FVDP-Vietnamese-English-Dictionary Và 3 bản dịch khác. Thông tin chi tiết được ẩn để trông ngắn gọn
Truy cập ngày 22 tháng 4 năm 2014. ^ Lillian Tindyebwa Lưu trữ ngày 17 tháng 5 năm 2014, tại Wayback Machine., ugandafaithwritersassociation.blogspot.com.

Uffizi bao gồm các văn phòng hành chính và Archivio di Stato, kho lưu trữ của nhà nước.

Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 12 năm 2014. ^ Joëlle Farchy (1999) La Fin de l”exception culturelle ? culturelle ?

Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 4 năm 2017. ^ “Captain America: Civil War trailer nears 100 million views in 24 hours”.
Commission Regulation (EC) No # permits only new machinery and equipment to be eligible for support in the processing and marketing sector; a possibility of having recourse to second-hand equipment under certain circumstances is warranted WikiMatrix WikiMatrix

Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 5 năm 2011. ^ “Shigeru Ban named 2014 Pritzker Prize Winner”.
That” s why men get frustrated…… when we see women reading articles…… like ” Where to Meet Men. ” OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Cloud MemoryStore – Lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ được quản lý dựa trên Redis.

Việc lưu trữ sẽ kết thúc tất cả các giao dịch và ngừng phân phát quảng cáo.

Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 1 năm 2006. ^ “Rise in estuarine crocodile populations in Bhitarkanika, Odisha”. zeenews.india.com.

Bạn đang xem: Lưu trữ tiếng anh là gì

Xem thêm: Cử Tri Là Gì – Phần 3: Cử Tri Và Danh Sách Cử Tri

Xem thêm: Vuong Quốc Sao – Tải Game Vương Quốc Sao Miễn Phí

Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 11 năm 2010. ^ “Seating positions at N. Korea”s national event show power shifts”.

Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 8 năm 2015. ^ “High By The Beach (Explicit): Lana Del Rey” (bằng tiếng Pháp).
To ensure overall consistency between the activities of approved operators’ organisations, the types of measures that are eligible for Community financing and those that are ineligible should be laid down WikiMatrix WikiMatrix
Ví dụ tính năng Add or Remove Programs được lưu trữ tại appwiz.cpl trong thư mục SYSTEM32.

Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 8 năm 2017. ^ “Atom: Nordkorea legt detaillierten Plan für Raketenangriff Richtung Guam vor – WELT”.

Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 10 năm 2011. ^ “Christian Louboutin explains why women love shoes”.

Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 11 năm 2008. ^ “Appendix B: Netsh Command Syntax for the Netsh Firewall Context”.

Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 6 năm 2012. ^ a ă “Area, population, registered voters and employees of municipalities, 2008 – 2009” (PDF). employees of municipalities, 2008 – 2009” (PDF).
Tìm 960 câu trong 44 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

KDE40.1, MicrosoftLanguagePortal, FVDP-Vietnamese-English-Dictionary, GlosbeResearch, GlTrav3, enwiktionary-2017-09, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, ted2019, QED, support.google, GlosbeMT_RnD, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

lưu thông Lưu Tri Viễn lưu trình lưu trú lưu truyền lưu trữ lưu trữ đệm thư viện ứng dụng lưu trữ thuộc tính lưu trữ viên lưu tự động Lưu Vĩnh Phúc lưu vong lưu vực Lưu vực lưu vực sông

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về GlosbeChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp