Trong bài viết này, Luận Văn Việt sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về các khái niệm du lịch, khái niệm khách du lịch. Ngoài ra, bài viết còn cung cấp thêm cho bạn những thông tin hữu ích về ý nghĩ cũng như nhiệm vụ của nghiêm cứu thống kê khách du lịch. Tìm hiểu bài viết ngay.

Bạn đang xem: Khách du lịch là gì

*
*
*
*

3. Nghiên cứu thống kê khách du lịch

3.1. Ý nghĩa của việc thống kê khách du lịch

Việc nghiên cứu thống kê khách du lịch có một ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi:

Các chỉ tiêu thống kê khách du lịch là những chỉ tiêu cơ bản để đánh giá kết quả hoạt động của từng đơn vị kinh doanh du lịch cũng như của toàn ngành du lịch.Thông qua các chỉ tiêu thống kê khách du lịch còn có thể nghiên cứu quy mô của thị trường du lịch.

Xem thêm: Ag Là Gì – Nghĩa Của Từ Ag

Các chỉ tiêu thống kê khách du lịch là cơ sở để tính các chỉ tiêu phân tích khác, phản ánh đặc trưng về hoạt động du lịch; ví dụ như: các chỉ tiêu đặc trưng về lưu trú, chỉ tiêu sản phẩm dịch vụ…

Các thông tin phân tích dự báo đối với chỉ tiêu thống kê khách du lịch là cơ sở để lập kế hoạch cho những chỉ tiêu quan trọng khác trong lĩnh vực dịch vụ; ví dụ: Lập kế hoạch về nhu cầu lưu trú, kế hoạch đầu tư cho các phương tiện giao thông vận tải du lịch, hệ thống các công trình phục vụ các hoạt động giải tri, bổ trợ…

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu thống kê khách du lịch

Cần xác định đúng, đủ kết quả hoạt động của đơn vị kinh doanh du lịch và của toàn ngành về số lượng và kết cấu khách du lịch, về doanh thu của hoạt động du lịch trong từng thời kỳ nhất định.

Xem thêm: Snmp Là Gì – Cơ Bản Về Giao Thức Snmp

Phân tích đặc điểm xu hướng và quy luật biến động của số lượng khách du lịch, căn cứ vào đó để xác định mô hình thích hợp dự đoán quy mô và kết cấu khách du lịch trong tương lai nhằm cung cấp thông tin cho công tác lập kế hoạch kinh doanh du lịch.

Chuyên mục: Hỏi Đáp