Kinh tế môi trường (tiếng Anh: Environmental Economics) là một lĩnh vực kinh tế học nghiên cứu tác động tài chính của các chính sách môi trường.

Bạn đang xem: Kinh tế môi trường là gì

29-10-2019 Tô tài nguyên (Resource rent) là gì? 22-10-2019 Thuế tài nguyên (Natural resource consumption tax) là gì? 22-10-2019 Trợ cấp tài nguyên thiên nhiên (Natural Resource Subsidies) là gì? 18-10-2019 Tài nguyên du lịch thiên nhiên (Natural tourism resources) là gì?  18-10-2019 Tài nguyên du lịch nhân văn (Humanistic tourism resources) là gì? 

Kinh tế môi trường

Khái niệm

Kinh tế môi trường trong tiếng Anh là Environmental Economics.

Kinh tế môi trường là một lĩnh vực kinh tế học nghiên cứu tác động tài chính của các chính sách môi trường. Các nhà kinh tế môi trường thực hiện các nghiên cứu để xác định các tác động lí thuyết hoặc tác động thực tiễn của các chính sách môi trường đối với nền kinh tế. 

Lĩnh vực kinh tế này giúp thiết kế các chính sách môi trường phù hợp, phân tích các tác động và giá trị của các chính sách hiện hành hoặc đang được đề xuất.

Xem thêm: Brand Name Là Gì – Nghĩa Của Từ Brand Name

Lập luận cơ bản làm nền tảng cho kinh tế môi trường là có những chi phí môi trường cho tăng trưởng kinh tế không được tính đến trong mô hình thị trường hiện đại. Những ngoại ứng tiêu cực như ô nhiễm và các loại suy thoái môi trường khác có thể dẫn đến thất bại thị trường. 

Do đó, các nhà kinh tế môi trường phân tích chi phí và lợi ích của các chính sách kinh tế cụ thể, chạy các bài kiểm tra lí thuyết hoặc nghiên cứu về hậu quả kinh tế có thể xảy ra của suy thoái môi trường.

Ví dụ về kinh tế môi trường

Ví dụ nổi bật nhất về việc sử dụng kinh tế môi trường là hệ thống mua bán phát thải các-bon. Một ví dụ khác là việc sử dụng thuế các-bon để xử phạt các ngành công nghiệp phát thải các-bon. Các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu trung bình của doanh nghiệp  là một ví dụ khác về kinh tế môi trường.

Xem thêm: Stop Word Là Gì – Stop Words Là Gì

Các chiến lược kinh tế môi trường

Các nhà kinh tế môi trường quan tâm đến việc xác định các vấn đề cụ thể để khắc phục, nhưng có thể có nhiều cách tiếp cận để giải quyết cùng một vấn đề môi trường. Ví dụ, nếu một nhà nước đang cố gắng áp đặt sự chuyển đổi sang năng lượng sạch, họ có một số lựa chọn. 

Chính phủ có thể áp đặt giới hạn cưỡng chế đối với lượng khí thải các-bon hoặc áp dụng các giải pháp mang tính khuyến khích hơn như áp đặt thuế dựa trên lượng khí thải các-bon.

Tất cả các chiến lược này dựa trên các mức độ khác nhau về sự can thiệp của nhà nước vào thị trường; do đó, mức độ này là một yếu tố chính trị quan trọng trong việc xác định chính sách kinh tế môi trường. 

Những thách thức với kinh tế môi trường

Kinh tế môi trường đòi hỏi một cách tiếp cận xuyên quốc gia. Ví dụ, một nhà kinh tế môi trường có thể xác định sự suy giảm sản lượng thủy sản do việc đánh bắt quá mức là một ngoại ứng tiêu cực cần được giải quyết. Mỹ có thể áp đặt các qui định cho ngành công nghiệp đánh cá trong nước, nhưng vấn đề sẽ không được giải quyết nếu không có hành động tương tự từ nhiều quốc gia khác cũng có tình trạng đánh bắt quá mức. 

Một thách thức khác liên quan đến kinh tế môi trường là mức độ mà những phát hiện của nó ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp khác. Những phát hiện từ các nhà kinh tế môi trường có thể dẫn đến tranh cãi. Việc thực hiện các giải pháp được đề xuất bởi các nhà kinh tế môi trường cũng khó khăn không kém vì sự phức tạp của chúng. 

Sự hiện diện của nhiều thị trường cho tín chỉ các-bon là một ví dụ về hỗn loạn trong việc thực hiện các ý tưởng xuyên quốc gia xuất phát từ kinh tế môi trường. 

(Theo investopedia)

Chuyên mục: Hỏi Đáp