By havip | Luật doanh nghiệp | 0 comment | 16 Tháng Mười Hai, 2019 | 2

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong những nguồn thu quan trọng của ngân sách Nhà nước. Đây là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân nhằm góp phần cho sự phát triển của đất nước. Dưới đây là tổng hợp những nội dung cần biết của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi, bổ sung trong năm 2018.

 

1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?2. Mức đóng thuế thu nhập cá nhân 2020a. Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lênb. Cá nhân cư trú ký HĐLĐ dưới 3 tháng hoặc không ký HĐLĐc. Cá nhân không cư trú3. Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2019a. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân  b. Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2020c. Các khoản miễn thuếd. Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

 

Thuế thu nhập cá nhân (tiếng Anh: Personal Income Tax) là: Khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.

Theo đó, thuế TNCN được xây dựng trên nguyên tắc công bằng và khả năng nộp thuế. Thuế thu nhập cá nhân không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, vừa đủ nuôi sống bản thân và gia đình ở mức cần thiết.

Bạn đang xem: Khấu trừ thuế là gì

Xem thêm: Persona Là Gì – Xây Dựng Chân Dung Khách Hàng

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách đóng Dấu Giáp Lai Tiếng Anh Là Gì

Do đó việc nộp tiền thuế thu nhập cá nhân cũng góp phần làm giảm hợp lý khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư.

Đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân qua mạng gồm: Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế:

Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập. Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Tham khảo: Khấu trừ thuế là gì?

 

2. Mức đóng thuế thu nhập cá nhân 2020

 

Theo Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2020 đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần gồm 7 bậc với mức thuế suất từ 5-35% đối với từng mức thu nhập tính thuế/tháng, cụ thể:

 

a. Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

 

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập – (Các khoản miễn thuế + Các khoản giảm trừ + Các khoản không chịu thuế)

Biểu thuế này áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế trừ các khoản BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp…

Theo biểu thuế thu nhập cá nhân hiện tại áp dụng thu thuế cho phần tiền đến 5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên không ít người lầm tưởng rằng thu nhập 5 triệu đồng/tháng đã bị tính thuế thu nhập cá nhân.

Ở đây, con số 5 triệu đồng/tháng cần được hiểu chính xác là phần thu nhập tính thuế – bằng tổng thu nhập trong tháng (thu nhập chịu thuế) trừ đi các khoản giảm trừ (9 triệu đồng/tháng với bản thân người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc…).

Như vậy, có thể hiểu đơn giản thuế TNCN chỉ áp dụng với người có thu nhập tối thiểu trên 9 triệu đồng/tháng.

 

b. Cá nhân cư trú ký HĐLĐ dưới 3 tháng hoặc không ký HĐLĐ

 

Cá nhân cư trú không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập.

 

Thuế TNCN phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

x

10%

 

c. Cá nhân không cư trú

 

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế x thuế suất 20%.

 

Thuế TNCN phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

x

20%

Tham khảo: Mã số thuế là gì?

 

3. Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2019

 

a. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân
 

Có 3 cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công dành cho 3 đối tượng khác nhau, cụ thể:

– Tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần: Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thời hạn từ 3 tháng trở lên;

– Khấu trừ 10%: Dành cho cá nhân ký HĐLĐ có thời hạn dưới 3 tháng hoặc không ký HĐLĐ;

– Khấu trừ 20%: Đối với cá nhân không cư trú thường là người nước ngoài.

 

b. Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2020

 

Công thức tính thuế TNCN cần nhớ:

 

 

(1)

Thu nhập chịu thuế

=

Tổng thu nhập

Các khoản miễn thuế

Chuyên mục: Hỏi Đáp