Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

liability

*

liability /,laiə”biliti/ danh từ trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ pháp lýliability for military service: nghĩa vụ tòng quân (số nhiều) tiền nợ, khoản phải trảto be unable to meet one”s liabilities: không có khả năng trả nợ (+ to) khả năng bị, khả năng mắc, nguy cơliability error: khả năng mắc sai lầmliability to accidents: khả năng xảy ra tai nạn cái gây khó khăn trở ngại; cái của nợ, cái nợ đời
có thểđược phépkhoản phải trảnghĩa vụjoint liability: nghĩa vụ chungliability to duty: nghĩa vụ đóng thuếseveral liability: nghĩa vụ riêng (từng bên)phảiliability to duty: phải đóng thuếtrách nhiệmjoint and several liability: trách nhiệm chung và liên đớijoint liability: trách nhiệm chungliability law: luật trách nhiệm pháp lýlimited liability: trách nhiệm hữu hạnlimited liability partnership: công ty trách nhiệm hữu hạnseveral liability: trách nhiệm riêngLĩnh vực: xây dựngbảo phápLĩnh vực: toán & tincó khả năngLĩnh vực: giao thông & vận tảikhoản nợemployer”s liability insurancebảo hiểm tai nạn lao độngoverdue liabilitynợ quá hạnprolonged liabilitynợ để kéo dàiunprovided liabilitynợ không có bảo đảmbổ phậncủa nợgánh nặngkhoản nợaccrued liability: khoản nợ tồn đọngliability account: tài khoản nợreserve liability: khoản nợ dự trữreserve liability: khoản nợ tồn trữtài sản nợtrách nhiệm pháp lýtrách nhiệm pháp lỳtrái vụabsolute liabilitytrách nhiệm (bồi thường) tuyệt đốiasser and liability statementbảng cân đối tài sản và công nợassets and liability statementbảng tổng kết tài sản có và nợbank liabilitysự cam kết (cho vay) của ngân hàngbear the legal liability (to …)chịu trách nhiệm luật phápcapital liabilitynợ vốncarrier liabilitytrách nhiệm của người nhận chởcash to current liability ratiotỉ suất tiền mặt và nợ lưu độngcivil liabilitytrách nhiệm dân sựcivil liability insurancebảo hiểm trách nhiệm dân sựcollective liabilitytrách nhiệm tập thểcommercial liabilitytrách nhiệm thương vụconditional liabilitysự nhận lãnh trách nhiệm có điều kiệncontingent liabilitynợ bất ngờcontingent liabilitynợ có thể cócontingent liabilitynợ không xác địnhcontingent liabilitynợ phát sinh. criminal liabilitytrách nhiệm hình sựcross liabilitytrách nhiệm hỗ tươngcross liabilitytrách nhiệm lẫn nhaucross liabilitytrách nhiệm tréodamage liabilitytrách nhiệm (dân sự) đối với những thiệt hại đã gây radeferred liabilitytrách nhiệm hậu cứudeferred liabilitytrách nhiệm hậu xétdeflection of tax liabilityđổi trách nhiệm nộp thuếdeflection of tax liabilitysự chuyển trách nhiệm nộp thuếderived liabilitytrách nhiệm chia ra bồi thườngdisclaimer of liabilitysự bác khướcdisclaimer of liabilitysự không nhận trách nhiệm o trách nhiệm pháp lý o tiền nợ, khoản phải trả § aggregate liability : tổng kết các khoản cam kết § employer’s liability : trách nhiệm của chủ với tai nạn lao động § joint liability : trách nhiệm chung, nghĩa vụ chung § several liability : trách nhiệm riêng, nghĩ vụ riêng (từng bên)

Từ điển chuyên ngành Pháp luật

Liability: Trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ tài chánh, nợ + Absolute Liability: Trách nhiệm tuyệt đối đối với hành vi phạm tội cho dù không cố ý + Joint Liability: Trách nhiệm liên đới –Hai hay nhiều người cùng chịu trách nhiệm cho một sự kiện hay hành động gây thiệt hại cho bên thứ ba. + Limited Liability: Trách nhiệm hữu hạn –Trách nhiệm được giới hạn bởi luật pháp hay hợp đồng của các bên. Ví dụ, trách nhiệm tài chính của các đối tác trong doanh nghiêp bị giới hạn bởi số tiền đầu tư vào doanh nghiệp. + Several Liability: Trách nhiệm cá nhân của từng người + Strict Liability: Trách nhiệm hoàn toàn đối với vi phạm luật. –Có thể biện hộ cho sự vắng mặt và sơ suất ở một mức độ nào đó đối với vi phạm này. + Vicarious liability: Trách nhiệm gián tiếp –Trách nhiệm pháp lý của một người đối với hành vi của người khác, thường liên quan đến trách nhiệm của người chủ khi nhân viên phạm lỗi trong thời gian làm việc.

Thuật ngữ lĩnh vực Bảo hiểm

Liability

Trách nhiệm

*

*

*

liability

Từ điển Collocation

liability noun

1 responsibility

ADJ. full | legal

VERB + LIABILITY have They have no legal liability for damage to customers” possessions. | accept, acknowledge, admit, assume | deny

PREP. ~ for They have denied liability for the accident.

2 liabilities: money owed

ADJ. substantial | financial, tax an assessment of the company”s financial liabilities

VERB + LIABILITY have | take on, take over He wants to know the precise amount of the liabilities he is taking over. | cover, discharge, meet There is enough money to cover existing liabilities. | reduce

PREP. ~ to The company has liabilities to its employees.

Từ điển WordNet

n.

Bạn đang xem: Liability là gì

the state of being legally obliged and responsiblethe quality of being something that holds you back

Bloomberg Financial Glossary

负债|法律责任负债;法律责任A financial obligation, or the cash outlay that must be made at a specific time to satisfy the contractual terms of such an obligation.

Xem thêm: Giấy Phù Hiệu Xe Tải Là Gì Và Tại Sao Phải Lắp Phù Hiệu Xe Tải?

Investopedia Financial Terms

Acompany”s legal debts or obligationsthat arise during the course of business operations. Liabilities are settled over time throughthe transfer of economic benefits including money,goods or services.

Xem thêm: Cond Là Gì – Bạn Biết Gì Về Cond Ds

Recorded on the balance sheet (right side),liabilities include loans, accounts payable, mortgages, deferred revenues and accrued expenses.Liabilities are a vital aspect of a company”s operationsbecause they are used to finance operations and pay for large expansions. They can also make transactions between businesses more efficient. For example,the outstanding money that a companyowes to itssuppliers would be considered a liability. Outside of accounting and financethis termsimply refers to any money or service that is currently owed to another party.One form ofliability, for example, would be the propertytaxes that a homeowner owes to the municipal government. Current liabilities are debts payable within one year, while long-term liabilities are debts payable over a longer period.
Accounts Payable – APBalance SheetContingent LiabilityCurrent LiabilityDebtLiability InsuranceLiability SwapLimited LiabilityOnerous ContractTax Liability

Chuyên mục: Hỏi Đáp