Từ vựng tiếng Anh về thời gian rất phong phú. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về cách dùng của các từ tiếng Anh chỉ thời gian như “later” và “after.”

Afterlater có cách dùng tương tự nhau. Hãy xem các ví dụ ở dưới đây.

Bạn đang xem: Khoảng thời gian tiếng anh là gì

*

After

Chúng ta sử dụng after để nói về thời gian theo sau một khoảng thời gian trước đó. Từ này thường đi kèm với một từ hoặc một cụm từ.

Ví dụ:

• He left after breakfast. (Anh ta rời đi sau bữa sáng.)• I”ll talk to you after the meeting. (Tôi sẽ nói chuyện với anh sau cuộc họp.)• You can call again after thirty minutes. (Bạn có thể gọi lại sau 30 phút nữa.)• John arrived after you called.

Xem thêm: Chi Cục Tiếng Anh Là Gì – Tên Các Bộ, Ngành, Cơ Quan Trong Tiếng Anh

(John tới sau khi anh gọi.)After the war, my grandfather moved to the countryside. (Sau chiến tranh, ông tôi tới một miền quê khác.)

Later

Chúng ta dùng later để nói về thời gian sau một khoảng thời gian khác. Từ này thường được dùng ở cuối câu. Nó thường theo sau một cụm thời gian. Ví dụ:

• We met in Paris three months later. (Chúng tôi đã gặp nhau ở Paris 3 tháng trước đây.)• Hannah finished her studies three years later. (Hannah đã hoàn thành các bài nghiên cứu 3 năm trước đây.)

Tuy nhiên, nếu muốn nói về một thời gian chưa xác định trong tương lai, chúng ta dùng cấu trúc sau: later + time period. Ví dụ:

• I”ll visit you later tonight. (Tôi sẽ tới thăm cậu vào tối muộn.)• She is leaving the company later this week.

Xem thêm: Khóa Vi Sai Là Gì – Cơ Cấu Các Loại Vi Sai ô Tô

(Cô sẽ rời công ty vào cuối tuần này.)• They will fly to Europe later this month. (Họ sẽ bay đến châu Âu vào cuối tháng này.)

Bây giờ đến lượt bạn! Hãy hoàn thành những câu sau:

1. After _____, I will take a break.2. I will go on vacation after _____.3. After _____, I went to university.4. I”m going on a vacation later _____.5. We will see each other later _____.6. I left school in 2010. Five years later _____.

Bạn làm tốt những câu đó chứ? Nếu vẫn muốn tìm hiểu thêm về chủ đề này, bạn hãy đăng ký các bài học tiếng Anh trực tuyến với chúng tôi. Giáo viên tiếng Anh trực tuyến của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn!

Chuyên mục: Hỏi Đáp