Customs declaration là gì? Trong tiếng Anh nó có nghĩa là Khai hải quan. Nó là việc người khai hải quan cung cấp cho cơ quan hải quan các thông tin, dữ liệu về đối tượng làm thủ tục hải quan bằng các hình thức được pháp luật qui định.

Bạn đang xem: Khai báo tiếng anh là gì

*

Khái niệm “Customs declaration là gì” (khai báo hải quan)

Khai hải quan trong tiếng Anh là Customs declaration.

Khai hải quan là việc người khai hải quan cung cấp cho cơ quan hải quan các thông tin, dữ liệu về đối tượng làm thủ tục hải quan bằng các hình thức được pháp luật qui định.

*

Yêu cầu khi thực hiện khai hải quan

Khi thực hiện khai hải quan, người khai hải quan phải:

– Khai đúng nội dung ấn chỉ Hải quan hoặc chứng từ có sẵn hợp lệ

– Đảm bảo đầy đủ chủng loại chứng từ khai báo hải quan với nội dung chứng từ đó đúng với thực tế đối tượng được khai hải quan

– Thực hiện khai hải quan đúng với thời gian và địa điểm qui định

– Tờ khai hải quan hoặc hồ sơ hải quan phải do chủ đối tượng hoặc người đại diện hợp pháp chịu trách nhiệm về khai hải quan và cả thủ tục hải quan tiếp theo với đối tượng khai báo đó.

Hình thức khai hải quan

Hình thức khai hải quan là những cách thức mà người khai hải quan được sử dụng để cung cấp các thông tin, dữ liệu về đối tượng khai hải quan cho cơ quan hải quan theo qui định của pháp luật.

Khai hải quan được thực hiện chủ yếu theo ba hình thức: Khai miệng, khai viết, khai điện tử.

Xem thêm: Inbound Marketing Là Gì – Tổng Quan Về Inbound Marketing

– Khai miệng là hình thức khai không được ghi nhận bằng chứng từ, không được xác lập và lưu trữ thành hồ sơ. Hình thức khai này áp dụng chủ yếu với đối tượng là hành lí xách tay của hành khách xuất, nhập cảnh, ngoại trừ hành lí được hưởng chế độ ưu đãi hải quan.

– Khai viết là hình thức khai bằng chữ viết trên những tài liệu do cơ quan hải quan qui định.

Có hai loại hình thức khai viết:

+ Khai bằng tờ khai hải quan: là việc người khai hải quan kê khai những thông tin về đối tượng làm thủ tục hải quan; trên tờ khai hải quan theo mẫu do cơ quan hải quan phát hành. Áp dụng chủ yếu cho loại hình hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Khai bằng chứng từ có sẵn: là việc người khai hải quan kê khai những thông tin về đối tượng làm thủ tục hải quan bằng những chứng từ sẵn có. Áp dụng chủ yếu cho phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Xem thêm: Geisha Là Gì – Một Cái Nhìn Toàn Diện Về Geisha

– Khai điện tử là hình thức khai hải quan bằng việc sử dụng công nghệ thông tin. Các hình thức khai điện tử gồm:

+ Khai trên hệ thống mạng máy tính của cơ quan hải quan

+ Khai trên mạng máy tính của doanh nghiệp có kết nối mạng máy tính của cơ quan hải quan

+ Đơn vị gửi file có chứa thông tin khai báo về đối tượng cho cơ quan hải quan.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Hải quan cơ bản, NXB Tài chính)

Hy vọng HLshipping đã cung cấp cho bạn thông tin về “Customs declaration là gì”. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm về các thủ thục khai báo hải quan. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn tốt nhất. Ngoài ra, bạn có thể tra cứu thông tin tờ khai hải quan tại cổng thông tin “Hải quan Việt Nam”

Chuyên mục: Hỏi Đáp