Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
A: He is a juvenile delinquent.
That is so juvenile.
Juvenile crimes have been increasing recently.
The increase in juvenile delinquency is a serious problem.
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
A: Don”t act so juvenile.
He is a juvenile delinquent.
The movie was good but the jokes were a bit juvenile.

Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
A: young, childish or immature
“that was a juvenile answer”
juvenile lions are called cubs”
“The youths were sent to a juvenile detention centre”

Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
A: Juvenile and Teenager are similar words with little difference.
A juvenile is a child or young person who is not considered an adult yet. In American law, is it anyone under 18 years old.
A teenager is a person who is between 13 to 19 years old according to many English dictionaries.
Juvenile = A young person (Anyone under the age of 18)
Teenager = Someone between the ages of 13 and 19.
A 15 year old is a juvenile and a teenager.
A 9 year old is a juvenile, but not a teenager.
Hope this helps!
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
A: there is very little difference between “juvenile” & “adolescent”, i feel like.
however, “adolescent” is more often used to describe a child in the process of growing up.
juvenile” can sometimes be heard as trying to describe immaturity or a misbehaved child.
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
A: Juvenile is used to describe someone who is underage.
Childish is used to describe someone who is acting like a little kid or a child.

Bạn đang xem: Juvenile là gì

Xem thêm: Sesame Là Gì – Nghĩa Của Từ Sesame

Xem thêm: Tải Game Con Mèo Gái – ‎my Talking Angela Trên App Store

Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
A: “young criminal”= a young person who has been charged for a criminal offense.
“Juvenile delinquent”= a very badly behaved person but hasn”t been charged for his actions since they”re not immensly serious.
As in, a young criminal can be a person who has stolen or killed someone, a juvenile deliquent is someone who does things like grafittis walls and just annoys the public.
Hope this helps 🙂
Q: Many juveniles consider smoking marijuana a trivial offence. cái này nghe có tự nhiên không?

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 我好想出國 Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? keep inspiring me by singing a song Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? I’m wonderstrucked whith your angelic voice Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? Glad to hear your voice Đâu là sự khác biệt giữa cảm ơn và cám ơn ?
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Từ này The ritual of returning and honoring có nghĩa là gì? Please correct me????????‍♀️ Món việt không những ngon mà còn rẻ. Đâu là sự khác biệt giữa đặt và gọi ? Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 良いテトをお過ごし下さい。 Chúc bạn …Tết…..vui vẻ …????? What is the difference between ‘đàn bà’ and ‘phụ nữ’?
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Đâu là sự khác biệt giữa man và men ? Từ này Yamete kudasai có nghĩa là gì? Từ này TATAKAE có nghĩa là gì? Từ này sasageyo có nghĩa là gì? Từ này shinzou wo sasageyo có nghĩa là gì?
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
J Ja Jb Jc Jd Je Jf Jg Jh Ji Jj Jk Jl Jm Jn Jo Jp Jq Jr Js Jt Ju Jv Jw Jx Jy Jz
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
あ い う え お か き く け こ さ し す せ そ た ち つ て と な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ ま み む め も や ゆ よ ら り る れ ろ わ
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Nói cái này như thế nào? Cái này có nghĩa là gì? Sự khác biệt là gì? Hãy chỉ cho tôi những ví dụ với ~~. Hỏi gì đó khác
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ngôn ngữ hiển thị

Chuyên mục: Hỏi Đáp