* danh từ- sự chạm, sự tiếp xúc=our troops are in contact with the enemy+ quân ta đã chạm với quân địch=point of contact+ điểm tiếp xúc- (toán học) tiếp điểm- (điện học) sự cho tiếp xúc; chỗ tiếp xúc (hai dòng điện); cái ngắt điện, cái công tắc ((cũng) contact piece)=to break contact+ cắt điện, ngắt điện- sự tiếp xúc, sự giao thiệp, sự gặp gỡ, sự giao dịch, sự đi lại, sự lui tới=to be in contact with someone+ giao thiệp với ai, tiếp xúc với ai- (số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cơ hội gặp gỡ, cơ hội làm quen- người đầu mối liên lạc- (y học) người có thể truyền bệnh (vì đã tiếp xúc với người bệnh)!to come in (into) contact with- tiếp xúc với, giao thiệp với!out of contact- không có quan hệ gì, không gần gũi, không tiếp xúc!to lose contact with- mất bóng (ai); đứt liên lạc với (ai); không gặp (ai)* ngoại động từ- cho tiếp với, cho tiếp xúc với

Bạn đang xem: Liên hệ tiếng anh là gì

Probably related with:

EnglishVietnamese

Xem thêm: độc Lập Là Gì – Cách để Trở Nên độc Lập Kèm ảnh

contact
biết ; bám sát ; báo ; bạ ; bắt liên lạc ; bắt được liên lạc ; chạm nhẹ ; chạm ; chủ động liên lạc với ; cách để liên lạc với ; có thể liên lạc ; có tấn công ; có địch ; cậu hợp tác ; dây ; dưới cát ; dạy ; fowler ; giao tiếp ; gì nè ; gặp tên ; gặp ; gọi cho ; gọi ; hãy báo cáo ; hãy báo ; hãy liên hệ với ; hãy liên hệ ; hãy liên lạc với ; hòa hợp ; hệ ; họ liên quan ; hỏi ông ; khởi động ; kiếm ; kết nối ; liên hệ với chúng ; liên hệ với ; liên hệ ; liên kết với ; liên lạc bằng ; liên lạc gì ; liên lạc viên ; liên lạc với anh ; liên lạc với ; liên lạc ; liên lạc được với ; liên lạc được ; liên ; liện lạc với ; lạc với ; lạc ; lạc được với ; manh mối ; muốn gặp ; môn ; mất liên lạc ; mối liên hệ ; mối liên lạc ; mối quan hệ ; một liên lạc viên ; mở công tắc ; mở ; mục tiêu ; người có ; người liên lạc ; nên ; nói với ; nơi ; nằm xuống ; nối mạch ; nữ ; quen ; quen được ; quân địch ; sierra ; thuận xong ; thông tin ; tiếp cận ; tiếp xúc với ; tiếp xúc ; tiếp xúc đó ; tiếp ; trán ; tác ; tấn công ; va chạm ; xúc với ; xúc ; đã liên lạc với ; để liên lạc ; đụng ; ̀ liên ;

Xem thêm: Pmf Là Gì – What Are Protected Management Frames

biết ; bám sát ; báo ; bạ ; bắt liên lạc ; bắt được liên lạc ; chạm nhẹ ; chạm ; chủ động liên lạc với ; cách để liên lạc với ; có thể liên lạc ; có tấn công ; có địch ; cậu hợp tác ; dây ; dưới cát ; dạy ; fowler ; giao tiếp ; gì nè ; gặp tên ; gặp ; gọi cho ; gọi ; hãy báo cáo ; hãy báo ; hãy liên hệ với ; hãy liên hệ ; hãy liên lạc với ; hòa hợp ; hệ ; họ liên quan ; hỏi ông ; khởi động ; kiếm ; kết nối ; liên hệ với chúng ; liên hệ với ; liên hệ ; liên kết với ; liên lạc bằng ; liên lạc gì ; liên lạc viên ; liên lạc với anh ; liên lạc với ; liên lạc ; liên lạc được với ; liên lạc được ; liên ; liện lạc với ; lạc với ; lạc ; lạc được với ; manh mối ; muốn gặp ; môn ; mất liên lạc ; mối liên hệ ; mối liên lạc ; mối quan hệ ; mối ; một liên lạc viên ; mở công tắc ; mở ; người có ; người liên lạc ; nhóc ; nên ; nói với ; nơi ; nắm ; nằm xuống ; nối mạch ; nối ; nữ ; p ; quen ; quen được ; quân địch ; sierra ; t liên ; thuận xong ; thâ ; thông tin ; thương ; tiêu ; tiếp cận ; tiếp xúc với ; tiếp xúc ; tiếp xúc đó ; tiếp ; trán ; tác ; tươ ; tấn công ; va chạm ; vơ ; xúc với ; xúc ; đã liên lạc với ; để liên lạc ; đệ ; đụng ; ̀ liên ; ́ p ; ́ t liên ;

Chuyên mục: Hỏi Đáp

.tags a {
color: #fff;
background: #909295;
padding: 3px 10px;
border-radius: 10px;
font-size: 13px;
line-height: 30px;
white-space: nowrap;
}
.tags a:hover { background: #818182; }

#footer {font-size: 14px;background: #ffffff;padding: 10px;text-align: center;}
#footer a {color: #2c2b2b;margin-right: 10px;}