Tổng hợp Cách dùng lead to/ lead to + verb/ V hay Ving… Lead to trong tiếng Anh thường mang ý nghĩa phổ biến đó là “dẫn đến” và thường được sử dụng trong cả giao tiếp tiếng Anh hằng ngày và trong văn viết. Vì vậy nắm rõ được kỹ thuật sử dụng của điểm ngữ pháp này sẽ cải thiện được khả năng tiếng Anh của bạn cũng như giúp ghi trọn điểm trong các bài kiểm tra.

*
*
*
*
*
*

Cấu trúc lead to something
Do đó với nhiều trường hợp, nếu thay thế “lead to” vào vị trí của “contribute to” trong câu thì sẽ dẫn đến ý nghĩa của câu ít nhiều sẽ thay đổi.

Bạn đang xem: Lead to là gì

Ví dụ:

Your irresponsible actioncontributed tothis issue. (Hành động thiếu trách nhiệm của bạn đã góp phần tạo nên vấn đề này.)Your irresponsible actionled tothis issue. (Hành động thiếu trách nhiệm của bạn đã tạo nên vấn đề này.)

Chúng ta có thể nhận thấy rằng câu thứ hai thì lỗi của người đang được nhắc đến là nặng hơn. Tuy nhiên, cả hai câu trên đều mang nghĩa buộc tội người đang được nhắc đến.

4. Bài tập vận dụng lead to

Bài 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

The fact that she stayed up all night to take care of her mother leads to ________If you don’t pay attention in class, this will lead to ____________Closing small businesses due to the pandemic led to ________________I’m afraid your underperformance will lead to ___________________My mother says it all the time that hard work leads to ___________________Đáp án bài tập 1Her Exhaustion The Next Morning.Not Being Able To Understand The Lesson.Unemployment For Thousands Of Workers.The Fall Of Our Team’s Overall Performance.Success.

Bài 2: Điền cấu trúc attribute to or lead to ở dạng thích hợp

This is not my fault alone, his and her actions all 1.________ the problem.

Don’t blame others for your mistakes, admit what you did 2.________ the accident.

Xem thêm: Root Là Gì – Nghĩa Của Từ Root

Susie’s effort 3. ___________ the team’s victory.

I don’t want to admit that but his decision alone 4. ________ our success in this deal.

The boss realized that his employee’s ideas do not only 5. _________ the company’s success but, in fact, 6. ___________ it.

Xem thêm: Nominal Là Gì

Đáp án bài tập 2contribute toled tocontributed toleads tocontribute tolead to

Trên đây là toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng anh cần có cơ bản nhất, lưu ý cũng như cách sử dụng lead to trong tiếng Anh và phân biệt với các cấu trúc khác thường dễ gây nhầm lẫn. Hi vọng qua bài viết từ tienganhduhochôm nay đã giúp các bạn thành thạo được cách sử dụng lead to.

Chuyên mục: Hỏi Đáp