 5 năm. Tuy nhiên, đến năm thứ 3 tài sản khấu hao hết giá trị sử dụng. Như vậy, ta cần ghi nhận lỗ lũy kế, qua đó có thể hiểu được trong thời gian sử dụng tài sản đã hao mòn như thế nào và cách tính khấu hao dường như không phù hợp trong nhiều trường hợp.

Lỗ lũy kế = Giá trị ghi trên sổ của CGU – giá trị thu hồi của CGU.

Trong đó CGU là một khối đơn vị sinh ra tiền

Lưu ý: Nếu không tính được giá trị thu hồi của một tài sản riêng lẻ thì nên tính giá trị thu hồi của toàn bộ CGU và xác định lỗ lũy kế cho toàn bộ CGU. Lỗ lũy kế của CGU sau đó phải được phân bổ cho từng tài sản.

Xem thêm: Bidv Là Ngân Hàng Gì – Tên Ngân Hàng Bidv Bằng Tiếng Anh

*

Bài viết: Lũy kế giá trị thanh toán là gì?

Có thể bạn quan tâm: Khung thời gian khấu hao TSCĐ mới nhất theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính.

Chuyên mục: Hỏi Đáp