Có phải bạn đang tìm kiếm cách đặt câu hỏi với từ what, hay cần phân biệt cấu trúc what kind of, type of, sort of tiếng Anh? Trong công thức 5W1H (What, when, who, where, why & how), what là từ để hỏi thường gặp nhất. Cấu trúc what kind of, what type of, what sort of cũng được dùng rất phổ biến. Step Up sẽ giúp bạn phân biệt ba cấu trúc trên, đồng thời đưa ra ví dụ và bài tập thực hành cho bạn trong bài viết này.

Bạn đang xem: Kind of là gì

1. Cấu trúc câu hỏi với what và what kind of

Trong phần này, Step Up sẽ giới thiệu cấu trúc câu hỏi với what, cách đặt câu hỏi với từ what và cách dùng cấu trúc what kind of để đặt câu hỏi. 

*
*

(cấu trúc what sort of)

Thông thường, this hoặc that sẽ đứng trước các cụm từ này và danh từ số ít sẽ đứng sau

 Ví dụ:

– What type of cat do you like? (bạn thích loài mèo nào?)

– I am the sort of person who always arrives on time (Tôi là kiểu người luôn luôn đúng giờ)

Nếu thêm s vào cuối các từ trên (kinds of, types of, sorts of), từ theo sau nó thường là “these” hoặc “those”.

Ví dụ:

– I can’t stand those kinds of behaviors (Tôi không thể chịu được cách hành xử như thế)

– Those types of breads are very difficult to make. (Những loại bánh mì đó thì rất khó làm)

– My younger sister dislikes these sorts of people who are lazy. (Em gái tôi ghét kiểu người lười biếng)

Chúng ta thường có thể thay thế các từ này cho nhau khi đặt câu mà vẫn đảm bảo về mặt ý nghĩa. Nhìn chung, người nói tiếng Anh thường sử dụng chữ “kind” nhiều nhất, dùng “type” trong khi viết và “sort” trong giao tiếp. Trong tiếng Anh-Anh, “sort of” được sử dụng nhiều còn trong tiếng Anh-Mỹ, “kind of” lại phổ biến hơn.

Xem thêm: Through Là Gì

Bạn có thể sử dụng “sort of” và “kind of” khi muốn làm câu nói của bạn lịch sự, thái độ nhẹ nhàng hơn hoặc nói giảm nói tránh.

Xem thêm: Appreciate Là Gì – Appreciate Trong Tiếng Tiếng Việt

Ví dụ:

The play was kind of boring. (Vở kịch khá là nhàm chán)

 She is not pretty, but kind of cute. (Cô ấy không đẹp, nhưng khá là dễ thương)

Bạn có thể nhận thấy rằng tiếng Anh dùng trong văn viết và trong văn nói (formal và informal) khác nhau. Bạn nên lựa chọn phong cách thích hợp dựa trên hoàn cảnh, giống như khi bạn lựa chọn quần áo cho mình vậy. Bởi lẽ, tiếng Anh trên sách vở (formal English) có thể khác với tiếng Anh ngoài đời, và người dùng tiếng Anh thường ít sử dụng nó trong khi giao tiếp.

Chuyên mục: Hỏi Đáp