*

Lợi nhuận thuần là gì ?

Lợi nhuận thuần là gì và cách tính lợi nhuận thuần như thế nào, bài viết sau đây sẽ chia sẽ cho các bạn để các bạn nắm vững hơn về các khái niệm có phần liên quan tới lợi nhuận từ đó hoạch định những chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình tài chính của công ty

*

Tìm hiểu về lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần là gì ?

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là khoản lợi thu được từ hoạt động kinh doanh thuần của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là khoảng chênh lệch của doanh thu thu được trong kỳ sau khi trừ đi tất cả các khoản chi phí phát sinh trong kỳ, bao gồm cả giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa tiêu thụ được.

Bạn đang xem: Lợi nhuận thuần là gì

Công thức tính lợi nhuận thuần

*

Công thức tính lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán + (Doanh thu hoạt động tài chính – Chi phí tài chính) – (Chi phí bán hàng + chi phí quản lý doanh nghiệp)

Hoặc:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần – Giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa tiêu thụ được trong kỳ.

Xem thêm: Tải Minecraft Miễn Phí, ‎minecraft Trên App Store

Trong đó:

 Doanh thu thuần: là khoản doanh thu thu được từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ sau khi đã trừ các khoản giảm trừ như: các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu.Giá vốn hàng bán: được hiểu một cách đơn giản nhất là toàn bộ chi phí để tạo ra sản phẩm. Chi phí liên quan đến giá vốn hàng bán bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí vận chuyển.Doanh thu hoạt động tài chính: bao gồm lãi cho thuê tài chính, tiền lãi từ việc cho vay vốn, các khoản thu phát sinh từ tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp.Chi phí tài chính: là những khoản chi phí chi cho trong hoạt động tài chính

Các chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận thuần

*

Các chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận thuần

Các chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận thuần (Net profit margin ratio) hay òn được gọi là tỉ suất doanh lợi hay tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu. Các chi tiêu này thể hiện khả năng sinh lời trên doanh thu của doanh nghiệp, một doanh nghiệp nếu có tỉ suất lợi nhuận thuần cao sẽ có vị thế cạnh tranh trong việc kiểm soát chi phí so với những doanh nghiệp khác. Đây cũng là chỉ tiêu trên báo cáo tài chính mà các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp đều rất quan tâm. Công thức tính tỉ suất lợi nhuận thuần sẽ là :

 Tỉ suất lợi nhuận thuần = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần

Chỉ tiêu này không chỉ giúp ích cho các chủ sở hữu doanh nghiệp mà còn rất có giá trị đối với những chủ đầu tư để đánh giá về khả năng sinh lời từ đó đưa ra quyết định đầu tư vào doanh nghiệp. Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận thuần cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp nhà cung cấp tín dụng đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay và từ đây họ sẽ đánh giá khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp. Bên cạnh đó với chỉ tiêu này các nhà quản trị doanh nghiệp có thể kiểm soát trực tiếp vấn đề chi phí và là kết quả của các quyết định quản lý.

Xem thêm: Foundation Là Gì – Những ý Nghĩa Của Foundation

Trên đây là những kiến thức cơ bản về lợi nhuận thuần, hy vọng rằng những thông tin trên bài viết sẽ giúp cho bạn tìm được lời giải đáp cho câu hỏi lợi nhuận thuần là gì cũng như xác định được tầm quan trọng của lợi nhuận thuần đối với doanh nghiệp để có những định hướng phát triển trong tương lai.

Chuyên mục: Hỏi Đáp