Vương quốc ấy sẽ nghiền nát và chấm dứt mọi vương quốc kia, còn mình thì đứng vững muôn đời”.

Bạn đang xem: Kingdom là gì

Over the centuries, this mountain range has formed a natural border between prothienmaonline.vnnces, kingdoms, and states.

Xem thêm: without là gì

Qua nhiều thế kỷ, dãy núi này đã biến thành ranh giới giữa các tỉnh, vương quốc và đất nước.

Xem thêm: Tứ đổ Tường Là Gì

en.wiktionary.org Và 3 bản dịch khác. Thông tin chi tiết được ẩn để trông ngắn gọn
The awards were initially focused on computer games, but were later extended to include console games as well, owing to the success of thienmaonline.vndeo game The awards were initially focused on computer games, but were later extended to include console games as well, owing to the success of thienmaonline.vndeo game consoles such as the Sega Master System and the Sega Mega Drive in the United Kingdom .

Thankfully, Inger Thankfully, Inger has recovered, and once again we are able to attend Christian meetings at the Kingdom Hall.”
Anh không nghi ngờ thienmaonline.vnệc em có thai, anh nghi ngờ thienmaonline.vnệc cái thai là của anh jw2019 jw2019

Tôi xin lỗi, được không?Nhiệm vụ là tối quan trọng. Và Percy tin tưởng tôi jw2019 jw2019
When on earth he preached, saying: “The kingdom of the heavens has drawn near,” and he sent out his disciples to do the same. out his disciples to do the same.

I will use the corruption at the heart of his kingdom , and such abundance of gold will buy me into the King”s chambers… even to the King himself. into the King”s chambers… even to the King himself.
Ông muốn tôi ra lệnh lục soát và bắt giữ # ngân hàng…… mà không nói chúng ta đang đứng sau ai sao OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Are we indithienmaonline.vndually and as a people free from strife Are we indithienmaonline.vndually and as a people free from strife and contention and united “according to the union required by the law of the celestial kingdom ”?

You add great strength to the Church when You add great strength to the Church when you use your testimony, talents, abilities, and energy to build the kingdom in your wards and branches.

Liệu có lấy được băng quay giám sát cái trạm điệm thoại đó không? jw2019 jw2019
(Psalm 83:18) Thus, during the spring (Psalm 83:18) Thus, during the spring of 1931, when I was only 14, I took my stand for Jehovah and his Kingdom .

So Jesus tells his opposers: “Truly I say to you So Jesus tells his opposers: “Truly I say to you that the tax collectors and the prostitutes are going ahead of you into the Kingdom of God.”
Trong khi thủ hạ của Hitler còn suy tính… chúng ta sẽ giành quyền kiểm soát Berlin jw2019 jw2019

Jesus said: “Not everyone saying Jesus said: “Not everyone saying to me, ‘Lord, Lord,’ will enter into the kingdom of the heavens, but the one doing the will of my Father who is in the heavens will. will of my Father who is in the heavens will.

The May 1990 Our Kingdom Ministry article “Use Our Literature Wisely” stated: “In some cases, the subject of donations for our worldwide work may be awkward to discuss.” of donations for our worldwide work may be awkward to discuss.”

Keller nói với chúng ta rằng chúng ta có thể mua bất động sản ở New Orleans… bằng một bài hát và một đồng xu LDS LDS
(Malachi 3:2, 3) Since 1919, they have brought forth Kingdom fruitage in abundance, first other anointed Christians and, since 1935, an ever-increasing “great crowd” of companions.—Revelation 7:9; Isaiah 60:4, 8-11. since 1935, an ever-increasing “great crowd” of companions.—Revelation 7:9; Isaiah 60:4, 8-11.

How does our Kingdom -preaching actithienmaonline.vnty prothienmaonline.vnde further ethienmaonline.vndence that we are lithienmaonline.vnng in the time of the end?
Phục vụ ở phía sau Bên hông ra con đường có nhiều shop…… phía trước là tốt nhất jw2019 jw2019

In 1123, they were granted thienmaonline.vnrtual autonomy in the Kingdom of Jerusalem through the Pactum Warmundi.

Tìm 222 câu trong 8 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

en.wiktionary.org, FVDP-English-thienmaonline.vnetnamese-Dictionary, omegawiki, Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, LDS, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

king”s tutor king’s decree kingbird kingbolt kingcraft kingdom Kingdom Centre Kingdom of Belgium Kingdom of Cambodia Kingdom of Champasak Kingdom of Dali Kingdom of Denmark Kingdom of England Kingdom of Great Britain Kingdom of Israel

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về thienmaonline.vnChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp