Elly Quan (Quan Thi Hanh Mai)

, Business Development Management Trainee at Blitz IT Consultant Singapore

Bạn đang xem: Lệnh phiếu là gì

*

Kỳ phiếu v lệnh phiếu

1. …Trong quá trình soạn thảo dự án Luật Các công cụ chuyển nhượng, có nhiều ý kiến khác nhauvề tên gọi của các công cụ được điều chỉnh trong Luật như: hối phiếu, lệnh phiếu hoặc hốiphiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ; hoặc hối phiếu và kỳ phiếu. Về nguyên tắc, tên gọi các công cụphải phù hợp với bản chất của công cụ, tập quán sử dụng tên gọi các công cụ này trong hoạtđộng thương mại, ngân hàng và phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc sử dụng tên gọi của cáccông cụ trong Luật là hối phiếu (bill of exchange), kỳ phiếu (promissory note) và séc (check) làphù hợp hơn vì các lý do sau đây: Thứ nhất, thuật ngữ “hối phiếu” để chỉ “bill of exchange” và“séc” để chỉ “check” là hoàn toàn phù hợp với bản chất của công cụ này, thông lệ quốc tế và tậpquán gọi tên các công cụ này trong hoạt động thương mại, ngân hàng, tài chính ở nước ta;Thứ hai, việc sử dụng thuật ngữ “kỳ phiếu” để chỉ “promissory note”thay cho thuật ngữ “lệnh phiếu” là phù hợp với bản chất của loại côngcụ này.

Xem thêm: Citadel Là Gì – Citadel Có Nghĩa Là Gì

Xem thêm: Elaborate Là Gì – Elaborate Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Vì về bản chất, kỳ phiếu thực chất là cam kết thanh toán một số tiền nhất định củangười phát hành (hay nói cách khác kỳ phiếu là camkết nhận nợ và hứa sẽ thanh toán), do vậy,việc sử dụng tên gọi “lệnh phiếu” như Pháp lệnh Thương phiếu, Luật Thương mại cho loại côngcụ chỉ chứa đựng cam kết thanh toán là không phù hợp; Thứ ba, việc sử dụng tên gọi “hốiphiếu”, “kỳ phiếu” không tạo ra sự mâu thuẫn, khác biệt giữa các quy định pháp luật khác nhau.Cụ thể, tên gọi “lệnh phiếu” chỉ được sử dụng trong Luật Thương mại và Pháp lệnh Thươngphiếu và các quy định liên quan đến tên gọi lệnh phiếu sẽ bị huỷ bỏ khi Luật Thương mại mới vàLuật Các công cụ chuyển nhượng được ban hành thay thế cho Luật Thương mại cũ và Pháp lệnhThương phiếu; Thứ tư, việc thay đổi tên gọi các công cụ không ảnh hưởng đến việc sử dụng cáccông cụ trên này trên thực tế, vì thuật ngữ “lệnh phiếu” chưa thực sự đi vào cuộc sống vì cácvăn bản quy phạm pháp luật về các loại công cụ này đã được ban hành nhưng chưa được thựchiện trên thực tế; Thứ năm, việc sử dụng tên gọi của các công cụ là hối phiếu, kỳ phiếu và séccũng phù hợp với thông lệ quốc tế, trách được nhầm lẫn có thể xảy ra khi dịch tên các công cụnày ra tiếng nước ngoài như khi sử dụng thuật ngữ “hối phiếu đòi nợ”, “hối phiếu nhận nợ”.Tuy nhiên, việc sử dụng tên gọi “kỳ phiếu” có thể gây nhầm lẫn với một loại trái phiếu có kỳ hạndo các ngân hàng thương mại phát hành để huy động vốn cũng được gọi tên là kỳ phiếu. Chúngtôi cho rằng nhầm lẫn này có thể khắc phục bằng việc sử dụng tên gọi chính xác hơn cho loạitrái phiếu ngân hàng này như trái phiếu ngân hàng (nếu thời hạn từ 01 năm trở nên) hoặc tínphiếu ngân hàng (nếu thời hạn thanh toán dưới 01 năm). Mặt khác, về bản chất, trái phiếu, tínphiếu ngân hàng cũng là một loại kỳ phiếu đặc biệt do các ngân hàng phát hành để huy độngvốn…

Chuyên mục: Hỏi Đáp