Vicarious Liability là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Vicarious Liability – Definition Vicarious Liability – Doanh nghiệp nhỏ Luật doanh nghiệp nhỏ

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Vicarious Liability
Tiếng Việt Trách nhiệm liên đới
Chủ đề Doanh nghiệp nhỏ Luật doanh nghiệp nhỏ
Tên gọi khác Trách nhiệm gián tiếp

Định nghĩa – Khái niệm

Vicarious Liability là gì?

Là tình huống trong đó một bên phải chịu trách nhiệm một phần cho các hành động trái pháp luật của bên thứ ba. Bên thứ ba cũng mang phần trách nhiệm của mình. Trách nhiệm liên đới có thể phát sinh trong các tình huống mà một bên được cho là chịu trách nhiệm (và có quyền kiểm soát) bên thứ ba và không cẩn thận trong việc thực hiện trách nhiệm đó và thực hiện quyền kiểm soát đó.

Bạn đang xem: Liable là gì

Vicarious Liability là Trách nhiệm liên đới.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Doanh nghiệp nhỏ Luật doanh nghiệp nhỏ.

Ý nghĩa – Giải thích

Vicarious Liability nghĩa là Trách nhiệm liên đới.

Xem thêm: Illuminati Là Gì – Hội Soi Sáng Illuminati Và Vấn đề Tâm

Trách nhiệm pháp lý là một hình thức của một trách nhiệm thứ cấp nghiêm ngặt phát sinh theo học thuyết pháp luật chung của cơ quan, trả lời cấp trên, trách nhiệm của cấp trên đối với các hành vi của cấp dưới của họ hoặc, theo nghĩa rộng hơn, trách nhiệm của bất kỳ bên thứ ba nào có “quyền, khả năng hoặc nghĩa vụ kiểm soát” các hoạt động của người vi phạm. Nó có thể được phân biệt với trách nhiệm đóng góp, một hình thức trách nhiệm thứ cấp khác, bắt nguồn từ lý thuyết tra tấn trách nhiệm doanh nghiệp bởi vì, không giống như vi phạm đóng góp, kiến thức không phải là một yếu tố của trách nhiệm gián tiếp. Luật pháp đã phát triển quan điểm rằng một số mối quan hệ theo bản chất của họ yêu cầu người lôi kéo người khác chấp nhận trách nhiệm đối với hành động sai trái của những người khác. Mối quan hệ quan trọng nhất như vậy cho các mục đích thực tế là của chủ nhân và nhân viên.

Definition: Vicarious liability is a situation in which one party is held partly responsible for the unlawful actions of a third party. The third party also carries his or her own share of the liability. Vicarious liability can arise in situations where one party is supposed to be responsible for (and have control over) a third party and is negligent in carrying out that responsibility and exercising that control.

Xem thêm: Tải Game Subway Surfers

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Ví dụ, một người sử dụng lao động có thể phải chịu trách nhiệm cho những hành động bất hợp pháp của nhân viên, chẳng hạn như quấy rối hoặc phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Người chủ cũng có thể phải chịu trách nhiệm nếu một nhân viên vận hành thiết bị hoặc máy móc theo cách cẩu thả hoặc không phù hợp dẫn đến thiệt hại về tài sản hoặc thương tích cá nhân.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Vicarious Liability Borrowed Servant Rule DefinitionUnderstanding Liability InsuranceHow Investors can Perform Due Diligence on a CompanyTrumponomicsMultiple Employer Plan (MEP)Grandfather ClauseTrách nhiệm liên đới tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Doanh nghiệp nhỏ Luật doanh nghiệp nhỏ Vicarious Liability là gì? (hay Trách nhiệm liên đới nghĩa là gì?) Định nghĩa Vicarious Liability là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Vicarious Liability / Trách nhiệm liên đới. Truy cập sotaydoanhtriđể tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Chuyên mục: Hỏi Đáp