New furniture is often protected by loose covers, which, sadly, are not included in the regulations.

Bạn đang xem: Loose furniture là gì

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên thienmaonline.vn thienmaonline.vn hoặc của thienmaonline.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
As the regulations will deal with coverings, will they apply to curtains, drapes, loose covers and other items within the home that use similar materials?
Only a part of household furnishing fabrics are used in the making up of furniture; part is used for loose covers and similar things.
We are talking about a match test that will apply to both loose covers and covers that come already fitted to the furniture.
If loose covers flame, the original material will give no protection against the flame reaching dangerous filling.
I am concerned about the re-covering of furniture either professionally or by the use of furnishing fabrics that are used in the home, including the use of loose covers.

*

someone who works to protect the environment from the damaging effects of human activity

Về việc này

Xem thêm: Google console là gì ? cách sử dụng google search console

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của thienmaonline.vn thienmaonline.vn vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.
Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập thienmaonline.vn English thienmaonline.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng

Xem thêm: Phenomenon Là Gì – Phân Biệt Cách Dùng Phenomenon, Phenomena

{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp