Trong kinh tế học, lợi tức dùng để chỉ chung về những khoản lợi nhuận (lãi, lời) thu được khi đầu tư, kinh doanh hay tiền lãi thu được do cho vay hoặc gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Bạn đang xem: Lợi tức là gì

Trong các trường hợp khác nhau, thì lợi tức có tên gọi khác nhau, trong đầu tư chứng khoán, lợi tức có thể gọi là cổ tức, trong tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi kỳ hạn, nó gọi là lãi hay tiền lãi, còn trong các hoạt động đầu tư kinh doanh khác, lợi tức có thể gọi là lợi nhuận, lời…

Để tìm hiểu rõ hơn về các loại lợi tức trước hết chúng ta phải hiểu rõ lợi tức là gì?

Xem nhanh

Lợi tức là gì?Các loại lợi tức trên thị trường hiện nay

Lợi tức là gì?

Lợi tức là một khái niệm được xét dưới hai góc độ: góc độ của người cho vay và góc độ của người đi vay.

*
*
*
*

Lợi tức trên cơ sở chiết khấu ngân hàng

Để tính được lợi tức phải chuyển số tiền chênh lệch đó sang tỷ lệ phần trăm hàng năm. Trường hợp này, lợi tức sẽ được tính bằng công thức đơn giản là khoản chiết khấu chia cho mệnh giá, nhân với 360 và sau đó chia cho số ngày còn lại đến khi đáo hạn.

Xem thêm: Bio Là Gì – Nghĩa Của Từ Biography

Lợi tức theo thời gian nắm giữ

Lợi tức theo thời gian nắm giữ là loại lợi tức được tính trên cơ sở thời gian nắm giữ. Vì vậy, không cần phải biết chính xác số ngày như cách tính lợi tức chiết khấu ngân hàng.

Xem thêm: Nợ Xấu Là Gì – Nợ Xấu Có Những Cấp độ Nào

Lợi tức hiệu dụng năm

Đây là loại lợi tức có thể cung cấp cách tính lợi tức chính xác hơn, đặc biệt là khi có sẵn các cơ hội đầu tư thay thế áp dụng việc tính lãi suất kép. Lúc này lãi kép chính là lãi thu được từ lãi.

Chuyên mục: Hỏi Đáp